herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

UCHWAŁA Nr XXII/133/2008 Rady Gminy Osina z dnia 21 listopada 2008 roku w sprawie upoważnienia do podejmowania niektórych działań wobec dłużników alimentacyjnych

UCHWAŁA Nr XXII / 133 /2008

Rady Gminy Osina

z dnia 21 listopada 2008 roku

w sprawie upoważnienia do podejmowania niektórych działań wobec dłużników alimentacyjnych

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) Rada Gminy Osina uchwala, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Osinie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, określonych w rozdziale 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378, z 2008 r. Nr 134, poz. 850), z wyłączeniem działań określonych w art. 4 ust. 3 tej ustawy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Osinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jurgielaniec

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 01-12-2008 13:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-12-2008
Ostatnia aktualizacja: Emilian Pisarek 10-12-2008 09:18