herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie Wójta Gminy Osina z dnia 21.07.2017r. znak: PP.6721.1.2017 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy osina w obrębach Węgorza, Bodzęcin i Krzywice. - dokument usunięty Izabela Żabicka 2017-07-21 11:09:18
Obwieszczenie Wójta Gminy Osina z dnia 21.07.2017r. znak: PP.6721.1.2017 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy osina w obrębach Węgorza, Bodzęcin i Krzywice. - dokument usunięty Izabela Żabicka 2017-07-21 11:08:17
Obwieszczenie Wójta Gminy Osina z dnia 21.07.2017r. znak: PP.6721.1.2017 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy osina w obrębach Węgorza, Bodzęcin i Krzywice. - dokument usunięty Izabela Żabicka 2017-07-21 11:07:15
Usunięcie usterek wymienionych w protokole z przeglądu usterek Będących załącznikiem nr 1 do Protokołu Odbioru Końcowego z 23.12.2016r. ?Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej? Węgorza 18A. - Etap I. Tomasz Trykacz 2017-07-21 10:33:20
Usunięcie usterek wymienionych w protokole z przeglądu usterek Będących załącznikiem nr 1 do Protokołu Odbioru Końcowego z 23.12.2016r. ?Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej? Węgorza 18A. - Etap I. Tomasz Trykacz 2017-07-21 10:33:01
Usunięcie usterek wymienionych w protokole z przeglądu usterek Będących załącznikiem nr 1 do Protokołu Odbioru Końcowego z 23.12.2016r. ?Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej? Węgorza 18A. - Etap I. Tomasz Trykacz 2017-07-21 10:31:20
Obwieszczenie o dot. wydanej decyzji nr 6/2017 z dnia 20.07.2017r. znak: PP.6733.6.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej o średnicy 110 mm PE wraz z hydrantami na terenie działki nr 62/2 obr. Redło, gmina Osina na rzecz Przedsiębiorstwa Usług Wodnych i Kanalizacyjnych Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. 700-Lecia nr 14/2, 72-200 Nowogard reprezentującego przez ZK-PROJEKT projektowanie, wykonawstwo, nadzór mgr. inż. Zbigniew Kaczanowicz. Izabela Żabicka 2017-07-20 15:24:37
Obwieszczenie o dot. wydanej decyzji nr 6/2017 z dnia 20.07.2017r. znak: PP.6733.6.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej o średnicy 110 mm PE wraz z hydrantami na terenie działki nr 62/2 obr. Redło, gmina Osina na rzecz Przedsiębiorstwa Usług Wodnych i Kanalizacyjnych Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. 700-Lecia nr 14/2, 72-200 Nowogard reprezentującego przez ZK-PROJEKT projektowanie, wykonawstwo, nadzór mgr. inż. Zbigniew Kaczanowicz. Izabela Żabicka 2017-07-20 15:24:11
Obwieszczenie o dot. wydanej decyzji nr 6/2017 z dnia 20.07.2017r. znak: PP.6733.6.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej o średnicy 110 mm PE wraz z hydrantami na terenie działki nr 62/2 obr. Redło, gmina Osina na rzecz Przedsiębiorstwa Usług Wodnych i Kanalizacyjnych Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. 700-Lecia nr 14/2, 72-200 Nowogard reprezentującego przez ?ZK-PROJEKT? projektowanie, wykonawstwo, nadzór mgr. inż. Zbigniew Kaczanowicz. - dokument usunięty Izabela Żabicka 2017-07-20 15:23:47
Obwieszczenie o dot. wydanej decyzji nr 6/2017 z dnia 20.07.2017r. znak: PP.6733.6.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej o średnicy 110 mm PE wraz z hydrantami na terenie działki nr 62/2 obr. Redło, gmina Osina na rzecz Przedsiębiorstwa Usług Wodnych i Kanalizacyjnych Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. 700-Lecia nr 14/2, 72-200 Nowogard reprezentującego przez ?ZK-PROJEKT? projektowanie, wykonawstwo, nadzór mgr. inż. Zbigniew Kaczanowicz. - dokument usunięty Izabela Żabicka 2017-07-20 15:23:40
Obwieszczenie o dot. wydanej decyzji nr 6/2017 z dnia 20.07.2017r. znak: PP.6733.6.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej o średnicy 110 mm PE wraz z hydrantami na terenie działki nr 62/2 obr. Redło, gmina Osina na rzecz Przedsiębiorstwa Usług Wodnych i Kanalizacyjnych Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. 700-Lecia nr 14/2, 72-200 Nowogard reprezentującego przez ?ZK-PROJEKT? projektowanie, wykonawstwo, nadzór mgr. inż. Zbigniew Kaczanowicz. - dokument usunięty Izabela Żabicka 2017-07-20 15:23:07
Obwieszczenie o dot. wydanej decyzji nr 6/2017 z dnia 20.07.2017r. znak: PP.6733.6.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej o średnicy 110 mm PE wraz z hydrantami na terenie działki nr 62/2 obr. Redło, gmina Osina na rzecz Przedsiębiorstwa Usług Wodnych i Kanalizacyjnych Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. 700-Lecia nr 14/2, 72-200 Nowogard reprezentującego przez ?ZK-PROJEKT? projektowanie, wykonawstwo, nadzór mgr. inż. Zbigniew Kaczanowicz. - dokument usunięty Izabela Żabicka 2017-07-20 15:22:54
- dokument usunięty Izabela Żabicka 2017-07-20 15:22:27
- dokument usunięty Izabela Żabicka 2017-07-20 15:21:55
Zarządzenie Nr 24/2017 Wójta Gminy Osina z dnia 06 lipca 2017 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Nr XXIII/150/2017 z dnia 06 lipca 2017 r. Rady Gminy Osina w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2017 rok. Emilian Pisarek 2017-07-12 07:55:32
Zarządzenie Nr 23/2017 Wójta GMINY OSINA z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i zmiany układu wykonawczego Emilian Pisarek 2017-07-12 07:54:31
Zarządzenie Nr 22/2017 Wójta GMINY OSINA z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 20/2017 Wójta Gminy Osina z dnia 21 czerwca 2017 r. Emilian Pisarek 2017-07-12 07:53:53
- dokument usunięty Emilian Pisarek 2017-07-12 07:52:34
- dokument usunięty Emilian Pisarek 2017-07-12 07:52:27
Zarządzenie Nr 21/2017 Wójta GMINY OSINA z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i zmiany układu wykonawczego Emilian Pisarek 2017-07-12 07:52:15
Zarządzenie Nr 20/2017 Wójta GMINY OSINA z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i zmiany układu wykonawczego. Emilian Pisarek 2017-07-12 07:51:20
Zarządzenie Nr 11/2017 WÓJTA GMINY OSINA z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Osina. Emilian Pisarek 2017-07-11 14:06:00
U C H W A Ł A Nr XXIII/155/2017 Rady Gminy Osina z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości oraz nieruchomości w Redostowie Wioletta Pośpieszyńska 2017-07-07 14:27:46
UCHWAŁA NR XXIII/154/2017 RADY GMINY OSINA z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez Gminę Osina jednostkach oświatowych. Wioletta Pośpieszyńska 2017-07-07 14:26:54
UCHWAŁA NR XXIII/153/2017 Rady Gminy Osina z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Osina oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności udzielania pomocy publicznej oraz wskazania podmiotów do tego uprawnionych. Wioletta Pośpieszyńska 2017-07-07 14:25:47
Uchwała Nr XXIII/152/2017 Rady Gminy Osina z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Osina w obrębach Węgorza, Bodzęcin i Krzywice Wioletta Pośpieszyńska 2017-07-07 14:24:28
Uchwała Nr XXIII/151/2017 Rady Gminy Osina z dnia 06 lipca 2017 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2017-2024. Wioletta Pośpieszyńska 2017-07-07 14:21:12
Uchwała Nr XXIII/150/2017 Rady Gminy Osina z dnia 06 lipca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2017 rok. Wioletta Pośpieszyńska 2017-07-07 14:19:22
UCHWAŁA NR CCXIX.377.2017 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE Wioletta Pośpieszyńska 2017-07-06 07:43:26
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej o średnicy 110 mm 90 PE wraz z hydrantami na terenie działki nr 62/2 obr. Redło, gmina Osina na rzecz Przedsiębiorstwa Usług Wodnych i Kanalizacyjnych Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. 700-Lecia nr 14/2, 72-200 Nowogard reprezentującego przez ZK-PROJEKT, projektowanie, wykonawstwo, nadzór mgr. inż. Zbigniew Kaczanowicz. Izabela Żabicka 2017-07-05 15:22:01
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej o średnicy 110 mm 90 PE wraz z hydrantami na terenie działki nr 62/2 obr. Redło, gmina Osina na rzecz Przedsiębiorstwa Usług Wodnych i Kanalizacyjnych Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. 700-Lecia nr 14/2, 72-200 Nowogard reprezentującego przez ZK-PROJEKT, projektowanie, wykonawstwo, nadzór mgr. inż. Zbigniew Kaczanowicz. Izabela Żabicka 2017-07-05 15:20:53
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej o średnicy 110 mm 90 PE wraz z hydrantami na terenie działki nr 62/2 obr. Redło, gmina Osina na rzecz Przedsiębiorstwa Usług Wodnych i Kanalizacyjnych Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. 700-Lecia nr 14/2, 72-200 Nowogard reprezentującego przez ZK-PROJEKT, projektowanie, wykonawstwo, nadzór mgr. inż. Zbigniew Kaczanowicz. Izabela Żabicka 2017-07-05 15:20:29
04 uciążliwość zapachowa, petycja Emilian Pisarek 2017-06-30 09:46:51
04 uciążliwość zapachowa, petycja - dokument usunięty Emilian Pisarek 2017-06-30 09:46:37
04 uciążliwość zapachowa, petycja - dokument usunięty Emilian Pisarek 2017-06-30 09:45:52
04 uciążliwość zapachowa Emilian Pisarek 2017-06-30 09:44:56
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Osina 06.07.2017 Wioletta Pośpieszyńska 2017-06-29 10:08:28
Podinspektor ds. księgowości finansowo-budżetowej - informacja o wynikach Emilian Pisarek 2017-06-21 14:56:52
Zarządzenie Nr 19/2017 Wójta Gminy Osina z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Nr XXII/145/2017 z dnia 30 maja 2017 r. Rady Gminy Osina w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2017 rok. Emilian Pisarek 2017-06-21 08:04:13
Zarządzenie Nr 8/2017 Wójta Gminy Osina z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie: układu wykonawczego do Uchwały Nr XXI/136/2017 z dnia 30 marca 2017 r. Rady Gminy Osina w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2017 rok. Emilian Pisarek 2017-06-21 08:03:13