Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr XVI/98/2008 w sprawie sprzedaży nieruchomości w Osinie


U C H W A Ł A Nr XVI/98/2008

Rady Gminy Osina

z dnia 27 lutego 2008 r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości w Osinie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 , Nr 153, poz. 1271, Nr 214 , poz. 1806 , z 2003 r. Nr 80, poz. 717 , Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 , Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218) uchwala się , co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż działki nr 44/5 o pow. 500 m2 położonej w obrębie

ewidencyjnym Osina .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jurgielaniec

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Nr XVI/98/2008

Rady Gminy Osina

z dnia 27 luty 2008 r.

Dyspozycja art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym stanowi, że do czasu określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy.

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży, oznaczona numerem ewidencyjnym 44/5 o pow. 500 m2 - obręb Osina, objęta jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego terenu położonego przy drodze powiatowej nr 41306 w obrębie geodezyjnym Osina. Wg ustaleń planu jest to teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych.

Zbycie działki nastąpi w trybie art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( przetarg ustny nieograniczony). O zastosowanej formie przetargu decyduje jego organizator, przy czym o wyborze tym przesądza cel, jaki ma osiągnąć przetarg oraz krąg podmiotów mogących spełnić warunki przetargowe. W myśl art. 40 ust. 2 (ugn) ustny przetarg ma na celu uzyskanie najwyższej ceny.

Inspektor

Bogusław Grodź


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Mitłosz 03-04-2008 08:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 03-04-2008 08:01