herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Uchwała Nr XXXI / 187/ 2009 Rady Gminy Osina z dnia 4 listopada 2009 roku w sprawie skargi na działanie administracyjne Wójta.


 

UCHWAŁA Nr XXXI / 187/ 2009

RADY GMINY OSINA

z dnia 4 listopada 2009 roku

 

w sprawie skargi na działanie administracyjne Wójta.

 

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071, z późn. zm.) Rada Gminy Osina uchwala, co następuje :

 

§ 1. 1. Po rozpatrzeniu skargi Wspólnoty w Szczecinie Kościoła Chrześcijańskiego w Warszawie na działanie Wójta przesłanej pismem KO-I-KP-4001/59/2009 z Kuratorium Oświaty w Szczecinie, dotyczącej odmowy utworzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego Rada Gminy Osina uznaje skargę za bezzasadną.

 

2. Uzasadnienie uchwały zawarte jest w załączniku do uchwały.

 

§ 2 Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do zawiadomienia wnioskodawcy
o sposobie załatwienie skargi.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Robert Jurgielaniec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do Uchwały Nr XXXI /187/2009

Rady Gminy Osina z dnia 4 listopada 2009 roku

w sprawie skargi na działanie administracyjne Wójta.

 

 

 

Uzasadnienie :

 

 

W dniu 30 kwietnia 2009 roku Wspólnota w Szczecinie Kościoła Chrześcijańskiego w Warszawie zwróciła się z prośbą o organizacje nauczania religii w ramach systemu oświaty. Wniosek dotyczy trojga uczniów (rodzeństwa), z których dwoje uczy się w Zespole Szkół Publicznych w Osinie (jedno w szkole podstawowej, drugie w gimnazjum), a jedno w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie. Punkt katechetyczny miałby znajdować się w Bodzęcinie.

W odpowiedzi na ten wniosek Wójt poinformował, że w budżecie Gminy Osina nie zostały zabezpieczone środki na ten cel, oraz że organizacja punktu katechetycznego i zatrudnienie nauczyciela możliwe będzie w roku szkolnym 2010/ 2011.

Wójt wystąpił do Ministerstwa Edukacji Narodowej z prośbą o informację, czy możliwe jest zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Osina. Z odpowiedzi z MEN wynika, że nie ma możliwości zwiększenia subwencji z przeznaczeniem na organizację punktu katechetycznego. Środki na to zadanie pochodzić więc muszą z budżetu gminy.

W związku z otrzymaną informacją z MEN, Wójt ponownie poinformował wnioskodawcę, że organizacja punktu katechetycznego możliwa jest w przyszłym roku szkolnym.

Rada Gminy Osina uznaje więc, że, wobec braku środków na uruchomienie punktu katechetycznego w Bodzęcinie w budżecie Gminy Osina, działanie wójta jest prawidłowe, gdyż Wójt nie powiedział nie, tylko potrzebuje czasu aby wygospodarować środki na organizację tych zajęć.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 12-11-2009 10:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-11-2009
Ostatnia aktualizacja: Irena Badowska 12-11-2009 10:49