Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 47/2020 Wójta Gminy Osina z dnia 14 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Osina. Emilian Pisarek 2020-08-07 07:36:38
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce o nr ewid. 95/9 w gminie Osina, obręb Kościuszki Piotr Piwko 2020-08-06 15:29:37
Międzyregionalny pokaz ALPAK - 29-30.08.2020 Bogusław Grodź 2020-08-06 13:47:42
Obwieszczenie Wójta Gminy Osina dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn 90PE na terenie dz. nr 170/12, 187/5, w obr. Krzywice, gm. Osina Grzegorz Bundyra 2020-08-05 15:49:24
Zarządzenie Nr 48a/2020 Wójta Gminy Osina z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie dodatku motywacyjnego oraz dodatku funkcyjnego dla Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego w Osinie. Emilian Pisarek 2020-08-05 09:37:35
Zarządzenie nr 45/2020 Wójta GMINY OSINA z dnia 06 lipca 2020 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i zmiany układu wykonawczego Emilian Pisarek 2020-08-05 09:36:41
Zarządzenie nr 43/2020 Wójta GMINY OSINA z dnia 02 lipca 2020 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i zmiany układu wykonawczego Emilian Pisarek 2020-08-05 09:35:25
Zarządzenie nr 42a/2020 Wójta GMINY OSINA z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie: zmiany w budżecie gminy i zmiany układu wykonawczego Emilian Pisarek 2020-08-05 09:33:49
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew(a) Piotr Piwko 2020-07-31 14:26:09
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Osina etap VI Piotr Piwko 2020-07-31 08:53:14
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania zakładu do magazynowania karmy dla zwierząt gospodarskich i domowych, na zakład produkcji karmy dla zwierząt, na terenie działek nr 204/2, 205/2, 206/2, 207/2, obręb Redostowo, gmina Osina Piotr Piwko 2020-07-22 11:12:12
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 lipca 2020 r. - Baltic Pipe - gazociąg Węzeł Płoty - Tłocznia Goleniów - DN1000 Grzegorz Bundyra 2020-07-17 13:42:06
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Osina - tekst ujednolicony Emilian Pisarek 2020-07-16 14:05:44
Zarządzenie Nr 47/2020 Wójta Gminy Osina z dnia 14 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Osina. Emilian Pisarek 2020-07-16 13:47:40
Zarządzenie Nr 47/2020 Wójta Gminy Osina z dnia 14 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Osina. Emilian Pisarek 2020-07-16 13:46:35
Zarządzenie Nr 47/2020 Wójta Gminy Osina z dnia 14 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Osina. Emilian Pisarek 2020-07-16 13:28:12
Zarządzenie Nr 47/2020 Wójta Gminy Osina z dnia 14 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Osina. Emilian Pisarek 2020-07-16 13:23:06
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2019. Emilian Pisarek 2020-07-16 12:46:56
Podinspektor ds. funduszy zewnętrznych, promocji, turystyki i sportu - ogłoszenie o naborze Emilian Pisarek 2020-07-16 09:43:28
Podinspektor ds. funduszy zewnętrznych, promocji, turystyki i sportu - ogłoszenie o naborze Emilian Pisarek 2020-07-16 09:39:43
Zdzisław Doszczeczko - Radny, korekta Emilian Pisarek 2020-07-13 13:38:49
Wyniki wyborów Prezydenta RP w Gminie Osina, II tura, 12 lipca 2020 r. Emilian Pisarek 2020-07-12 22:33:45
Frekwencja w wyborach Prezydenta RP, II tura, 12.07.2020 r. Emilian Pisarek 2020-07-12 21:26:29
Informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r., II tura Emilian Pisarek 2020-07-10 13:58:09
Iinformacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r., II tura - dokument usunięty Emilian Pisarek 2020-07-10 13:57:41
Iinformacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r., II tura - dokument usunięty Emilian Pisarek 2020-07-10 13:57:14
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej Piotr Piwko 2020-07-10 13:34:35
Zdzisław Doszczeczko - Radny, korekta Emilian Pisarek 2020-07-10 08:52:35
Zdzisław Doszczeczko - Radny, korekta Emilian Pisarek 2020-07-10 08:51:43
Susza - składanie wniosków i protokołów suszowych poprzez aplikację publiczną, bez udziału Komisji Bogusław Grodź 2020-07-09 15:01:34
Susza - składanie wniosków i protokołów suszowych poprzez aplikację publiczną, bez udziału Komisji Bogusław Grodź 2020-07-09 15:01:14
Obwieszczenie Wójta Gminy Osina dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej o śr. 110 PE na terenie dz. nr 5/7, część 6, w obr. Krzywice, gm. Osina Grzegorz Bundyra 2020-07-09 14:25:09
Informacja o wysokości środków przypadających na dane sołectwa w roku 2021 Emilian Pisarek 2020-07-09 12:48:46
Obwieszczenie Wójta Gminy Osina w sprawie przyjęcia dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Osina dla obszaru inwestycyjnego na południe od drogi ekspresowej S6 w obrębie Redostowo. Grzegorz Bundyra 2020-07-08 10:20:31
Obwieszczenie Wójta Gminy Osina dotyczące wydania decyzji Nr 6/2020 z dnia 07.07.2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE na terenie dz. nr 151/82, 151/60, 151/91, 151/68 w obr. Kikorze, gm. Osina Grzegorz Bundyra 2020-07-07 11:20:26
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w gminie Osina Emilian Pisarek 2020-07-07 11:15:17
Ubój na użytek własny oraz prowadzenie rzeźni rolniczej - informacje dla producentów rolnych Bogusław Grodź 2020-07-06 14:20:22
Wojskowe Koło Łowieckie "ORZEŁ"- terminy polowań z udziałem cudzoziemców Bogusław Grodź 2020-07-06 13:47:11
Wojskowe Koło Łowieckie "ORZEŁ"- terminy polowań z udziałem cudzoziemców Bogusław Grodź 2020-07-06 13:46:30
Zarządzenie wewnętrzne Nr 8/2020 Wójta Gminy Osina z dnia 1 lipca 2020 r. o zmianie zarządzenia wewnętrznego w sprawie określenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów oreaz najem lokali i pomieszczeń gminnych na cele użytkowe stanowiących zasób nieruchomości Gminy Osina Bogusław Grodź 2020-07-06 09:27:18