herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zdzisław Doszczeczko Wioletta Pośpieszyńska 2019-01-10 12:03:30
Kamila Wójcik Wiceprzewodnicząca Rady Wioletta Pośpieszyńska 2019-01-10 12:01:53
Andrzej Łuczak Przewodniczący Rady Wioletta Pośpieszyńska 2019-01-10 12:01:07
Oświadczenia majątkowe 2018 r. na rozpoczęcie kadencji Wioletta Pośpieszyńska 2019-01-10 11:59:00
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Kościuszkach gmina Osina (dz. 286/3) Bogusław Grodź 2019-01-10 10:19:36
Ogłoszenie - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Kościuszkach, gmina Osina. - dokument usunięty Bogusław Grodź 2019-01-10 10:18:01
Ogłoszenie - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Kościuszkach, gmina Osina. - dokument usunięty Bogusław Grodź 2019-01-10 10:15:23
Informacja o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych w prawo własności nieruchomości - dokument usunięty Bogusław Grodź 2019-01-09 12:18:47
Informacja o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych w prawo własności nieruchomości - dokument usunięty Bogusław Grodź 2019-01-09 12:16:47
Informacja o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych w prawo własności nieruchomości - dokument usunięty Bogusław Grodź 2019-01-09 12:15:57
Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osina na 2019 rok Emilian Pisarek 2019-01-09 07:52:08
Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osina na 2019 rok Emilian Pisarek 2019-01-09 07:48:16
ZARZĄDZENIE NR 45/2018 Wójta Gminy Osina z dnia 28 grudnia 2018 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz ustalenia planów finansowych budżetu gminy Osina na 2019 r. Emilian Pisarek 2019-01-08 09:58:57
ZARZĄDZENIE NR 45/2018 Wójta Gminy Osina z dnia 28 grudnia 2018 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz ustalenia planów finansowych budżetu gminy Osina na 2019 r. Emilian Pisarek 2019-01-08 09:58:29
Zarządzenie Nr 40/2018 Wójta GMINY OSINA z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i zmiany układu wykonawczego Emilian Pisarek 2019-01-08 09:10:44
Zarządzenie Nr 20/2018 Wójta GMINY OSINA z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i zmiany układu wykonawczego Emilian Pisarek 2019-01-08 09:09:18
Zarządzenie Nr 21/2018 Wójta Gminy Osina z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie upoważnienia do udzielania zwolnień z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat. Emilian Pisarek 2019-01-07 12:13:50
Zarządzenie Nr 21/2018 Wójta Gminy Osina z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie upoważnienia do udzielania zwolnień z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat. Emilian Pisarek 2019-01-07 11:59:45
Zarządzenie Nr 46/2018 Wójta GMINY OSINA z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i zmiany układu wykonawczego Emilian Pisarek 2019-01-07 11:50:40
KOŁO ŁOWIECKIE - RYŚ -polowanie zbiorowe w dn. 19.01.2019 Bogusław Grodź 2019-01-07 09:24:47
PROTOKÓŁ NR XXXII/2018 Z SESJI RADY GMINY OSINA z dnia 26 października 2018 roku Wioletta Pośpieszyńska 2019-01-07 08:38:33
Zarządzenie Nr 44/2018 Wójta GMINY OSINA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i zmiany układu wykonawczego Emilian Pisarek 2019-01-03 15:28:52
ZARZĄDZENIE Nr 43/2018 Wójta Gminy Osina z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Nr II/11/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. Rady Gminy Osina w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2018 rok. Emilian Pisarek 2019-01-03 15:27:06
Bogusław Grodź 2019-01-03 15:05:12
Zarządzenie Nr 47/2018 Wójta Gminy Osina z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (Przypólsko) Bogusław Grodź 2019-01-03 15:04:17
Zarządzenie Nr 46/2018 Wójta Gminy Osina z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (Osina) Bogusław Grodź 2019-01-03 15:01:46
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej o średnicy de 110 mm PE wraz z hydrantami na terenie działki nr 316/7 obr. Kościuszki i przyłączami do działek sąsiednich nr 316/8, 316/10, 316/11, 316/12, 316/13, 316/14, 316/15, 316/16, 316/17, 316/18, 316/19, obr. Kościuszki, gmina Osina. Izabela Żabicka 2019-01-03 14:34:25
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej o średnicy de 110 mm PE wraz z hydrantami na terenie działki nr 316/7 obr. Kościuszki i przyłączami do działek sąsiednich nr 316/8, 316/10, 316/11, 316/12, 316/13, 316/14, 316/15, 316/16, 316/17, 316/18, 316/19, obr. Kościuszki, gmina Osina. Izabela Żabicka 2019-01-03 14:32:31
Uchwała Nr CDLXVI.886.2018 RIO w sprawie opinii do projektu uchwły o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Osina Wioletta Pośpieszyńska 2019-01-03 10:54:35
Uchwała NrCDLXVI.885.2018 RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Osina na 2019 r. Wioletta Pośpieszyńska 2019-01-03 10:54:04
Uchwała Nr CDLXVI.884.2018 RIO w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Osina na 2019 r. Wioletta Pośpieszyńska 2019-01-03 10:53:39
Uchwała NrCDLXVI.885.2018 RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Osina na 2019 r. - dokument usunięty Wioletta Pośpieszyńska 2019-01-03 10:39:01
Uchwała Nr CDLXVI.884.2018 RIO w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Osina na 2019 r. - dokument usunięty Wioletta Pośpieszyńska 2019-01-03 10:38:58
Uchwała Nr CDLXVI.886.2018 RIO w sprawie opinii do projektu uchwły o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Osina - dokument usunięty Wioletta Pośpieszyńska 2019-01-03 10:38:57
Budżet 2019 Wioletta Pośpieszyńska 2019-01-03 10:35:00
Podinspektor ds. funduszy zewnętrznych, promocji, turystyki i sportu - informacja o wynikach naboru Emilian Pisarek 2018-12-28 13:56:53
Podinspektor ds. funduszy zewnętrznych, promocji, turystyki i sportu - ogłoszenie o naborze Emilian Pisarek 2018-12-28 13:54:52
Zakup biletów miesięcznych dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego w Osinie na 2019 rok. Emilian Pisarek 2018-12-28 07:48:34
Uchwała Nr CDLXVI.886.2018 RIO w sprawie opinii do projektu uchwły o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Osina - dokument usunięty Wioletta Pośpieszyńska 2018-12-27 12:43:58
Uchwała NrCDLXVI.885.2018 RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Osina na 2019 r. - dokument usunięty Wioletta Pośpieszyńska 2018-12-27 12:41:42