herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

UCHWAŁA Nr XXIV/145/2008 Rady Gminy Osina z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osina.


UCHWAŁA Nr XXIV/ 145/ 2008

Rady Gminy Osina

z dnia 30 grudnia 2008 roku

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osina.

Na podstawie art. 18a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz § 46 ust.1, Statutu Gminy Osina przyjętego uchwałą Nr VI/46/2003 z dnia 28 maja 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 56, poz. 1001) Rada Gminy Osina uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Rewizyjną Rady Gminy Osina w następującym składzie:

  1. Lewińska Małgorzata - Przewodnicząca Komisji,

  2. Olejnik Roman - Zastępca Przewodniczącego Komisji,

  3. Księżuk Mariusz - Członek Komisji,

  4. Łuczak Andrzej - Członek Komisji,

  5. Osajda Elżbieta - Członek Komisji.

§ 2. Komisja działa w oparciu o zadania wynikające ze Statutu Gminy Osina.

§ 3. Traci moc uchwała Nr I/3/2006 Rady Gminy Osina z dnia 27 listopada 2006 r.
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jurgielaniec

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 08-01-2009 12:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-01-2009
Ostatnia aktualizacja: - 08-01-2009 12:39