Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXXVI /219/2014 z dnia 24-10-2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2014 r.


Uchwała Nr XXXVI/ 219/2014

Rady Gminy Osina

z dnia 24 października 2014 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.poz.594 i poz.645) uchwala się ,co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe Gminy na 2014 r. o kwotę 63 681,38 zł tj.

- dział 010 rozdział 01095 § 2320 o kwotę 3 500,00 zł

( Rolnictwo i łowiectwo- pozostała działalność -dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu - dotacja otrzymana z PFOŚ w Goleniowie z przeznaczeniem na realizację zadanie ”Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Osina obręb Węgorzyce”)

- dział 900 rozdział 90095 § 2440 o kwotę 10 181,38 zł

( Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -pozostała działalność -dotacje otrzymane
z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
z przeznaczeniem na realizację zadania ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osina etap 2”)

- dział 900 rozdział 90095 § 0970 o kwotę 50 000,00 zł

(Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - pozostała działalność - wpływy z różnych dochodów - nagroda pieniężna w konkursie Zachodniopomorski Lider Ekologii organizowanym przez WFOŚiGW w Szczecinie)

§ 2. Zwiększa się dochody budżetowe Gminy na 2014 rok w ramach porozumień z jst
o kwotę 21 000,00 zł
-dział 853 rozdział 85395 § 2327 o kwotę 19 817,99 zł,

-dział 853 rozdział 85395 § 2329 o kwotę 1 182,01 zł.

(Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - pozostała działalność - dotacje celowe otrzymane powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego).

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetowe Gminy w zakresie zadań realizowanych w ramach porozumień z jst na 2014 r. o kwotę 21 000,00 zł, z tego :

- dział 853 rozdział 85395 § 4019 o kwotę 287,93 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4017 o kwotę 5 303,07 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4119 o kwotę 42,50 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4117 o kwotę 782,81 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4129 o kwotę 4,31 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4127 o kwotę 79,38 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4309 o kwotę 702,22 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4307 o kwotę 13 297,78 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4419 o kwotę 25,75 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4417 o kwotę 474,25 zł

(Pozostałe zadania zakresie polityki społecznej- pozostała działalność z przeznaczeniem na świadczenia społeczne, wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów
i wyposażenia, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe).

\

§ 4. Zmniejsza się własne wydatki budżetowe Gminy na 2014 r. o kwotę 3 911,53 tj.

- dział 852 rozdział 85295 § 3110 o kwotę 3 911,53 zł

( Pomoc społeczna - pozostała działalność - świadczenia społeczne ).

§ 5. Zwiększa się wydatki budżetowe Gminy w zakresie zadań realizowanych w ramach porozumień z jst na 2014 r. o kwotę 3 911,53 zł, z tego :

- dział 853 rozdział 85395 § 4309 o kwotę 220,22 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4307 o kwotę 3 691,31 zł,

§ 6. Zwiększa się własne wydatki budżetowe Gminy na 2014 rok o kwotę 63 681,38 zł
z tego:
-dział 751 rozdział 75109 § 4210 o kwotę 1 600,00 zł,

-dział 751 rozdział 75109 § 4300 o kwotę 1 100,00 zł,

(Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

prawa oraz sądownictwa- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory

wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

- zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych)

- dział 900 rozdział 90002 § 4210 kwotę 30 981,38 zł

- dział 900 rozdział 90002 § 4300 kwotę 15 000,00 zł

(Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- gospodarka odpadami- zakup materiałów
i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych )

- dział 900 rozdział 90015 § 4260 o kwotę 7 000,00 zł

- dział 900 rozdział 90015 § 4270 o kwotę 8 000,00 zł

( Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - pozostała działalność- zakup energii oraz zakup usług remontowych).

§ 7. W związku ze zmianą zakresu zadania w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kikorze zmniejsza się wydatki budżetowe Gminy o kwotę 3 697,30 zł z tego:

- dział 900 rozdział 90095 § 4210 o kwotę 1 300,00 zł

( Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - pozostała działalność - zakup materiałów
i wyposażenia)

- dział 926 rozdział 92695 § 4210 o kwotę 1 642,00 zł

( Kultura fizyczna - pozostała działalność - zakup materiałów i wyposażenia)

- dział 926 rozdział 92695 § 4300 o kwotę 755,30 zł

( Kultura fizyczna - pozostała działalność - zakup usług pozostałych).

§ 8. W związku ze zmianą zakresu zadania w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kikorze zwiększa się wydatki budżetowe Gminy o kwotę 3 697,30 zł z tego:

- dział 921 rozdział 92109 § 4210 o kwotę 2 942,00zł

(Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zakup materiałów i wyposażenia)

- dział 926 rozdział 92695 § 4210 o kwotę 755,30 zł

( Kultura fizyczna - pozostała działalność - zakup materiałów i wyposażenia).

§ 9.W związku z dokonanymi zmianami Zarządzeniem nr 215/2014 z dnia 30 września 2014 r. w zakresie wydatków z Funduszu Sołeckiego zmienia się załącznik nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2014 dotyczący Wydatków jednostek pomocniczych w ramach budżetu gminy Osina na 2014 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 11.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Arkadiusz Witkowski


Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 30-10-2014 13:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-10-2014
Ostatnia aktualizacja: - 30-10-2014 13:59