herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

UCHWAŁA Nr XXVI/158/2009 Rady Gminy Osina z dnia 01 kwietnia 2009 roku o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diety dla radnych dotyczącej ustalenia wysokości diety Przewodniczącemu Rady Gminy.


UCHWAŁA Nr XXVI/ 158/2009

Rady Gminy Osina

z dnia 01 kwietnia 2009 roku

o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diety dla radnych dotyczącej ustalenia wysokości diety Przewodniczącemu Rady Gminy .

Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) Rada Gminy Osina uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/20/2006 Rady Gminy Osina z dnia 29 grudnia 2006 roku
w sprawie ustalenia wysokości diety dla radnych § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Przewodniczącemu Rady Gminy przysługuje zryczałtowana dieta w wysokości 1.300 zł za każdy rozpoczęty miesiąc wykonywania funkcji.

2. Przepisów § 1 nie stosuje się do Przewodniczącego.”

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2009 roku .

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jurgielaniec

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 14-04-2009 11:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-04-2009
Ostatnia aktualizacja: - 14-04-2009 11:08