Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXXVI/224/2014 z dnia 24-10-2014 r. w sprawie nabycia nieruchomości w Osinie


Uchwała Nr XXXVI / 224 / 2014

Rady Gminy Osina

z dnia 24 października 2014 r.

w sprawie nabycia nieruchomości w Osinie.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zmianami) oraz art. 20 pkt 2, art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2014 r. poz. 518 z późn. zm. ) w związku z art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa nieruchomości w użytkowaniu wieczystym Gminy Osina oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 43/3 o pow. 0,1840 ha - obręb Osina.

§ 2. Przejęcie nieruchomości wymienionej w § 1 następuje w związku z realizacją zadań własnych gminy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Arkadiusz Witkowski

U Z A S A D N I E N I E

Działka nr 43/3 o pow. 0,1840 stanowi własność Skarbu Państwa. Z dniem 8 stycznia 2008 r. aktem notarialnym Rep. A nr 145/2008 w zamian za zaległości podatkowe Gmina nabyła nieruchomości Skarbu Państwa stanowiące dz. nr 43/3 i 43/4, w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych SA. Gmina będąc użytkownikiem wieczystym dz. nr 43/3 jest zobowiązana wnosić na rzecz Skarbu Państwa opłatę roczną w wys. 89,80 zł, którą ustalił Starosta Goleniowski. Obowiązek wnoszenia opłaty przez użytkownika wieczystego wynika z przepisów kodeksu cywilnego oraz z przepisów szczególnych tj. art. 71 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

W celu likwidacji opłaty rocznej gmina winna nabyć na własność przedmiotową nieruchomość poprzez złożenie wniosku do Wojewody Zachodniopomorskiego w trybie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zmianami) który stanowi, że „Gminie, na jej wniosek, może być także przekazane mienie ogólnonarodowe (państwowe) inne niż wymienione w ust. 1-3, jeżeli jest ono związane z realizacją jej zadań.”

Przywołując jednocześnie art. 7 ust. 1 pkt 2 i 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591z późniejszymi zmianami) należy stwierdzić, że do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, a w szczególności realizacja zadań z zakresu gminnych dróg, ulic, placów oraz zieleni.

Zatem zasadne jest przekazanie w/w działki Gminie Osina .

Sporządził: Bogusław Grodź

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 30-10-2014 14:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-10-2014
Ostatnia aktualizacja: - 30-10-2014 14:30