herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Uchwała Nr XVI/93/2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2008 rok


Uchwała Nr XVI/93/2008

Rady Gminy Osina

z dnia 27 lutego 2008 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r.Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128,Nr 181,poz.1337,z 2007 r. Nr 48 , poz.327,Nr 138,poz.974,Nr 173 poz.1218) oraz Uchwały Rady Gminy Nr XIV/77/2007 z dnia 05 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osina na 2008 r.( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 5 poz.137 ) uchwala się ,co następuje:

§ 1. Zmniejsza się wydatki budżetowe gminy na 2008 rok o kwotę 97 910,00 zł

-dział 854 rozdział 85495 § 3020 o kwotę 400,00 zł,

-dział 854 rozdział 85495 § 4010 o kwotę 60 200,00 zł,

-dział 854 rozdział 85495 § 4040 o kwotę 4 200,00 zł,

-dział 854 rozdział 85495 § 4110 o kwotę 11 000,00 zł,

-dział 854 rozdział 85495 § 4120 o kwotę 1 600,00 zł,

-dział 854 rozdział 85495 § 4210 o kwotę 3 000,00 zł,

-dział 854 rozdział 85495 § 4260 o kwotę 10 000,00 zł,

-dział 854 rozdział 85495 § 4280 o kwotę 100,00 zł,

-dział 854 rozdział 85495 § 4300 o kwotę 2 000,00 zł,

-dział 854 rozdział 85495 § 4370 o kwotę 300,00 zł,

-dział 854 rozdział 85495 § 4440 o kwotę 2 700,00 zł,

-dział 854 rozdział 85495 § 4740 o kwotę 50,00 zł,

( Edukacyjna opieka wychowawcza - pozostała działalność ).

- dział 750 rozdział 75023 § 4040 o kwotę 2 000,00zł.,

- dział 750 rozdział 75023 § 4110 o kwotę 310,00 zł.,

- dział 750 rozdział 75023 § 4120 o kwotę 50,00 zł.

(Administracja publiczna - urzędy gmin).

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe gminy o kwotę 97 910,00 zł, z tego:

- dział 801 rozdział 80148 § 3020 o kwotę 400,00 zł,

- dział 801 rozdział 80148 § 4010 o kwotę 60 200,00 zł,

- dział 801 rozdział 80148 § 4040 o kwotę 4 200,00 zł,

- dział 801 rozdział 80148 § 4110 o kwotę 11 000,00 zł,

- dział 801 rozdział 80148 § 4120 o kwotę 1 600,00 zł,

- dział 801 rozdział 80148 § 4210 o kwotę 3 000,00 zł,

- dział 801 rozdział 80148 § 4260 o kwotę 10 000,00 zł,

- dział 801 rozdział 80148 § 4280 o kwotę 100,00 zł,

- dział 801 rozdział 80148 § 4300 o kwotę 2 000,00 zł,

- dział 801 rozdział 80148 § 4370 o kwotę 300,00 zł,

- dział 801 rozdział 80148 § 4440 o kwotę 2 700,00 zł,

- dział 801rozdział 80148§ 4740 o kwotę 50,00 zł,

(Oświata i wychowanie - stołówki szkolne).

- dział 900 rozdział 90095 § 4040 o kwotę 2000,00zł,

- dział 900 rozdział 90095 § 4110 o kwotę 310,00 zł.,

- dział 900 rozdział 90095 § 4120 o kwotę 50,00 zł.

( Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- pozostała działalność ).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jurgielaniec

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Mitłosz 03-04-2008 07:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dawid Mitłosz 03-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 03-04-2008 07:51