herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

UCHWAŁA Nr XXII/135/2008 Rady Gminy Osina z dnia 21 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Osina.


UCHWAŁA Nr XXII/ 135/ 2008

Rady Gminy Osina

z dnia 21 listopada 2008 roku

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Osina.

Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 roku Nr 147, poz. 1229, Dz. U. z 2003 r. Nr 52, poz. 452, z 2004 r. Nr 96, poz. 959,
z 2005 r. Nr 100, poz. 835 i 836, z 2006 r. Nr 191, poz. 1410, z 2007 r. Nr 89, poz. 590 oraz z 2008 r. Nr 163, poz. 1015), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Członkom Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Osina ustala się ekwiwalent pieniężny za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Osina w następujących wysokościach:

1) gaszenie nieruchomości zabudowanej oraz lasów - 12 zł,

2) gaszenie nieużytków, rowów przydrożnych - 5 zł,

3) usuwanie skutków klęski żywiołowej i innych miejscowych zagrożeń (np. huragany, ulewy, śnieżyce) - 12 zł,

4) poszukiwanie osób zaginionych - 5 zł,

5) udział w szkoleniu pożarniczym - 6 zł.

§ 2.  Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 grudnia 2008 r. (NK.4.WE.0911/106/08) stwierdzono nieważność § 2 niniejszej uchwały.

§ 3. Za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym nie wymienionym w § 1 ustala się ekwiwalent w wysokości 5 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osina.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jurgielaniec

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 01-12-2008 13:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-12-2008
Ostatnia aktualizacja: Emilian Pisarek 08-01-2009 12:30