herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

UCHWAŁA Nr XXVI/ 159/2009 Rady Gminy Osina z dnia 01 kwietnia 2009 roku w sprawie ustanowienia zasad wypłaty diety dla sołtysów.


UCHWAŁA Nr XXVI/ 159/2009

Rady Gminy Osina

z dnia 01 kwietnia 2009 roku

w sprawie ustanowienia zasad wypłaty diety dla sołtysów.

Na podstawie art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) Rada Gminy Osina uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Za udział w sesjach Rady Gminy oraz naradach i spotkaniach organizowanych przez Przewodniczącego Rady Gminy sołtysom przysługuje dieta.

2. Wysokość diety wynosi 100,00 złotych za każde posiedzenie.

3. W przypadku, gdy w jednym dniu sołtys bierze udział w więcej niż jednym posiedzeniu, otrzymuje dietę tylko za jedno posiedzenie.

§ 2. Traci moc uchwała Nr IV/21/2006 Rady Gminy Osina z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia wysokości diety dla Sołtysów.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2009 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jurgielaniec

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 14-04-2009 11:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-04-2009
Ostatnia aktualizacja: - 14-04-2009 11:09