herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkolnych na oddziały przedszkolne w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Osinie, dz. nr 201/1. Tomasz Trykacz 2017-03-29 12:47:56
Uchwała LXXIV.133.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczwcinie w sprawie wydaniaopinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Osina na 2017 rok. Wioletta Pośpieszyńska 2017-03-29 10:43:49
Informacje o poziomach odzysku i recyklingu odpadów komunalnych na terenie gminy Osina za rok 2016. Anna Lech-Mikołajczyk 2017-03-29 09:11:33
Informacja dotycząca postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych i klas I Szkoły Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego w Osinie Emilian Pisarek 2017-03-28 11:14:04
Informacja dotycząca postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych i klas I Szkoły Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego w Osinie Emilian Pisarek 2017-03-28 11:12:52
Dawid Mitłosz 2017-03-28 10:41:36
Budżet 2010 Dawid Mitłosz 2017-03-28 10:40:39
Zarządzenie Nr 3a/2017 Wójta Gminy Osina z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Nr XIX/126/2017 z dnia 28 lutego 2017 r. Rady Gminy Osina w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2017 rok. Emilian Pisarek 2017-03-28 07:42:18
Zarządzenie 3/2017 Wójta GMINY OSINA z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i zmiany układu wykonawczego Emilian Pisarek 2017-03-28 07:40:47
Zarządzenie 2/2017 Wójta GMINY OSINA z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i zmiany układu wykonawczego Emilian Pisarek 2017-03-28 07:39:57
Zarządzenie Nr 4/2017 Wójta Gminy Osina z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie przekazania do realizacji projektu ?Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Osina?. Emilian Pisarek 2017-03-24 15:30:28
Zarządzenie Nr 7/2017 Wójta Gminy Osina z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do oddziałów przedszkolnych i klas I Szkoły Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego w Osinie na rok szkolny 2017/2018. Emilian Pisarek 2017-03-24 15:28:25
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Osina 30.03.2017 r. - dokument usunięty Wioletta Pośpieszyńska 2017-03-24 09:37:46
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Osina 30.03.2017 r. - dokument usunięty Wioletta Pośpieszyńska 2017-03-24 09:37:04
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Osina 30.03.2017 r. Wioletta Pośpieszyńska 2017-03-24 09:36:15
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Osina 30.03.2017 r. - dokument usunięty Wioletta Pośpieszyńska 2017-03-24 09:36:04
Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkolnych na oddziały przedszkolne w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Osinie, dz. nr 201/1. Tomasz Trykacz 2017-03-22 12:32:38
Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkolnych na oddziały przedszkolne w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Osinie, dz. nr 201/1. Tomasz Trykacz 2017-03-22 12:22:52
Przebudowa drogi w miejscowości Kikorze, gmina Osina, na terenie działek nr 147/2,150, 211, 216/1, 217/1, 217/2, 219/10,228/2, obręb Kikorze Tomasz Trykacz 2017-03-20 10:22:04
PROTOKÓŁ NR XVIII/2016 Z SESJI RADY GMINY OSINA z dnia 29 grudnia 2016 roku Wioletta Pośpieszyńska 2017-03-17 13:29:54
Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkolnych na oddziały przedszkolne w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Osinie, dz. nr 201/1. Tomasz Trykacz 2017-03-15 14:09:31
Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkolnych na oddziały przedszkolne w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Osinie, dz. nr 201/1. Tomasz Trykacz 2017-03-15 14:08:44
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie miejsc postojowych wraz z chodnikiem przy ul. 5 Marca na terenie działek o numerach część 241, część 248/17, część 248/20, część 248/22, obr. 3, m. Nowogard na rzecz gminy Nowogard reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Mariusza Jeżdżewskiego reprezentującego Biuro Usług Inżynieryjnych z siedzibą w Nowogardzie przy ul. Ks. J. Poniatowskiego nr 9/7. Izabela Żabicka 2017-03-14 15:10:20
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie miejsc postojowych wraz z chodnikiem przy ul. 5 Marca na terenie działek o numerach część 241, część 248/17, część 248/20, część 248/22, obr. 3, m. Nowogard na rzecz gminy Nowogard reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Mariusza Jeżdżewskiego reprezentującego Biuro Usług Inżynieryjnych z siedzibą w Nowogardzie przy ul. Ks. J. Poniatowskiego nr 9/7. Izabela Żabicka 2017-03-14 15:09:28
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie miejsc postojowych wraz z chodnikiem przy ul. 5 Marca na terenie działek o numerach część 241, część 248/17, część 248/20, część 248/22, obr. 3, m. Nowogard na rzecz gminy Nowogard reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Mariusza Jeżdżewskiego reprezentującego Biuro Usług Inżynieryjnych z siedzibą w Nowogardzie przy ul. Ks. J. Poniatowskiego nr 9/7. Izabela Żabicka 2017-03-14 15:08:58
Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkolnych na oddziały przedszkolne w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Osinie, dz. nr 201/1. Tomasz Trykacz 2017-03-14 13:29:02
Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkolnych na oddziały przedszkolne w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Osinie, dz. nr 201/1. Tomasz Trykacz 2017-03-14 13:28:59
Budżet 2017 Dawid Mitłosz 2017-03-14 11:04:42
Budżet 2017 Dawid Mitłosz 2017-03-14 11:03:52
Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkolnych na oddziały przedszkolne w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Osinie, dz. nr 201/1. Tomasz Trykacz 2017-03-13 13:27:13
Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkolnych na oddziały przedszkolne w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Osinie, dz. nr 201/1. Tomasz Trykacz 2017-03-13 13:27:00
Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkolnych na oddziały przedszkolne w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Osinie, dz. nr 201/1. Tomasz Trykacz 2017-03-13 13:26:53
Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkolnych na oddziały przedszkolne w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Osinie, dz. nr 201/1. Tomasz Trykacz 2017-03-13 13:26:42
Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkolnych na oddziały przedszkolne w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Osinie, dz. nr 201/1. Tomasz Trykacz 2017-03-13 13:26:33
Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkolnych na oddziały przedszkolne w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Osinie, dz. nr 201/1. Tomasz Trykacz 2017-03-13 13:26:20
Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkolnych na oddziały przedszkolne w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Osinie, dz. nr 201/1. Tomasz Trykacz 2017-03-13 13:26:09
Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkolnych na oddziały przedszkolne w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Osinie, dz. nr 201/1. Tomasz Trykacz 2017-03-13 13:26:00
Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkolnych na oddziały przedszkolne w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Osinie, dz. nr 201/1. Tomasz Trykacz 2017-03-13 13:25:41
Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkolnych na oddziały przedszkolne w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Osinie, dz. nr 201/1. Tomasz Trykacz 2017-03-13 13:25:28
Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkolnych na oddziały przedszkolne w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Osinie, dz. nr 201/1. Tomasz Trykacz 2017-03-13 13:25:11