Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXVI/156/2009 Rady Gminy Osina z dnia 01 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2009 rok.


Uchwała Nr XXVI /156/2009

Rady Gminy Osina

z dnia 01 kwietnia 2009 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2009 rok.

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,Nr 181,poz.1337,z 2007 r. Nr 48 , poz.327,Nr 138,poz.974,Nr 173 poz.1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111,Nr 223, poz.1458) oraz Uchwały Rady Gminy Nr XXIII/139/2008 z dnia 02 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osina na 2009 r. ( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 1 poz. 47) uchwala się ,co następuje:

 

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe gminy na 2009 rok w ramach porozumień z jst o kwotę 54 235,00 zł

-dział 853 rozdział 85395 § 2318 o kwotę 51 220,00 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 2319 o kwotę 3 015,00 zł.

(Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - pozostała działalność - dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego).

 

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe gminy w zakresie zadań realizowanych w ramach porozumień z jst na 2009 r o kwotę 54 235,00 zł, z

- dział 853 rozdział 85395 § 4019 o kwotę 1 230,00 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4018 o kwotę 20 893,49 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4119 o kwotę 280,16zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4118 o kwotę 4 765,84 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4129 o kwotę 83,71 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4128 o kwotę 1 421,80 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4179 o kwotę 859,62 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4178 o kwotę 14 601,26 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4219 o kwotę 82,93zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4218 o kwotę 1 408,57 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4309 o kwotę 246,03 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4308 o kwotę 4 178,97 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4139 o kwotę 88,87 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4138 o kwotę 1 509,53 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4419o kwotę 38,92zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4418 o kwotę 661,08 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4049 o kwotę 104,76 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4048 o kwotę 1 779,36zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4758 o kwotę 0,10 zł.

 

(Pozostałe zadania zakresie polityki społecznej-pozostała działalność z przeznaczeniem na świadczenia społeczne, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy , wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe, składki na ubezpieczenie zdrowotne . )

 

§ 3.Zwiększa się wydatki budżetowe gminy w zakresie zadań własnych na 2009 r. o kwotę

29 851,97 zł.

 

- dział 750 rozdział 75023 § 4280 o kwotę 3 000,00 zł.,

- dział 750 rozdział 75023 § 4750 o kwotę 15 000,00 zł

(Administracja publiczna - urzędy gmin z przeznaczeniem zakup usług zdrowotnych oraz zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji.)

 

- dział 851 rozdział 85154 § 4170 o kwotę 4 500,00 zł.

- dział 851 rozdział 85154 § 4110 o kwotę 751,97 zł.

- dział 851 rozdział 85154 § 4120 o kwotę 100,00 zł.

- dział 851 rozdział 85154 § 4300 o kwotę 1 000,00 zł.

- dział 851 rozdział 85154 § 4210 o kwotę 2 000,00 zł.

- dział 851 rozdział 85154 § 4700 o kwotę 500,00 zł.

- dział 851 rozdział 85154 § 4610 o kwotę 500,00 zł.

- dział 851 rozdział 85154 § 4280 o kwotę 2 500,00 zł.

(Ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi - ponadplanowe dochody i niewykorzystane wydatki w kwocie 11 851,97 zł. za 2008 rok.)

 

§ 4.Zwiększa się niedobór budżetowy na 2009 rok o kwotę 29 851,97 zł., źródłem pokrycia niedoboru są środki z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

 

§ 5. Ustala się rozchody budżetu na 2009 r w wysokości 2 964 849,03zł.-§ 994 lokaty.

 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

 

 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Robert Jurgielaniec

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 14-04-2009 11:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-04-2009
Ostatnia aktualizacja: Emilian Pisarek 14-04-2009 11:05