Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA NR XVI/101/2008 w sprawie przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Osina w obrębie geodezyjnym Osina.


UCHWAŁA NR XVI/101/2008

RADY GMINY OSINA

z dnia 27 lutego 2008 roku

w sprawie przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego gminy Osina w obrębie geodezyjnym Osina.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,poz. 1271 , Nr 214 ,poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,poz. 717, Nr 162,poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172,poz. 1441 i Nr 175,poz. 1457, z 2006 r. Nr 181,poz. 1337, z 2007 48, poz.327 , Nr 138, poz. 974 , Nr 173, poz. 1218 ) oraz art. 14 ust. 1, art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 6, poz. 41, z 2004 r. Nr 141, poz.1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz.1087; z 2006 r. Nr 45 poz.319, Nr 225 poz.1635, z 2007 r. Nr127 poz. 880) Rada Gminy Osina uchwala co następuje :

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Osina w obrębie geodezyjnym Osina, uchwalonego uchwałą Nr XXV/173/2005 Rady Gminy Osina z dnia 17 września 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego terenu położonego przy drodze powiatowej nr 41306 w obrębie geodezyjnym Osina ( Dz.Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 91, poz. 1861), zwanej dalej zmianą.

§ 2. Granice obszaru objętego zmianą planu oznaczone są na załącznikach graficznych do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Robert Jurgielaniec

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Mitłosz 03-04-2008 08:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 03-04-2008 08:05