herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

UCHWAŁA Nr XXI/128/2008 Rady Gminy Osina z dnia 04 października 2008 roku w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Rady Gminy Osina.


UCHWAŁA Nr XXI/ 128/ 2008

Rady Gminy Osina

z dnia 04 października 2008 roku

w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Rady Gminy Osina.

Na podstawie art. 190 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 ustawy z dnia 28 grudnia 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich (Dz. U. z 2003 r., Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760 , z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127, Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 112, poz. 766, z 2008 r. Nr 96, poz. 607 ) Rada Gminy Osina uchwala, co następuje:

§ 1. Stwierdza się wygaśnięcie mandatu Radnego Pana Sławomira Krawczyka zmarłego w dniu 6 sierpnia 2008 r. wybranego w okręgu wyborczym Nr 5 w wyborach do Rady Gminy Osina wskutek śmierci.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jurgielaniec

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 08-10-2008 10:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-10-2008
Ostatnia aktualizacja: - 08-10-2008 10:08