Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXXIII/208/2014 z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości w Redle


U C H W A Ł A Nr XXXIII/ 208 /2014

Rady Gminy Osina

z dnia 30 maja 2014 r.

w sprawie zbycia nieruchomości w Redle.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zmianami) Rada Gminy Osina uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargowej nieruchomość stanowiącą własność Gminy Osina oznaczoną jako działka nr 126 o pow. 0,04 ha - obręb Redło, gmina Osina, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Goleniowie księga wieczysta Kw SZ1O/00048980/0.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Arkadiusz Witkowski

U Z A S A D N I E N I E

Gmina Osina dysponuje prawem własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 126 o pow. 0,04 ha - obręb Redło. W ewidencji gruntów prowadzonej przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Goleniowie działka jest sklasyfikowana jako „rola”. Wcześniej działka pełniła funkcję drogi gruntowej (gminnej). W 2013 r. zmieniono klasyfikację gruntu z „dr” na „R”. Zmiana ta była podyktowana tym, że droga nigdy nie spełniała swojej funkcji i była wyłącznie użytkowana przez właścicieli gospodarstwa rolnego położonego na działce 125. Parametry działki tj. dł. 110 i szer. 3,50 uniemożliwiają jej racjonalne zagospodarowanie.

Działka nie jest objęta aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego, a w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest jako grunty orne.

Opracował:

Bogusław Grodź

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 05-06-2014 10:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-06-2014
Ostatnia aktualizacja: - 05-06-2014 10:17