herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
SUSZA - INFORMACJE DLA PODMAŁALNOŚĆ ROLNICZĄ - dokument usunięty Bogusław Grodź 2018-06-27 10:21:45
Bogusław Grodź 2018-06-27 10:20:58
SUSZA - INFORMACJE DLA PODMAŁALNOŚĆ ROLNICZĄ - dokument usunięty Bogusław Grodź 2018-06-27 10:18:19
Budowa placu zabaw i siłowni napowietrznej przy Szkole Podstawowej w Osinie - III Joanna Miklas 2018-06-26 11:51:29
Budowa placu zabaw i siłowni napowietrznej przy Szkole Podstawowej w Osinie - III Joanna Miklas 2018-06-26 11:51:22
ZARZĄDZENIE Nr 30/2017 Wójta Gminy Osina z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie : wprowadzenia zasad polityki rachunkowości dla projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego pn. Poprawa jakości kształcenia oraz dostosowanie nauczania do potrzeb rynku pracy. Emilian Pisarek 2018-06-26 11:34:34
Zarządzenie Nr 30/2017 Wójta Gminy Osina z dnia 1 września 2017 r. w sprawie upoważnienia do udzielania zwolnień z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5. - dokument usunięty Emilian Pisarek 2018-06-26 11:33:56
Zarządzenie Nr 15/2018 Wójta GMINY OSINA z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i zmiany układu wykonawczego Emilian Pisarek 2018-06-26 11:31:54
Zarządzenie Nr 14/2018 Wójta GMINY OSINA z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i zmiany układu wykonawczego Emilian Pisarek 2018-06-26 11:29:12
Uchwała Nr XXV.87.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 18 stycznia 2018 w sprawie wydania opinii o mozliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Osina na rok 2018 Wioletta Pośpieszyńska 2018-06-25 10:42:23
Uchwała Nr XXV.86.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 18 stycznia 2018 w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Osina Wioletta Pośpieszyńska 2018-06-25 10:39:55
Budowa przydomowych oczyszczalni w miejscowości Krzywice Joanna Miklas 2018-06-25 09:41:04
Budowa przydomowych oczyszczalni w miejscowości Krzywice Joanna Miklas 2018-06-25 09:40:57
Budowa przydomowych oczyszczalni w miejscowości Krzywice Joanna Miklas 2018-06-25 09:40:39
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Osina 29.06.2018 Wioletta Pośpieszyńska 2018-06-22 12:19:57
SUSZA - wniosek o oszacowanie szkód powstałych w związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska Bogusław Grodź 2018-06-22 08:56:54
Budowa przydomowych oczyszczalni w miejscowości Krzywice Joanna Miklas 2018-06-19 12:50:30
Budowa przydomowych oczyszczalni w miejscowości Krzywice Joanna Miklas 2018-06-19 12:50:24
Budowa przydomowych oczyszczalni w miejscowości Krzywice Joanna Miklas 2018-06-19 12:42:04
Budowa przydomowych oczyszczalni w miejscowości Krzywice Joanna Miklas 2018-06-19 12:41:45
Budowa przydomowych oczyszczalni w miejscowości Krzywice Joanna Miklas 2018-06-19 12:38:27
Ogólna klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych Emilian Pisarek 2018-06-18 13:48:00
Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych - USC, ewidencja ludności i dowody osobiste Emilian Pisarek 2018-06-18 13:47:39
Ogólna klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych Emilian Pisarek 2018-06-18 13:44:09
Budowa przydomowych oczyszczalni w miejscowości Krzywice Joanna Miklas 2018-06-13 09:13:07
Budowa przydomowych oczyszczalni w miejscowości Krzywice Joanna Miklas 2018-06-13 09:12:26
Budowa przydomowych oczyszczalni w miejscowości Krzywice Joanna Miklas 2018-06-13 09:10:26
Budowa przydomowych oczyszczalni w miejscowości Krzywice Joanna Miklas 2018-06-13 09:09:30
Budowa przydomowych oczyszczalni w miejscowości Krzywice Joanna Miklas 2018-06-13 09:08:55
PROTOKÓŁ NR XXVIII/2018 Z SESJI RADY GMINY OSINA z dnia 29 marca 2018 roku Wioletta Pośpieszyńska 2018-06-11 07:47:46
Wymiana elewacji z uzupełnieniem na budynku Szkoły Podstawowej w Osinie Joanna Miklas 2018-06-08 12:25:06
Wymiana elewacji z uzupełnieniem na budynku Szkoły Podstawowej w Osinie Joanna Miklas 2018-06-08 12:25:02
Budowa placu zabaw i siłowni napowietrznej przy Szkole Podstawowej w Osinie - III Joanna Miklas 2018-06-08 09:08:47
Budowa placu zabaw i siłowni napowietrznej przy Szkole Podstawowej w Osinie - III Joanna Miklas 2018-06-08 09:06:19
Budowa placu zabaw i siłowni napowietrznej przy Szkole Podstawowej w Osinie - III Joanna Miklas 2018-06-08 09:05:01
Budowa placu zabaw i siłowni napowietrznej przy Szkole Podstawowej w Osinie - III Joanna Miklas 2018-06-08 09:04:42
Budowa placu zabaw i siłowni napowietrznej przy Szkole Podstawowej w Osinie - III Joanna Miklas 2018-06-08 09:04:20
Budowa placu zabaw i siłowni napowietrznej przy Szkole Podstawowej w Osinie - III Joanna Miklas 2018-06-08 09:03:57
Budowa placu zabaw i siłowni napowietrznej przy Szkole Podstawowej w Osinie - III Joanna Miklas 2018-06-08 09:03:13
Budowa placu zabaw i siłowni napowietrznej przy Szkole Podstawowej w Osinie - III Joanna Miklas 2018-06-08 09:02:32