Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XVI/94/2008 w sprawie zmiany w planie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r


Uchwała Nr XVI/94/2008

Rady Gminy Osina

z dnia 27 lutego 2008 roku

w sprawie zmiany w planie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ,z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 , z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 , z 2006 r. Nr 17, poz. 128,Nr 181,poz.1337, z 2007 r. Nr 48 , poz.327,Nr 138,poz.974,Nr 173 poz.1218 )oraz Uchwały Rady Gminy Nr XIV/77/2007 z dnia 05 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osina na 2008 r.( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 5 poz. 137) uchwala się , co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 7 „Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ” do uchwały Nr XIV/77/2007 Rady Gminy Osina

z dnia 05 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osina na rok 2008
dokonuje się następujących zmian:

1) zmniejsza się wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
o kwotę 3 330,00zł.

-dział 900 rozdział 90011 § 4300 o kwotę 3 330,00 zł. ( czipowanie psów),

2) zwiększa się wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

o kwotę 3 330,00 zł

- dział 900 rozdział 90011 § 4210 o kwotę 3 330,00 ( zakup mikroczipów).

§ 2.Załącznik nr 7 do uchwały Nr XIV/77/2007 Rady Gminy Osina z dnia 05 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osina na rok 2008 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi .

§ 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jurgielaniec

Załącznik

do uchwały Rady Gminy Osina

nr XVI/94/2008

z dnia 27 lutego 2008 roku

„Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Gminy Osina Nr XIV/77/2007 z dnia 05 grudnia 2007r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

0x01 graphic

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Mitłosz 03-04-2008 07:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dawid Mitłosz 03-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 03-04-2008 07:52