herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

UCHWAŁA Nr XXI/129/2008 Rady Gminy Osina z dnia 04 października 2008 roku o zmianie uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw na terenach będących własnością Gminy Osina.


UCHWAŁA Nr XXI/129/ 2008

Rady Gminy Osina

z dnia 04 października 2008 roku

o zmianie uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw na terenach będących własnością Gminy Osina

 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) Rada Gminy Osina uchwala co następuje:

 

§ 1. W „Regulaminie korzystania z placów zabaw na terenach będących własnością Gminy Osina”, przyjętym uchwałą Nr XX/127/2008 Rady Gminy Osina z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw na terenach będących własnością Gminy Osina skreśla się punkt 7.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

Przewodnicząc Rady Gminy

Robert Jurgielaniec

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 08-10-2008 10:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-10-2008
Ostatnia aktualizacja: Emilian Pisarek 10-12-2008 08:55