Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XVI/93/2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2008 rok


Uchwała Nr XVI/93/2008

Rady Gminy Osina

z dnia 27 lutego 2008 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r.Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128,Nr 181,poz.1337,z 2007 r. Nr 48 , poz.327,Nr 138,poz.974,Nr 173 poz.1218) oraz Uchwały Rady Gminy Nr XIV/77/2007 z dnia 05 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osina na 2008 r.( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 5 poz.137 ) uchwala się ,co następuje:

§ 1. Zmniejsza się wydatki budżetowe gminy na 2008 rok o kwotę 97 910,00 zł

-dział 854 rozdział 85495 § 3020 o kwotę 400,00 zł,

-dział 854 rozdział 85495 § 4010 o kwotę 60 200,00 zł,

-dział 854 rozdział 85495 § 4040 o kwotę 4 200,00 zł,

-dział 854 rozdział 85495 § 4110 o kwotę 11 000,00 zł,

-dział 854 rozdział 85495 § 4120 o kwotę 1 600,00 zł,

-dział 854 rozdział 85495 § 4210 o kwotę 3 000,00 zł,

-dział 854 rozdział 85495 § 4260 o kwotę 10 000,00 zł,

-dział 854 rozdział 85495 § 4280 o kwotę 100,00 zł,

-dział 854 rozdział 85495 § 4300 o kwotę 2 000,00 zł,

-dział 854 rozdział 85495 § 4370 o kwotę 300,00 zł,

-dział 854 rozdział 85495 § 4440 o kwotę 2 700,00 zł,

-dział 854 rozdział 85495 § 4740 o kwotę 50,00 zł,

( Edukacyjna opieka wychowawcza - pozostała działalność ).

- dział 750 rozdział 75023 § 4040 o kwotę 2 000,00zł.,

- dział 750 rozdział 75023 § 4110 o kwotę 310,00 zł.,

- dział 750 rozdział 75023 § 4120 o kwotę 50,00 zł.

(Administracja publiczna - urzędy gmin).

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe gminy o kwotę 97 910,00 zł, z tego:

- dział 801 rozdział 80148 § 3020 o kwotę 400,00 zł,

- dział 801 rozdział 80148 § 4010 o kwotę 60 200,00 zł,

- dział 801 rozdział 80148 § 4040 o kwotę 4 200,00 zł,

- dział 801 rozdział 80148 § 4110 o kwotę 11 000,00 zł,

- dział 801 rozdział 80148 § 4120 o kwotę 1 600,00 zł,

- dział 801 rozdział 80148 § 4210 o kwotę 3 000,00 zł,

- dział 801 rozdział 80148 § 4260 o kwotę 10 000,00 zł,

- dział 801 rozdział 80148 § 4280 o kwotę 100,00 zł,

- dział 801 rozdział 80148 § 4300 o kwotę 2 000,00 zł,

- dział 801 rozdział 80148 § 4370 o kwotę 300,00 zł,

- dział 801 rozdział 80148 § 4440 o kwotę 2 700,00 zł,

- dział 801rozdział 80148§ 4740 o kwotę 50,00 zł,

(Oświata i wychowanie - stołówki szkolne).

- dział 900 rozdział 90095 § 4040 o kwotę 2000,00zł,

- dział 900 rozdział 90095 § 4110 o kwotę 310,00 zł.,

- dział 900 rozdział 90095 § 4120 o kwotę 50,00 zł.

( Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- pozostała działalność ).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jurgielaniec

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Mitłosz 03-04-2008 07:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dawid Mitłosz 03-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 03-04-2008 07:51