Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr XXXI/186/2009 Rady Gminy Osina z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej


UCHWAŁA Nr XXXI/186/2009

Rady Gminy Osina

z dnia 4 listopada 2009 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 , Nr 153, poz. 1271, Nr 214 , poz. 1806 , z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 , Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne ustanowienie służebności gruntowej na części nieruchomości gruntowej niezabudowanej będącej własnością Gminy Osina, położonej w Osinie, uregulowanej w księdze wieczystej Kw 15702, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 535 o pow. 1.6144 ha - obręb Osina na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Osinie uregulowanej w księdze wieczystej Kw 39154 oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 45/18 i 45/19 - obręb Osina o łącznej powierzchni 0.3014 ha, polegającej na nieograniczonym czasowo nieodpłatnym prawie przejścia i przejazdu.

§ 2. Służebność, o której mowa w § 1 wykonywana będzie na gruncie o łącznej powierzchni 800 m2, oznaczonym na załączniku graficznym nr 1 do uchwały symbolem 03KDD.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem nabycia praw do nieruchomości przez Gminę.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jurgielaniec

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 12-11-2009 10:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-11-2009
Ostatnia aktualizacja: - 12-11-2009 10:41