herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Uchwała Nr XXXVI/220/2014 z dnia 24-10-2014 r w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2014 -2024


 • Uchwała Nr XXXVI / 220 /2014

 • Rady Gminy Osina

 • z dnia 24 października 2014 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2014-2024.

 • Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1113 z późn. zm.) Rada Gminy Osina uchwala, co następuje:

 • § 1. W uchwale Nr XXIX/173/2013 Rady Gminy Osina z dnia 06 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2014-2024 wprowadza się następujące zmiany:

 • 1). załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

 • 2). załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

 • § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 • § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 • Przewodniczący Rady Gminy

 • Arkadiusz Witkowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 30-10-2014 14:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-10-2014
Ostatnia aktualizacja: - 30-10-2014 14:01