Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr XVI/97/2008 w sprawie dzierżawy nieruchomości w Węgorzach


U C H W A Ł A Nr XVI/97/2008

Rady Gminy Osina

z dnia 27 lutego 2008 r.

w sprawie dzierżawy nieruchomości w Węgorzach

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 , Nr 153, poz. 1271 , Nr 214 , poz. 1806 , z 2003 r. Nr 80, poz. 717 , Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 , Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 25 ust. 1 i 2 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7a, art. 37 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 220, poz. 1600 i 1601 oraz z 2007 r. Nr 69, poz. 468 i Nr 173, poz. 1218) uchwala się , co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na oddanie w dzierżawę dotychczasowemu dzierżawcy bez

przetargu na okres 3 lat nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy

Osina, oznaczonej numerem 97 o pow. 6600 m2 - obręb Węgorza .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jurgielaniec

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Nr XVI/97/ 2008

Rady Gminy Osina

z dnia 27 luty 2008 r.

Z dniem 22 października 2007 roku weszła w życie ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 roku o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Dyspozycja art. 23 ust. 1 pkt 7a nowelizacji ustawy stanowi, że w przypadku gdy po umowie dzierżawy zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, wymagana jest zgoda Rady Gminy Gminy a ponadto stosownie do art. 37 ust. 3 i 4 w/w ustawy Rada może wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.

Z dniem 31 marca 2008 roku upływa termin dzierżawy nieruchomości rolnej oznaczonej numerem ewidencyjnym 97 o pow. 6600 m2 - obręb Węgorza, która była przedmiotem dzierżawy zawartej na okres 3 lat tj. od dnia 1.042005 - 31.03.2008 r. .

Dzierżawca, Pani Irena Misiewicz w dn. 3.01.2008 r. wystąpiła do Wójta Gminy z wnioskiem o przedłużenie umowy dzierżawy.

W związku z nowelizacją w/w ustawy wymagana jest zgoda Rady Gminy.

Inspektor

Bogusław Grodź

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Mitłosz 03-04-2008 08:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dawid Mitłosz 03-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 03-04-2008 08:00