herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

UCHWAŁA Nr XXVI/160/2009 Rady Gminy Osina z dnia 1 kwietnia 2009 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości w Osinie.


UCHWAŁA Nr XXVI/160/2009

Rady Gminy Osina

z dnia 1 kwietnia 2009 roku

w sprawie sprzedaży nieruchomości w Osinie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 , Nr 153, poz. 1271, Nr 214 , poz. 1806 , z 2003 r. Nr 80, poz. 717 , Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 , Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) uchwala się , co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż działki nr 200/36 o pow. 350 m2 - obręb Osina,

z przeznaczeniem pod ogród działkowy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jurgielaniec


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 14-04-2009 11:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-04-2009
Ostatnia aktualizacja: - 14-04-2009 11:11