Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr XVI/96/2008 w sprawie dzierżawy nieruchomości w Osinie


U C H W A Ł A Nr XVI/96/2008

Rady Gminy Osina

z dnia 27 lutego 2008 r.

w sprawie dzierżawy nieruchomości w Osinie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 , Nr 153, poz. 1271 , Nr 214 , poz. 1806 , z 2003 r. Nr 80, poz. 717 , Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 , Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 25 ust. 1 i 2 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7a, art. 37 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 220, poz. 1600 i 1601 oraz z 2007 r. Nr 69, poz. 468 i Nr 173, poz. 1218) uchwala się , co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na oddanie w dzierżawę dotychczasowemu dzierżawcy bez

przetargu na okres 3 lat nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy

Osina, oznaczonych numerami : 44/5 o pow. 500 m2 , 44/6 o pow. 489 m2 , 44/7

o pow. 483 m2 , 44/8 o pow. 700 m2, 44/9 o pow. 639 m2 44/10 o pow. 639 m2 , 44/11

o pow. 640 m2 , 44/12 o pow. 640 m2 , 44/13 o pow. 630 m2 , 44/14 o pow. 3220 m2 ,

45/4 o pow. 625 m2, 45/5 o pow. 655 m2 , 45/6 o pow. 653 m2 , 45/7 o pow. 650 m2 ,

45/8 o pow. 650 m2 ,45/9 o pow. 649 m2 , 45/10 o pow. 580 m2, 45/11 o pow. 694 m2 ,

45/12 o pow. 690 m2 położonych w obrębie ewidencyjnym Osina .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jurgielaniec

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Nr XVI/96 2008

Rady Gminy Osina

z dnia 27 lutego 2008 r.

Z dniem 22 października 2007 roku weszła w życie ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 roku o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Dyspozycja art. 23 ust. 1 pkt 7a nowelizacji ustawy stanowi, że w przypadku gdy po umowie dzierżawy zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, wymagana jest zgoda Rady Gminy a ponadto stosownie do art. 37 ust. 3 i 4 w/w ustawy Rada może wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.

Z dniem 31 grudnia 2007 roku upłynął termin dzierżawy nieruchomości rolnych stanowiących kompleks działek graniczących ze sobą , oznaczonych numerami ewidencyjnymi 44/5 o pow. 500 m2 , 44/6 o pow. 489 m2 , 44/7 o pow. 483 m2 , 44/8 o pow. 700 m2, 44/9 o pow. 639 m2 44/10 o pow. 639 m2 , 44/11 o pow. 640 m2 , 44/12 o pow. 640 m2 , 44/13 o pow. 630 m2 , 44/14 o pow. 3220 m2 , 45/4 o pow. 625 m2, 45/5 o pow. 655 m2 , 45/6 o pow. 653 m2 , 45/7 o pow. 650 m2 , 45/8 o pow. 650 m2 ,45/9 o pow. 649 m2 , 45/10 o pow. 580 m2, 45/11 o pow. 694 m2 , 45/12 o pow. 690 m2 - obręb Osina. Łączna powierzchnia w/w działek wynosi 1,4426 ha .

Dzierżawca tj. Pan Robert Micał wystąpił do Wójta Gminy z wnioskiem o przedłużenie umowy dzierżawy na okres 3 lat.

W związku z nowelizacją w/w ustawy wymagana jest zgoda Rady Gminy.

Inspektor

Bogusław Grodź

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Mitłosz 03-04-2008 07:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dawid Mitłosz 03-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 03-04-2008 07:57