Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XVI/102/2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2008 rok


Uchwała Nr XVI/102/2008

Rady Gminy Osina

z dnia 27 lutego 2008 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,Nr 181,poz.1337,z 2007 r. Nr 48 , poz.327,Nr 138,poz.974,Nr 173 poz.1218) oraz Uchwały Rady Gminy Nr XIV/77/2007 z dnia 05 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osina na 2008 r. ( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 5 poz. 137) uchwala się ,co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe gminy na 2008 rok o kwotę 107 615,00 zł

-dział 758 rozdział 75801§ 2920 o kwotę 107 615,00 zł,

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe gminy o kwotę 107 615 zł, z tego:

- dział 801 rozdział 80101 § 4010 o kwotę 36 315,00 zł,

- dział 801 rozdział 80101 § 4110 o kwotę 5 000,00 zł,

- dział 801 rozdział 80101 § 4120 o kwotę 800,00 zł,

( Oświata i wychowanie - szkoły podstawowe -z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na Fundusz Pracy),

- dział 801 rozdział 80103 § 4010 o kwotę 18 000,00 zł,

- dział 801 rozdział 80103 § 4110 o kwotę 2 600,00 zł,

- dział 801 rozdział 80103 § 4120 o kwotę 400,00 zł,

- dział 801 rozdział 80103 § 4440 o kwotę 2 700,00 zł

( Oświata i wychowanie - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),

- dział 801 rozdział 80110 § 4010 o kwotę 27 000,00 zł,

- dział 801 rozdział 80110 § 4110 o kwotę 3 600,00 zł,

- dział 801 rozdział 80110 § 4120 o kwotę 600,00 zł,

- dział 801 rozdział 80110 § 4440 o kwotę 6 500,00 zł,

( Oświata i wychowanie - gimnazja - z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),

- dział 854 rozdział 85401 § 4010 o kwotę 3 200,00 zł,

- dział 854 rozdział 85401 § 4110 o kwotę 500,00 zł,

- dział 854 rozdział 85401 § 4120 o kwotę 100,00 zł,

- dział 854 rozdział 85401 § 4440 o kwotę 300,00 zł.

(Edukacyjna opieka wychowawcza -świetlice szkolne z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jurgielaniec

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Mitłosz 03-04-2008 08:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 03-04-2008 08:06