Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXVI/ 164/ 2009 Rady Gminy Osina z dnia 1 kwietnia 2009 roku o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia ?Planu Odnowy Miejscowości Kościuszki na lata 2008 ? 2015? oraz o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia aneksu do tego planu.


Uchwała Nr XXVI/ 164/ 2009

Rady Gminy Osina

z dnia 1 kwietnia 2009 roku

o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Odnowy Miejscowości Kościuszki na lata 2008 - 2015” oraz o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia aneksu do tego planu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIX/121/2008 Rady Gminy Osina z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie przyjęcia „Planu Odnowy Miejscowości Kościuszki na lata 2008-2015” wprowadza się następujące zmiany:

  1. tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:

„w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Kościuszki na lata 2008-2015””,

  1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Zatwierdza się „Plan Odnowy Miejscowości Kościuszki na lata 2008-2015”, który stanowi załącznik do uchwały.”.

§ 2. W uchwale Nr XXV/151/2009 Rady Gminy Osina z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie przyjęcia aneksu do „Planu Odnowy Miejscowości Kościuszki na lata 2008-2015” wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:

„w sprawie zatwierdzenia aneksu do „Planu Odnowy Miejscowości Kościuszki na lata 2008-2015””,

2) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Zatwierdza się aneks do „Planu Odnowy Miejscowości Kościuszki na lata 2008-2015”, który stanowi załącznik do uchwały.”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jurgielaniec

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 14-04-2009 11:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-04-2009
Ostatnia aktualizacja: - 14-04-2009 11:18