Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXXVI/223/2014 z dnia 24-10-2014 r. w sprawie przedłużenia dzierżawy na okres trzech lat nieruchomości położonej w Osinie


U C H W A Ł A Nr XXXVI / 223 / 2014

Rady Gminy Osina

z dnia 24 października 2014 r.

w sprawie przedłużenia dzierżawy na okres trzech lat nieruchomości położonej w Osinie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zmianami) Rada Gminy Osina uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie dotychczasowemu dzierżawcy na okres trzech lat nieruchomości gruntowej o powierzchni 2,04 ha, stanowiącej działkę nr 127 - obręb Osina, z przeznaczeniem pod uprawy polowe.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Arkadiusz Witkowski

Uzasadnienie

Dzierżawca w dniu 21 sierpnia 2014 r. wystąpił z wnioskiem w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy, której przedmiotem jest działka ewidencyjna nr 127 - obręb Osina. Dotychczasowa umowa zawarta w dniu 28 marca 2012 r. utraci swoją ważność w dniu 31 grudnia 2014 r. .

Nieruchomość stanowi własność Gminy Osina i w części jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego - teren obiektów produkcyjnych składów i magazynów oraz w pozostałej części brak planu. Wg ewidencji gruntów prowadzonej przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Goleniowie działka sklasyfikowana jest jako użytek rolny:

Arkusz

Nr działki

Położenie opis

Powierzchnia
działki [ha]

Użytek lub klasa

Pow[ha]

Nr KW lub inne dokumenty

1

127

obręb Osina

2.04

RV
RVI
ŁIV
PsIV

0.85
0.20
0.59
0.40

SZ1O/00047242/8

Zgodnie ze znowelizowanym art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony, strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy. W związku z powyższym, kontynuacja dzierżawy winna zostać rozstrzygnięta przez Radę Gminy w formie indywidualnej uchwały.

Opracował:

Bogusław Grodź

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 30-10-2014 14:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-10-2014
Ostatnia aktualizacja: - 30-10-2014 14:09