herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

UCHWAŁA Nr XIX/120/2008 Rady Gminy Osina z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w Osinie.


U C H W A Ł A Nr XIX/120/2008

Rady Gminy Osina

z dnia 23 czerwca 2008 r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości w Osinie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 , Nr 153, poz. 1271, Nr 214 , poz. 1806 , z 2003 r. Nr 80, poz. 717 , Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 , Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218) uchwala się , co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż działek przeznaczonych pod ogrody działkowe :

  • nr 200/19 o pow. 379 m2

  • nr 200/20 o pow. 340 m2

  • nr 200/21 o pow. 288 m2

  • nr 200/23 o pow. 390 m2

  • nr 200/27 o pow. 434 m2

  • nr 200/32 o pow. 329 m2

  • nr 200/35 o pow. 285 m2

położonych w obrębie ewidencyjnym Osina .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jurgielaniec


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 01-07-2008 11:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-07-2008
Ostatnia aktualizacja: - 01-07-2008 11:52