Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr XXV/153/2009 Rady Gminy Osina z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości w Osinie


U C H W A Ł A Nr XXV/153/2009

Rady Gminy Osina

z dnia 27 lutego 2009 r.

w sprawie dzierżawy nieruchomości w Osinie

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 , Nr 153, poz. 1271, Nr 214 , poz. 1806 , z 2003 r. Nr 80, poz. 717 , Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 , Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz art. 25 ust. 1 i 2 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7a, art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 220, poz. 1600 i 1601 oraz z 2007 r. Nr 69, poz. 468 i Nr 173, poz. 1218) uchwala się , co następuje:

 

§ 1. Wyraża się zgodę na oddanie w dzierżawę dotychczasowym dzierżawcom bez przetargu na okres 3 lat nieruchomości rolnych przeznaczonych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Osina pod ogrody działkowe stanowiących własność Gminy, oznaczonych numerami: 200/22 o pow. 279 m2, 200/28 o pow. 364 m2, 200/29 o pow. 334 m2, 200/30 o pow. 315 m2, 200/33 o pow. 345 m2, 200/34 o pow. 517 m2, 201/8 o pow. 408 m? - obręb Osina.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jurgielaniec

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 18-03-2009 11:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-03-2009
Ostatnia aktualizacja: Emilian Pisarek 18-03-2009 11:07