herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Uchwała Nr XXXIII/201/2014 z dnia 30 maja 2014 r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osina za 2013 r.


UCHWAŁA Nr XXXIII/201/ 2014

RADY GMINY OSINA

z dnia 30 maja 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osina za 2013 rok

Na podstawie art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2013 r., poz. 1113 z póź. zm.) oraz art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z póź. zm.) Rada Gminy Osina uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Osina za 2013 rok.

§ 2. Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Osina za 2013 rok.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Arkadiusz Witkowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 05-06-2014 09:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-06-2014
Ostatnia aktualizacja: - 05-06-2014 09:19