herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Remont lokalu socjalnego w m. Kałużna, gm. Osina - II Joanna Miklas 2018-10-04 11:07:37
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Osinie z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Osina zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Emilian Pisarek 2018-10-04 09:35:51
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Osinie z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Osina zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Emilian Pisarek 2018-10-04 09:33:59
Drugie zaproszenie do złożenia oferty na dostarczenie fabrycznie nowych urządzeń elektronicznych obsługujących i rejestrujących pracę Rady Gminy w czasie trwania sesji Emilian Pisarek 2018-10-02 14:32:09
Remont lokalu socjalnego w m. Kałużna, gm. Osina Joanna Miklas 2018-10-02 08:47:22
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Osinie z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Osina zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Emilian Pisarek 2018-10-02 08:30:57
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisii wyborczych Emilian Pisarek 2018-10-02 07:53:56
Informacja o wyłożeniu spisu wyborców Emilian Pisarek 2018-10-01 15:37:24
UCHWAŁA NR XXXI/218/2018 RADY GMINY OSINA z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Osina Wioletta Pośpieszyńska 2018-10-01 11:25:35
UCHWAŁA Nr XXXI/217/2018 RADY GMINY OSINA z dnia 21 września 2018 roku w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Wioletta Pośpieszyńska 2018-10-01 11:24:28
Uchwała Nr XXXI/216/2018 Rady Gminy Osina z dnia 21 września 2018 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku złożonego w trybie art. 241 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Wioletta Pośpieszyńska 2018-10-01 11:22:02
U C H W A Ł A Nr XXXI/215/2018 Rady Gminy Osina z dnia 21 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Osina. Wioletta Pośpieszyńska 2018-10-01 11:20:20
U C H W A Ł A Nr XXXI/214/2018 Rady Gminy Osina z dnia 21 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. Wioletta Pośpieszyńska 2018-10-01 11:19:04
Uchwała Nr XXXI/213/2018 Rady Gminy Osina z dnia 21 września 2018 r. w sprawie : określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Osina oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze Wioletta Pośpieszyńska 2018-10-01 11:17:20
Uchwała Nr XXXI/212/2018 Rady Gminy Osina z dnia 21 września 2018 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2018-2024. Wioletta Pośpieszyńska 2018-10-01 11:16:08
Uchwała Nr XXXI/211/2018 Rady Gminy Osina z dnia 21 września 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2018 rok. Wioletta Pośpieszyńska 2018-10-01 11:13:52
Informacja Wójta Gminy Osina z dnia 1 października 2018 r. - wyjaśnienia do komunikatu w sprawie wynaczenia miejsc na obwieszczenia i plakaty Emilian Pisarek 2018-10-01 10:05:19
Emilian Pisarek 2018-09-28 13:18:58
04 Wzorowa Łazienka Emilian Pisarek 2018-09-28 13:18:39
04 Wzorowa Łazienka Emilian Pisarek 2018-09-28 13:11:05
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 26 września 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Osina Emilian Pisarek 2018-09-28 10:52:55
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Osinie z dnia 25 września 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Osina bez głosowania w okręgu wyborczym nr 14 Emilian Pisarek 2018-09-25 10:09:43
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 24 września 2018 r. Emilian Pisarek 2018-09-24 10:45:44
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Osina z dnia 19 września 2018 roku o obwodach głosowania Emilian Pisarek 2018-09-21 12:28:51
ZARZĄDZENIE Nr 27/2018 Wójta Gminy Osina z dnia 03 września 2018 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Emilian Pisarek 2018-09-21 09:43:12
Zarządzenie Nr 25/2018 Wójta GMINY OSINA z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i zmiany układu wykonawczego Emilian Pisarek 2018-09-21 09:40:24
Zaproszenie do złożenia oferty na dostarczenie fabrycznie nowych urządzeń elektronicznych obsługujących i rejestrujących pracę Rady Gminy w czasie trwania sesji Emilian Pisarek 2018-09-20 13:47:36
Remont lokalu socjalnego w m. Kałużna, gm. Osina Joanna Miklas 2018-09-20 13:39:29
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Osina z dnia 19 września 2018 roku o okręgach wyborczych - dokument usunięty Emilian Pisarek 2018-09-19 12:27:12
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Osina z dnia 19 września 2018 roku o obwodach głosowania Emilian Pisarek 2018-09-19 12:22:59
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Osina z dnia 19 września 2018 roku o okręgach wyborczych - dokument usunięty Emilian Pisarek 2018-09-19 12:22:06
OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W OSINIE z dnia 18 września 2018 r. Emilian Pisarek 2018-09-18 15:47:41
Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Redle - II Joanna Miklas 2018-09-18 12:53:53
Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Redle - II Joanna Miklas 2018-09-18 12:53:45
Komunikat Wójta Gminy Osina z dnia 13 września 2018 r. - wynaczenie miejsc na obwieszczenia i plakaty Emilian Pisarek 2018-09-18 11:46:29
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Osina 21.09.2018 r. Wioletta Pośpieszyńska 2018-09-14 10:28:18
Informacja o składzie, siedzibie i dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w Osinie Emilian Pisarek 2018-09-13 11:57:35
Wieloletni Plan Finasowy 2018 Dawid Mitłosz 2018-09-13 09:20:32
- dokument usunięty Dawid Mitłosz 2018-09-13 09:19:31
Sprawozdanie z wykonania budżetu I półrocze 2018 Dawid Mitłosz 2018-09-13 09:18:42