herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Uchwała Nr XXIX/177/2013 z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków


Uchwała Nr  XXIX/ 177/2013

Rady Gminy Osina

z dnia 6 grudnia 2013 r.

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków

Na podstawie art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2006 r. Nr 123 poz. 858 z późn. zm.) Rada Gminy Osina uchwala, co następuje:

§ 1. Przedłuża się czas obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków, opracowanych przez Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie, zatwierdzonych uchwałą Nr XXI/122/2012 Rady Gminy Osina z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 30.06.2014 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Arkadiusz Witkowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 11-12-2013 10:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-12-2013
Ostatnia aktualizacja: - 11-12-2013 10:58