herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Uchwała Nr XXIX/176/2013 z dnia 6 grudnia 2013 r w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę


Uchwała Nr  XXIX / 176 / 2013

Rady Gminy Osina

z dnia 6 grudnia 2013 r.


w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2006 r. Nr 123, poz. 858, z późn. zm.)
Rada Gminy Osina uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę, opracowane przez Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie, określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Taryfy, o których mowa w § 1, obowiązują przez okres jednego roku począwszy od dnia ich wejścia w życie.

§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Arkadiusz Witkowski

Załącznik do uchwały Nr XXIX/176/2013 Rady Gminy Osina z .6 grudnia 2013 r.w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.

1. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczanie wody:

0x01 graphic

2. Stawki opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych

0x01 graphic

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 11-12-2013 10:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-12-2013
Ostatnia aktualizacja: - 11-12-2013 10:56