herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

UCHWAŁA Nr XX/125/2008 Rady Gminy Osina z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.


UCHWAŁA Nr XX/ 125 //2008

Rady Gminy Osina

z dnia 28 sierpnia 2008 roku

w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688,
z późn. zm.), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Powołuje się Pana Emiliana Pisarka na Zastępcę Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Osinie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jurgielaniec

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 02-09-2008 14:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-09-2008
Ostatnia aktualizacja: - 02-09-2008 14:19