herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Uchwała Nr XXXVI/225/2014 z dnia 24-10-2014 r. w sprawie skargi dotyczącej wycinki drzew i krzewów


Uchwała Nr XXXVI / 225 / 2014

Rady Gminy Osina

z dnia 24 października 2014 roku

w sprawie skargi dotyczącej wycinki drzew i krzewów.

Na podstawie art. 229 pkt 3 i art. 233 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Skargę złożoną przez Państwo ………………….. zam. w Krzywicach 4, gm. Osina przekazuje się Wójtowi celem rozpatrzenia, czy opisana w skardze wycinka drzew
i krzewów może spowodować wszczęcie postępowania administracyjnego z urzędu, z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do zawiadomienia skarżącego
o sposobie załatwienia skargi poprzez przesłanie niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Arkadiusz Witkowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 30-10-2014 14:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-10-2014
Ostatnia aktualizacja: - 30-10-2014 14:34