herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

UCHWAŁA Nr XIX/ 122/ 2008 Rady Gminy Osina z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Osina.


UCHWAŁA Nr XIX/ 122/ 2008

Rady Gminy Osina

z dnia 23 czerwca 2008 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Osina.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593, z późń. zm.) w zw. z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 146, poz. 1223, z póżn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wynagrodzenie miesięczne Wójta Gminy Osina w następującej wysokości:

1) wynagrodzenie zasadnicze - 5.000,00 zł,

2) dodatek funkcyjny - 1.800,00 zł,

3) dodatek specjalny w wysokości 20% łącznie wynagrodzenia

zasadniczego i dodatku funkcyjnego, tj. w kwocie - 1.360,00 zł,

4) 20 % dodatku stażowego od wynagrodzenia zasadniczego - 1.000,00 zł.

§ 2. Wójtowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe i inne obligatoryjne świadczenia wynikające z właściwych przepisów prawa pracy, na zasadach w nich przewidzianych.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr II/5/2006 Rady Gminy Osina z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do wynagrodzenia

należnego od dnia l stycznia 2008 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jurgielaniec

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 01-07-2008 12:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-07-2008
Ostatnia aktualizacja: - 01-07-2008 12:21