herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XXVIII/186/2018 Rady Gminy Osina z dnia 29 marca 2018 w sprawie podziału Gminy Osina na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Wioletta Pośpieszyńska 2018-04-05 15:09:11
UCHWAŁA Nr XXVIII / 185/ 2018 RADY GMINY OSINA z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane. Wioletta Pośpieszyńska 2018-04-05 15:07:46
Emilian Pisarek 2018-04-05 14:53:46
02 uregulowanie gospodarki ściekowej - dokument usunięty Emilian Pisarek 2018-04-05 14:53:20
01 uregulowanie gospodarki ściekowej - petycja - dokument usunięty Emilian Pisarek 2018-04-05 14:53:05
02 uregulowanie gospodarki ściekowej - odpowiedź - dokument usunięty Emilian Pisarek 2018-04-05 14:53:02
02 uregulowanie gospodarki ściekowej - odpowiedź - dokument usunięty Emilian Pisarek 2018-04-05 14:52:12
UCHWAŁA Nr XXVIII/184/2018 Rady Gminy Osina z dnia 29 marca 2018 w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osina na rok 2018 Wioletta Pośpieszyńska 2018-04-05 14:47:58
UCHWAŁA Nr XXVIII/183/2018 Rady Gminy Osina z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia na okres czterech lat nieruchomości Wioletta Pośpieszyńska 2018-04-05 14:45:27
Uchwała Nr XXVIII/182/2018 Rady Gminy Osina z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2018-2024. Wioletta Pośpieszyńska 2018-04-05 14:44:40
Uchwała Nr XXVIII/181/2018 Rady Gminy Osina z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2018 rok. Wioletta Pośpieszyńska 2018-04-05 14:38:53
Uchwała Nr XXVIII/181/2018 Rady Gminy Osina z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2018 rok. - dokument usunięty Wioletta Pośpieszyńska 2018-04-05 14:37:29
Uchwała Nr XXVIII/181/2018 Rady Gminy Osina z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2018 rok. - dokument usunięty Wioletta Pośpieszyńska 2018-04-05 14:36:49
PROTOKÓŁ NR XXVII/2018 Z SESJI RADY GMINY OSINA z dnia 31 stycznia 2018 roku Wioletta Pośpieszyńska 2018-04-05 14:18:15
Zarządzenie Nr 5/2018 Wójta Gminy Osina z dnia 21 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Osina oraz zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Gminy Osina. Emilian Pisarek 2018-03-28 15:31:13
Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgorzyce - III przetarg Joanna Miklas 2018-03-27 11:42:30
Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgorzyce - III przetarg Joanna Miklas 2018-03-27 11:42:11
Zarządzenie Nr 7/2018 Wójta GMINY OSINA z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w Osinie za 2017 r. Emilian Pisarek 2018-03-27 11:21:22
Zarządzenie Nr 7/2018 Wójta GMINY OSINA z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w Osinie za 2017 r. Emilian Pisarek 2018-03-27 11:20:27
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Osina 29.03.2018 r. Wioletta Pośpieszyńska 2018-03-27 08:25:46
01 uregulowanie gospodarki ściekowej - petycja - dokument usunięty Emilian Pisarek 2018-03-26 14:18:06
Petycje w 2018 r. Emilian Pisarek 2018-03-26 14:09:03
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Osina 29.03.2018 r. Wioletta Pośpieszyńska 2018-03-23 07:50:20
Obwieszczenie Wójta Gminy Osina z dnia 22 marca 2018r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Osina w obrębie Kikorze Izabela Żabicka 2018-03-22 09:24:55
Obwieszczenie Wójta Gminy Osina z dnia 22 marca 2018r. w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko prowadzonej na potrzeby projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Osina w obrębie Kikorze Izabela Żabicka 2018-03-22 09:09:47
Obwieszczenie Wójta Gminy Osina z dnia 22 marca 2018r. w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko prowadzonej na potrzeby projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Osina w obrębie Kikorze Izabela Żabicka 2018-03-22 09:08:49
Obwieszczenie Wójta Gminy Osina z dnia 22 marca 2018r. w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko prowadzonej na potrzeby projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Osina w obrębie Kikorze Izabela Żabicka 2018-03-22 09:05:54
Obwieszczenie Wójta Gminy Osina z dnia 22 marca 2018r. w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko prowadzonej na potrzeby projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Osina w obrębie Kikorze Izabela Żabicka 2018-03-22 09:05:31
Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgorzyce - drugi przetarg Joanna Miklas 2018-03-21 14:26:29
Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgorzyce - drugi przetarg Joanna Miklas 2018-03-21 14:26:17
Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgorzyce Joanna Miklas 2018-03-21 14:25:14
Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgorzyce Joanna Miklas 2018-03-21 14:24:51
Wymiana instalacji elektrycznej wraz z budową sieci internetowej w Szkole Podstawowej w Osinie Joanna Miklas 2018-03-21 13:05:37
Wymiana instalacji elektrycznej wraz z budową sieci internetowej w Szkole Podstawowej w Osinie Joanna Miklas 2018-03-21 13:05:23
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w spr. wydania decyzji nr 5/2018 z 14.03.2018r. zmieniającej decyzję nr 18/2016 z 9.12.2016r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi S-6 na odcinku Goleniów- Nowogard Izabela Żabicka 2018-03-20 14:55:03
WODY POLSKIE - utrzymanie szczegółowych urządzeń melioracji Bogusław Grodź 2018-03-20 14:53:35
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14.03.2018r. w sprawie decyzji nr 5/2018 z dn.14.03.2018r. zmieniającej decyzję nr 18/2016 z dnia 9.12.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi S-6 na odcinku Goleniów - Nowogard - dokument usunięty Izabela Żabicka 2018-03-20 14:50:17
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14.03.2018r. w sprawie decyzji nr 5/2018 z dn.14.03.2018r. zmieniającej decyzję nr 18/2016 z dnia 9.12.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi S-6 na odcinku Goleniów - Nowogard - dokument usunięty Izabela Żabicka 2018-03-20 14:50:02
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Osina 29.03.2018 r. Wioletta Pośpieszyńska 2018-03-20 14:43:39
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2017 Emilian Pisarek 2018-03-20 14:13:18