Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXIX/173/2009 Rady Gminy Osina z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2009 rok.


Uchwała Nr XXIX/173/2009

Rady Gminy Osina

z dnia 28 sierpnia 2009 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,Nr 181,poz.1337,z 2007 r. Nr 48 , poz.327,Nr 138,poz.974,Nr 173 poz.1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111,Nr 223, poz.1458) oraz Uchwały Rady Gminy Nr XXIII/139/2008 z dnia 02 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osina na 2009 r. ( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 1 poz. 47) uchwala się ,co następuje:

§ 1.Zwiększa się wydatki budżetowe Gminy na 2009 r. o kwotę 105 000,00 zł

-dział 801 rozdział 80101 § 4210 kwotę 20 000,00 zł ,

(Oświata i wychowanie-szkoły podstawowe z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia).

-dział 801 rozdział 80113 § 4300 kwotę 27 000,00 zł ,

-dział 801 rozdział 80113 § 4170 kwotę 2 300,00 zł ,

-dział 801 rozdział 80113 § 4110 kwotę 500,00 zł ,

-dział 801 rozdział 80113 § 4120 kwotę 200,00 zł ,

(Oświata i wychowanie dowożenie uczniów do szkół z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe łącznie w kwocie 30 000,00 zł.).

-dział 801 rozdział 80195 § 4210 kwotę 15 000,00 zł ,

-dział 801 rozdział 80195 § 4300 kwotę 10 000,00 zł ,

(Oświata i wychowanie- pozostałą działalność z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych oraz zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 000,00 zł).

- dział 900 rozdział 90015§ 4260 o kwotę 15 000,00 zł

- dział 900 rozdział 90015§ 4270 o kwotę 15 000,00 zł

( Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - oświetlenie ulic ,placów ,dróg z przeznaczeniem na zakup energii oraz zakup usług remontowych w kwocie 30 000,00 zł).

§ 2.Zwiększa się niedobór budżetowy na 2009 rok o kwotę 105 000,00 zł., źródłem pokrycia niedoboru są środki z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

§ 3. Ustala się rozchody budżetu na 2009 r w wysokości 4 875 194,03 zł.-§ 994 lokaty.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jurgielaniec

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 08-09-2009 12:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-09-2009
Ostatnia aktualizacja: - 08-09-2009 12:47