Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXIX/174/2013 z dnia 6 geudnia 2013 r w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2013 r.


Uchwała Nr XXIX/174/2013

Rady Gminy Osina

z dnia 06 grudnia 2013 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.poz.594 i poz.645) uchwala się ,co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe gminy Osina na 2013 r. o kwotę 25 000,00 zł tj

- dział 756 rozdział 75621 § 0020 o kwotę 20 000,00 zł

(Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - podatek dochodowy od osób prawnych),

- dział 921 rozdział 92109 § 2700 o kwotę 5 000,00 zł

(Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - domy kultury ,świetlice, kluby - środki

na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł).

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetowe gminy Osina na 2013 r. o kwotę 180 000,00 zł tj

- dział 756 rozdział 75618 § 0490 o kwotę 180 000,00 zł

(Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw).

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetowe gminy na 2013 rok o kwotę 1 706 000,00 zł

- dział 600 rozdział 60014 § 6050 o kwotę 450 000,00 zł

( Transport i łączność - drogi publiczne powiatowe - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych)

- dział 600 rozdział 60016 § 6050 o kwotę 210 000,00 zł

( Transport i łączność - drogi publiczne gminne - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych)

- dział 700 rozdział 70005 § 4270 o kwotę 20 000,00 zł

- dział 700 rozdział 70005 § 4300 o kwotę 70 000,00 zł

( Gospodarka mieszkaniowa- gospodarka gruntami i nieruchomościami - zakup usług remontowych oraz zakup usług pozostałych)

- dział 710 rozdział 71004 § 4300 o kwotę 50 000,00 zł

( Działalność usługowa - plany zagospodarowania przestrzennego- zakup usług pozostałych)

- dział 750 rozdział 75022 § 3030 o kwotę 10 000,00 zł

( Administracja publiczna - rady gmin - różne wydatki na rzecz osób fizycznych)

- dział 750 rozdział 75023 § 4040 o kwotę 20 000,00 zł

- dział 750 rozdział 75023 § 4110 o kwotę 20 000,00 zł

- dział 750 rozdział 75023 § 4120 o kwotę 9 000,00 zł

- dział 750 rozdział 75023 § 4270 o kwotę 20 000,00 zł

- dział 750 rozdział 75023 § 4700 o kwotę 8 000,00 zł

( Administracja publiczna - urzędy gmin - dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, zakup usług remontowych oraz Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej)

- dział 750 rozdział 75095 § 4270 o kwotę 5 000,00 zł

( Administracja publiczna - pozostała działalność - zakup usług remontowych)

- dział 754 rozdział 75414 § 4210 o kwotę 7 000,00 zł

( Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - obrona cywilna - zakup materiałów i wyposażenia)

- dział 754 rozdział 75421 § 4210 o kwotę 8 000,00 zł

( Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zarządzanie kryzysowe - zakup materiałów i wyposażenia)

- dział 757 rozdział 75702 § 8110 o kwotę 70 000,00 zł

( Obsługa długu publicznego - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek)

- dział 852 rozdział 85204 § 4330 o kwotę 30 000,00 zł

( Pomoc społeczna - rodziny zastępcze - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego)

- dział 852 rozdział 85219 § 4170 o kwotę 20 000,00 zł

( Pomoc społeczna - ośrodki pomocy społecznej - wynagrodzenia bezosobowe)

- dział 900 rozdział 90002 § 4300 o kwotę 100 000,00 zł

- dział 900 rozdział 90002 § 6050 o kwotę 180 000,00 zł

(Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- zakup usług pozostałych oraz wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych)

- dział 900 rozdział 90095 § 4300 o kwotę 30 000,00 zł

- dział 900 rozdział 90095 § 6050 o kwotę 20 000,00 zł

( Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - pozostała działalność - zakup usług pozostałych oraz wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych)

- dział 921 rozdział 92109 § 4170 o kwotę 6 000,00 zł

- dział 921 rozdział 92109 § 4270 o kwotę 10 000,00 zł

- dział 921 rozdział 92109 § 6050 o kwotę 300 000,00 zł

( Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby -

wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług remontowych, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych)

- dział 921 rozdział 92120 § 4300 o kwotę 8 000,00 zł

(Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- zakup usług pozostałych)

- dział 926 rozdział 92601 § 6050 o kwotę 25 000,00 zł

( Kultura fizyczna - obiekty sportowe - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych).

§ 4. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały nr XXI/110/2012 Rady Gminy Osina z dnia 05 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013, dotyczący przychodów
i rozchodów budżetu Gminy Osina w 2013 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem: 10 607 327,80 zł,

2) plan wydatków ogółem: 11 790 621,17 zł,

3) przychody 9 122 348,07 zł

4) rozchody 7 939 054,70 zł

§ 6.Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 183 293,37 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 8.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Arkadiusz Witkowski

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 11-12-2013 10:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-12-2013
Ostatnia aktualizacja: - 11-12-2013 10:52