herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Aneta Kijowska-Gach - Skarbnik Gminy Osina Emilian Pisarek 2017-04-26 13:22:42
Marcin Płusa - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Osinie Emilian Pisarek 2017-04-26 13:22:20
Tatiana Olbert - Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych im. Bronisława Malinowskiego w Osinie Emilian Pisarek 2017-04-26 13:21:59
Krzysztof Górecki - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Osinie Emilian Pisarek 2017-04-26 13:21:03
Oświadczenia pracowników UG Osina i kierowników jednostek Emilian Pisarek 2017-04-26 13:20:11
Oświadczenia radnych Rady Gminy Osina Emilian Pisarek 2017-04-26 13:19:48
Oświadczenia majątkowe za 2016 r. Emilian Pisarek 2017-04-26 13:18:27
Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkolnych na oddziały przedszkolne w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Osinie, dz. nr 201/1. Tomasz Trykacz 2017-04-19 15:21:51
Przebudowa drogi w miejscowości Kikorze, gmina Osina, na terenie działek nr 147/2,150, 211, 216/1, 217/1, 217/2, 219/10,228/2, obręb Kikorze Emilian Pisarek 2017-04-14 10:00:12
Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkolnych na oddziały przedszkolne w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Osinie, dz. nr 201/1. Emilian Pisarek 2017-04-14 10:00:01
Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkolnych na oddziały przedszkolne w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Osinie, dz. nr 201/1. Emilian Pisarek 2017-04-14 09:58:22
Obwieszczenie dot. wydanej decyzji nr 5/2017 z dnia 12.04.2017r. znak: PP.6733.5.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie miejsc postojowych wraz z chodnikiem przy ul. 5 Marca na terenie działek o numerach część 241, część 248/17, część 248/20, część 248/22, obr. 3, m. Nowogard na rzecz gminy Nowogard reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Mariusza Jażdżewskiego reprezentującego Biuro Usług Inżynieryjnych z siedzibą w Nowogardzie przy ul. Ks. J. Poniatowskiego nr 9/7. Izabela Żabicka 2017-04-13 08:20:00
Przebudowa drogi w miejscowości Kikorze, gmina Osina, na terenie działek nr 147/2,150, 211, 216/1, 217/1, 217/2, 219/10,228/2, obręb Kikorze Tomasz Trykacz 2017-04-12 15:16:16
Obwieszczenie dot. wydanej decyzji nr 4/2017 z dnia 12.04.2017r. znak: PP.6733.4.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi wewnętrznej oraz przebudowie oświetleniowej sieci energetycznej niskiego napięcia na działkach nr część 199, 231, część 233, cześć 205/26 (przebudowa wylotu przepustu) obręb 3, miasta Nowogard na rzecz gminy Nowogard reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Łukasza Żarnowskiego Firma PROINVEST Projektowanie, Nadzory, Inwestycje z siedzibą w Stargardzie 73-110, ul. J. Nowakowskiego nr 3F/7. Izabela Żabicka 2017-04-12 13:20:19
Obwieszczenie dot. wydanej decyzji nr 4/2017 z dnia 12.04.2017r. znak: PP.6733.4.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi wewnętrznej oraz przebudowie oświetleniowej sieci energetycznej niskiego napięcia na działkach nr część 199, 231, część 233, cześć 205/26 (przebudowa wylotu przepustu) obręb 3, miasta Nowogard na rzecz gminy Nowogard reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Łukasza Żarnowskiego Firma PROINVEST Projektowanie, Nadzory, Inwestycje z siedzibą w Stargardzie 73-110, ul. J. Nowakowskiego nr 3F/7. - dokument usunięty Izabela Żabicka 2017-04-12 13:19:08
Obwieszczenie dot. wydanej decyzji nr 4/2017 z dnia 12.04.2017r. znak: PP.6733.4.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi wewnętrznej oraz przebudowie oświetleniowej sieci energetycznej niskiego napięcia na działkach nr część 199, 231, część 233, cześć 205/26 (przebudowa wylotu przepustu) obręb 3, miasta Nowogard na rzecz gminy Nowogard reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Łukasza Żarnowskiego Firma PROINVEST Projektowanie, Nadzory, Inwestycje z siedzibą w Stargardzie 73-110, ul. J. Nowakowskiego nr 3F/7. - dokument usunięty Izabela Żabicka 2017-04-12 13:19:05
Obwieszczenie dot. wydanej decyzji nr 4/2017 z dnia 12.04.2017r. znak: PP.6733.4.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi wewnętrznej oraz przebudowie oświetleniowej sieci energetycznej niskiego napięcia na działkach nr część 199, 231, część 233, cześć 205/26 (przebudowa wylotu przepustu) obręb 3, miasta Nowogard na rzecz gminy Nowogard reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Łukasza Żarnowskiego Firma PROINVEST Projektowanie, Nadzory, Inwestycje z siedzibą w Stargardzie 73-110, ul. J. Nowakowskiego nr 3F/7. - dokument usunięty Izabela Żabicka 2017-04-12 13:18:42
Obwieszczenie dot. wydanej decyzji nr 4/2017 z dnia 12.04.2017r. znak: PP.6733.4.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi wewnętrznej oraz przebudowie oświetleniowej sieci energetycznej niskiego napięcia na działkach nr część 199, 231, część 233, cześć 205/26 (przebudowa wylotu przepustu) obręb 3, miasta Nowogard na rzecz gminy Nowogard reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Łukasza Żarnowskiego Firma PROINVEST Projektowanie, Nadzory, Inwestycje z siedzibą w Stargardzie 73-110, ul. J. Nowakowskiego nr 3F/7. - dokument usunięty Izabela Żabicka 2017-04-12 13:18:42
Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkolnych na oddziały przedszkolne w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Osinie, dz. nr 201/1. Tomasz Trykacz 2017-04-10 14:54:20
PROTOKÓŁ NR XX/2017 Z SESJI NADZWYCZAJNEJ RADY GMINY OSINA z dnia 13 marca 2017 roku Wioletta Pośpieszyńska 2017-04-06 14:15:09
PROTOKÓŁ NR XIX/2017 Z SESJI RADY GMINY OSINA z dnia 28 lutego 2017 roku Wioletta Pośpieszyńska 2017-04-06 14:13:38
UCHWAŁA Nr XXI/142/2017 Rady Gminy Osina z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Osina. Wioletta Pośpieszyńska 2017-04-05 10:45:40
Uchwała Nr XXI/141/2017 Rady Gminy Osina z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. Wioletta Pośpieszyńska 2017-04-05 10:43:20
UCHWAŁA Nr XXI/140/ 2017 Rady Gminy Osina z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok. Wioletta Pośpieszyńska 2017-04-05 10:34:15
UCHWAŁA Nr XXI/139/2017 Rady Gminy Osina z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osina na rok 2017 Wioletta Pośpieszyńska 2017-04-05 10:32:22
UCHWAŁA NR XXI/138/2017 RADY GMINY OSINA z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Osina na lata 2017-2031. Wioletta Pośpieszyńska 2017-04-05 10:17:57
Uchwała Nr XXI/137/2017 Rady Gminy Osina z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2017-2024. Wioletta Pośpieszyńska 2017-04-05 10:12:02
Uchwała Nr XXI/136/2017 Rady Gminy Osina z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2017 rok. Wioletta Pośpieszyńska 2017-04-05 10:09:35
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia: "Dodatku do projektu robót geologicznych - Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia pn.: "Budowa gazociągu DN 700 Szczecin-Gdańsk Etap V Goleniów-Płoty" w powiatach goleniowskim i gryfickim w województwie zachodniopomorskim" Izabela Żabicka 2017-04-05 08:55:19
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 marca 2017r. w sprawie decyzji nr 1/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn. Budowa gazociągu DN700 Szczecin-Gdańsk wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego Etap V Goleniów-Płoty. Izabela Żabicka 2017-04-05 08:54:47
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 marca 2017r. w sprawie decyzji nr 1/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn. Budowa gazociągu DN700 Szczecin-Gdańsk wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego Etap V Goleniów-Płoty. Izabela Żabicka 2017-04-05 08:51:56
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia: "Dodatku do projektu robót geologicznych - Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia pn.: "Budowa gazociągu DN 700 Szczecin-Gdańsk Etap V Goleniów-Płoty" w powiatach goleniowskim i gryfickim w województwie zachodniopomorskim" Piotr Piwko 2017-04-03 11:15:12
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia: "Dodatku do projektu robót geologicznych - Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia pn.: "Budowa gazociągu DN 700 Szczecin-Gdańsk Etap V Goleniów-Płoty" w powiatach goleniowskim i gryfickim w województwie zachodniopomorskim" Piotr Piwko 2017-04-03 11:14:53
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Osina - tekst ujednolicony Emilian Pisarek 2017-03-31 13:32:19
Obwieszczenie dot. wydanej decyzji nr 3/2017 z dnia 31.03.2017r. znak: PP.6733.3.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przebudowie trzech odcinków dróg, budowie oświetleniowej sieci energetycznej niskiego napięcia wraz ze słupami oświetleniowymi oraz budowie sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi na działkach nr 284/11, 284/15, 284/18, 284/20, 240, 283, obręb nr 5 miasta Nowogard na rzecz gminy Nowogard reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Łukasza Żarnowskiego Firma PROINVEST Projektowanie, Nadzory, Inwestycje z siedzibą w Stargardzie 73-110, ul. J. Nowakowskiego nr 3F/7. Izabela Żabicka 2017-03-31 12:38:48
Rejestr instytucji kultury Emilian Pisarek 2017-03-31 11:27:18
Zarządzenie 6/2017 Wójta GMINY OSINA z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w Osinie za 2016 r. Emilian Pisarek 2017-03-31 11:23:12
Zarządzenie 5/2017 Wójta GMINY OSINA z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i zmiany układu wykonawczego Emilian Pisarek 2017-03-31 11:18:35
Przebudowa drogi w miejscowości Kikorze, gmina Osina, na terenie działek nr 147/2,150, 211, 216/1, 217/1, 217/2, 219/10,228/2, obręb Kikorze Tomasz Trykacz 2017-03-31 10:04:21
Usługa polegającej na remoncie dróg transportu rolniczego (remont cząstkowy oraz wyrównanie i profilowanie ) na terenie Gminy Osina Tomasz Trykacz 2017-03-29 15:21:35