Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
UCHWAŁA Nr XXXIII /197/2009 Rady Gminy Osina z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w statucie Celowego Związku Gmin R - XXI . Irena Badowska 2010-01-08 12:38:23
Informacja dot. uchwał - dokument usunięty Irena Badowska 2010-01-08 12:35:55
U C H W A Ł A Nr XXXIII/196/2009 Rady Gminy Osina z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie sprzedaży garażu w Osinie . Irena Badowska 2010-01-08 12:34:54
UCHWAŁA Nr XXXIII / 195/ 2009 Rady Gminy Osina z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok. Irena Badowska 2010-01-08 12:32:11
UCHWAŁA Nr XXXIII/194/2009 Rady Gminy Osina z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 rok. Irena Badowska 2010-01-08 12:26:00
UCHWAŁA Nr XXXIII/192/2009 RADY GMINY z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rady Gminy. Irena Badowska 2010-01-08 12:24:15
UCHWAŁA Nr XXXIII/192/2009 RADY GMINY z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rady Gminy. Irena Badowska 2010-01-08 12:23:33
Uchwała Nr XXXIII/193/2009 Rady Gminy Osina z dnia 30 grudnia 2009 roku Irena Badowska 2010-01-08 12:22:17
UCHWAŁA Nr XXXIII/192/2009 RADY GMINY z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rady Gminy. Irena Badowska 2010-01-08 12:19:05
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ REDŁO-REDŁO KOLONIA - bez przyłączy. Emilian Pisarek 2010-01-04 13:53:04
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ REDŁO-REDŁO KOLONIA - bez przyłączy. Emilian Pisarek 2010-01-04 13:51:57
Uchwała Nr XXXII /191/ 2009 Rady Gminy Osina z dnia 07 grudnia 2009 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części Emilian Pisarek 2009-12-30 10:52:56
Uchwała Nr XXXII/190/2009 Rady Gminy Osina z dnia 07 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2009 rok. Emilian Pisarek 2009-12-30 10:52:04
Uchwała Nr XXXII/189/2009 Rady Gminy Osina z dnia 07 grudnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego określonego w uchwale budżetowej na 2010 r. Emilian Pisarek 2009-12-30 10:50:30
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy 30.12.2009 r. Emilian Pisarek 2009-12-23 14:28:58
Obwieszczenie o wyłożeniu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - obręb Osina - dokument usunięty Tomasz Trykacz 2009-12-17 13:24:29
Obwieszczenie o wyłożeniu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - obręb Osina - dokument usunięty Tomasz Trykacz 2009-12-17 13:19:23
Obwieszczenie o wyłożeniu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - obręb Osina - dokument usunięty Tomasz Trykacz 2009-12-17 13:16:02
Zarządzenie Nr 210/2009 Wójta Gminy Osina z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących mienie Gminy Osina. Emilian Pisarek 2009-12-14 07:59:05
Wynik wyborów Emilian Pisarek 2009-12-07 10:53:31
Przebudowa drogi polegająca na budowie oświetlenia ulicznego. Tomasz Trykacz 2009-12-07 09:26:20
Przebudowa drogi polegająca na budowie oświetlenia ulicznego. Tomasz Trykacz 2009-12-03 11:26:56
Przebudowa drogi polegająca na budowie oświetlenia ulicznego. Tomasz Trykacz 2009-12-03 11:25:46
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy 07.12.2009 r. Emilian Pisarek 2009-12-02 10:04:20
Uchwała Nr XXXI/181/2009 Rady Gminy Osina z dnia 04 listopada 2009 roku Irena Badowska 2009-11-13 11:24:20
Uchwała Nr XXXI / 187/ 2009 Rady Gminy Osina z dnia 4 listopada 2009 roku w sprawie skargi na działanie administracyjne Wójta. Irena Badowska 2009-11-12 10:49:12
Uchwała Nr XXXI / 187/ 2009 Rady Gminy Osina z dnia 4 listopada 2009 roku w sprawie skargi na działanie administracyjne Wójta. Irena Badowska 2009-11-12 10:44:31
UCHWAŁA Nr XXXI/186/2009 Rady Gminy Osina z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej Irena Badowska 2009-11-12 10:41:03
UCHWAŁA Nr XXXI /185 /2009 Rady Gminy Osina z dnia 4 listopada 2009 roku o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Irena Badowska 2009-11-12 10:36:55
Uchwała Nr XXXI / 184/ 2009 Rady Gminy Osina z dnia 04 listopada 2009 roku o zmianie uchwał w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych Irena Badowska 2009-11-12 10:34:00
UCHWAŁA Nr XXXI/183 /2009 Rady Gminy Osina z dnia 4 listopada 2009 roku w sprawie podatku leśnego. Irena Badowska 2009-11-12 10:25:37
UCHWAŁA Nr XXXI/182/2009 Rady Gminy Osina z dnia 4 listopada 2009 roku w sprawie podatku rolnego. Irena Badowska 2009-11-12 10:20:37
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Osinie w sprawie zarejestrowanej listy kandydatów w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Osina Emilian Pisarek 2009-11-12 07:37:12
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Osinie w sprawie nie przeprowadzania głosowania na radnego Emilian Pisarek 2009-11-12 07:36:59
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Osinie w sprawie przyznania numeru zarejestrowanej liście kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Osina Emilian Pisarek 2009-11-12 07:36:03
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Osinie w sprawie zarejestrowanej listy kandydatów w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Osina Emilian Pisarek 2009-11-12 07:34:56
Wykaszanie obszarów znajdujących się w pięciu miejscowościach Gminy Osina - informacja o wyborze oferty Emilian Pisarek 2009-11-05 10:12:12
Stanowisko nie urzędnicze - robotnik gospodarczy Emilian Pisarek 2009-10-30 14:25:12
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy 04.11.2009 r. Emilian Pisarek 2009-10-28 07:53:45
USC, dowody osobiste i ewidencja ludności Rafał Wasyluk 2009-10-27 13:31:06