herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Uchwała Nr XXII/136/2008 Rady Gminy Osina z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Osina do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego jako członka zwyczajnego.


Uchwała Nr XXII / 136 / 2008

Rady Gminy Osina

z dnia 21 listopada 2008 r.

w sprawie przystąpienia Gminy Osina do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego jako członka zwyczajnego.

Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427 oraz z 2008 r. Nr 98, poz. 634) uchwala się, co następuje:

§ 1. Gmina Osina przystępuje do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego z siedzibą w Goleniowie, które obejmuje swym działaniem obszary gmin powiatu goleniowskiego (Gminy: Goleniów, Maszewo, Nowogard, Osina, Przybiernów, Stepnica), obszary objęte Lokalną Strategią Rozwoju, jako członek zwyczajny.

§ 2. Szczegółowe zasady działania Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego określone są w jego statucie, który Gmina akceptuje.

§ 3. Gmina Osina przystępuje do Lokalnej Grupy Działania na czas nieokreślony, nie krótszy niż do momentu wygaśnięcia zobowiązań wynikających z umów zawartych w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009-2020.

§ 4. Ustala się, iż Gminę Osina w Lokalnej Grupie Działania będzie reprezentował Pan Krzysztof Szwedo

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jurgielaniec

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 01-12-2008 13:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-12-2008
Ostatnia aktualizacja: Emilian Pisarek 10-12-2008 09:15