herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Uchwała Nr XXV/152/2009 Rady Gminy Osina z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania.


UCHWAŁA Nr XXV/ 152 /2009

Rady Gminy Osina

z dnia 27 lutego 2009 roku

w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania.

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127, Nr 175, poz. 1457, Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 112, poz. 766, z 2008 r. Nr 96, poz. 607, Nr 180, poz. 1111), na wniosek Wójta Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Osina na następujące stałe obwody głosowania:

Numer obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Obwód głosowania nr 1

Sołectwa: Osina, Węgorzyce, Redło, Kikorze, Przypólsko, Krzywice,

Obwód głosowania nr 2

Sołectwa: Redostowo, Kościuszki, Węgorza, Bodzęcin.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i podlega opublikowaniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

PrzewodniczącRady Gminy

Robert Jurgielaniec

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 18-03-2009 11:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-03-2009
Ostatnia aktualizacja: - 18-03-2009 11:03