herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Uchwała Nr XXX/178/2009 Rady Gminy Osina z dnia 25 września 2009 roku w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Rady Gminy Osina.


UCHWAŁA Nr XXX/178/2009

Rady Gminy Osina

z dnia 25 września 2009 roku

w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Rady Gminy Osina.

Na podstawie art. 190 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 ustawy z dnia 28 grudnia 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich (Dz. U. z 2003 r., Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760 , z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127, Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 112, poz. 766, z 2008 r. Nr 96, poz. 607 ) Rada Gminy Osina uchwala co następuje:

§ 1. Stwierdza się wygaśnięcie mandatu Radnej Pani Jolanty Kowalskiej zmarłej w dniu 7 sierpnia 2009 r. wybranego w okręgu wyborczym Nr 4 w wyborach do Rady Gminy Osina wskutek śmierci.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jurgielaniec

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 01-10-2009 11:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-10-2009
Ostatnia aktualizacja: - 01-10-2009 11:36