herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Uchwała Nr XXIV-149-2013 z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Rady Gminy ds. Konkursu, ustalenia składu osobowego oraz określenia przedmiotu jej działania


UCHWAŁA Nr XXIV / 149 / 2013

RADY GMINY OSINA

z dnia 7 marca 2013 r.

w sprawie powołania Komisji Rady Gminy ds. Konkursu, ustalenia składu osobowego oraz określenia przedmiotu jej działania

Na podstawie art. 21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, z 2003 r. Nr 214, poz.1806; Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 153, poz.1271;. Dz. U. Nr 102, poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 214 poz.1806; z 2005 r Dz. U. Nr 172, poz.1441; z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz.128, Nr 175, poz.1457, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Dz. U. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz.1218, Nr 180, poz.1111, z 2008r. Dz. U. Nr 223, poz.1458, z 2009r. Dz. U. Nr 52, poz.420, Dz. U. Nr 157, poz.1241, z 2010r. Dz. U. Nr 28, poz.142, Dz. U. Nr 28, poz.146, Nr 106, poz.675, z 2011r. Dz. U. Nr 40, poz.230, z 2011r. Dz. U. Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 21, poz.113, Nr 149 poz. 887 Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz § 39 ust.1, § 43 ust. 2 Statutu Gminy Osina - uchwała Nr VI/46/203 z dnia 28 maja 2003 r. ( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 56, poz. 1001 z 11 lipca 2003 r.) Rada Gminy Osina uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się doraźną Komisję Rady Gminy Osina ds. konkursu na „Najładniejszą wieś” oraz „Najestetyczniejszą zagrodę w dwóch kategoriach” w Gminie Osina w 2013 roku, zwanego dalej „konkursem”.

§ 2. Ustala się skład osobowy Komisji:

  1. Fokt Mirosław - Przewodniczący Komisji

  2. Półgrabia Anna - Zastępca Przewodniczącego Komisji

  3. Buksińska Jolanta - Członek Komisji

  4. Doszczeczko Zdzisław - Członek Komisji

  5. Salwa Jerzy - Członek Komisji

§ 3. 1. Przedmiotem działania Komisji są sprawy z zakresu konkursu, w szczególności dokonywanie oceny i wyboru „Najładniejszej wsi” oraz „Najestetyczniejszej zagrody”, zatwierdzanie wyników konkursu, przyznawanie nagród i wyróżnień.

2. Komisja działa do czasu zatwierdzenia wyników konkursu, przyznania nagród i wyróżnień, nie dłużej jednak niż do 21 września 2013 r.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Arkadiusz Witkowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 12-03-2013 10:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-03-2013
Ostatnia aktualizacja: - 12-03-2013 10:58