Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXIII/140/2008 Rady Gminy Osina z dnia 02 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2008 rok.


Uchwała Nr XXIII/140/2008

Rady Gminy Osina

z dnia 02 grudnia 2008 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz.1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337 z 2007 r. Nr 48 , poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218) oraz Uchwały Rady Gminy Nr XIV/77/2007 z dnia 05 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osina na 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 5, poz. 137) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe gminy na 2008 rok o kwotę 24 000,00 zł

- dział 756 rozdział 75621 § 0020 o kwotę 24 000,00 zł.

(Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób prawnych).

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe gminy w zakresie zadań własnych na 2008r o kwotę 24 000,00 zł, z tego:

- dział 750 rozdział 75023 § 4260 o kwotę 5 000,00,

( Administracja publiczna - urzędy gmin z przeznaczeniem na zakup energii).

- dział 900 rozdział 90015 § 4210 o kwotę 4 000,00 zł,

- dział 900 rozdział 90015 § 4260 o kwotę 3 000,00 zł,

- dział 900 rozdział 90015 § 4270 o kwotę 3 000,00 zł,

- dział 900 rozdział 90015 § 4300 o kwotę 9 000,00 zł,

(Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - oświetlenie ulic, placów, dróg przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych oraz zakup usług pozostałych)

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jurgielaniec

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 12-12-2008 08:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-12-2008
Ostatnia aktualizacja: - 12-12-2008 08:57