herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Uchwała Nr XXVII/163/2013 r z dnia 12 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Osina


Uchwała Nr xxvii / 163 / 2013
Rady gminy osina

z dnia 12 września 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Osina.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) Rada Gminy Osina uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr VI/46/2003 Rady Gminy Osina z dnia 28 maja 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 56, poz. 1001) uchyla się § 59.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy

Marian Szymczak

0x01 graphic

0x01 graphic

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 18-09-2013 10:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-09-2013
Ostatnia aktualizacja: - 18-09-2013 10:24