herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Przebudowa drogi gminnej wraz z remontem kanalizacji deszczowej, położonej w miejscowości Osina - działka nr 351 obręb Osina . Tomasz Trykacz 2017-08-28 13:34:35
Podinspektor ds. budownictwa, inwestycji, gospodarki komunalnej i zamówień publicznych - informacja o wynikach naboru Emilian Pisarek 2017-08-25 10:02:22
Dyr. Zespołu Szkół Publicznych w Osinie - konkurs na głównego księgowego - informacja o wynikach naboru Emilian Pisarek 2017-08-23 10:46:39
Obwieszczenie Wójta Gminy Osina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej o średnicy 90 mm PE wraz z hydrantami na terenie działek nr 25/1, 22, 6, 5/7, 9/4 obr. Krzywice, gmina Osina. Emilian Pisarek 2017-08-18 09:12:23
Obwieszczenie Wójta Gminy Osina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie chodnika w ul. Ogrodowej w Nowogardzie na terenie działek o numerach 124/1, 113, 125, obr. 4, miasta Nowogard na rzecz Burmistrza Nowogardu Emilian Pisarek 2017-08-14 12:06:29
Uchwała Zebrania Wiejskiego w sprawie zmiany zakresu przedsięwzięć zawartych we wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego Wioletta Pośpieszyńska 2017-08-14 09:35:28
Uchwała Zebrania Wiejskiego w sprawie zmiany zakresu przedsięwzięć zawartych we wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego Wioletta Pośpieszyńska 2017-08-14 09:31:34
Wniosek sołectwa w sprawie zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu Wioletta Pośpieszyńska 2017-08-14 09:29:00
Uchwała Zebrania Wiejskiego w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego Wioletta Pośpieszyńska 2017-08-14 09:26:58
Wniosek Sołectwa o Funduszu Sołeckim Wioletta Pośpieszyńska 2017-08-14 09:24:08
Wniosek sołectwa w sprawie zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu - dokument usunięty Wioletta Pośpieszyńska 2017-08-14 09:22:17
Uchwała Zebrania Wiejskiego Sołectwa w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego - dokument usunięty Wioletta Pośpieszyńska 2017-08-14 09:21:46
Wniosek sołectwa - dokument usunięty Wioletta Pośpieszyńska 2017-08-14 09:21:42
Przebudowa drogi gminnej wraz z remontem kanalizacji deszczowej, położonej w miejscowości Osina - działka nr 351 obręb Osina . Tomasz Trykacz 2017-08-11 13:49:20
Przebudowa drogi gminnej wraz z remontem kanalizacji deszczowej, położonej w miejscowości Osina - działka nr 351 obręb Osina . Tomasz Trykacz 2017-08-11 13:48:38
Podinspektor ds. budownictwa, inwestycji, gospodarki komunalnej i zamówień publicznych - ogłoszenie o naborze Emilian Pisarek 2017-08-10 12:14:10
Przewóz uczniów niepełnosprawnych do szkół do OREW w Radowie Wlk., 2017/2018 Emilian Pisarek 2017-08-04 13:21:08
Przewóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w Goleniowie, 2017/2018 Emilian Pisarek 2017-08-04 13:16:41
Zarządzenie 26/2017 Wójta GMINY OSINA z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i zmiany układu wykonawczego Emilian Pisarek 2017-08-03 07:49:17
Zarządzenie 25/2017 Wójta GMINY OSINA z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i zmiany układu wykonawczego Emilian Pisarek 2017-08-03 07:48:33
Dyr. Zespołu Szkół Publicznych w Osinie - konkurs na głównego księgowego - ogłoszenie o naborze Emilian Pisarek 2017-08-01 15:01:53
Dyr. Zespołu Szkół Publicznych w Osinie - konkurs na głównego księgowego - ogłoszenie o naborze Emilian Pisarek 2017-08-01 15:00:36
Dyr. Zespołu Szkół Publicznych w Osinie - konkurs na głównego księgowego - ogłoszenie o naborze Emilian Pisarek 2017-08-01 14:59:37
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia, ułożenie kabla oświetleniowego oraz posadowienie 2 lamp oświetleniowych na działkach oznaczonych numerami ewid. 354, 361, 374 położonych w obrębie geodezyjnym Osina, gmina Osina. Izabela Żabicka 2017-07-26 12:35:34
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia , montaż linii energetycznej napowietrznej 0,4 kV oraz posadowienie 1 lampy na działkach oznaczonych numerami ewid. 417, 418, 419, 214 położonych w obrębie geodezyjnym Osina, gmina Osina. Izabela Żabicka 2017-07-26 12:35:05
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia , montaż linii energetycznej napowietrznej 0,4 kV oraz posadowienie 1 lampy na działkach oznaczonych numerami ewid. 417, 418, 419, 214 położonych w obrębie geodezyjnym Osina, gmina Osina. Izabela Żabicka 2017-07-26 12:25:50
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia , montaż linii energetycznej napowietrznej 0,4 kV oraz posadowienie 1 lampy na działkach oznaczonych numerami ewid. 417, 418, 419, 214 położonych w obrębie geodezyjnym Osina, gmina Osina. Izabela Żabicka 2017-07-26 12:24:42
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia, ułożenie kabla oświetleniowego oraz posadowienie 2 lamp oświetleniowych na działkach oznaczonych numerami ewid. 354, 361, 374 położonych w obrębie geodezyjnym Osina, gmina Osina. Izabela Żabicka 2017-07-26 12:23:13
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia, ułożenie kabla oświetleniowego oraz posadowienie 2 lamp oświetleniowych na działkach oznaczonych numerami ewid. 354, 361, 374 położonych w obrębie geodezyjnym Osina, gmina Osina. Izabela Żabicka 2017-07-26 12:22:41
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia , montaż linii energetycznej napowietrznej 0,4 kV oraz posadowienie 1 lampy na działkach oznaczonych numerami ewid. 417, 418, 419, 214 położonych w obrębie geodezyjnym Osina, gmina Osina. Izabela Żabicka 2017-07-26 12:16:07
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia , montaż linii energetycznej napowietrznej 0,4 kV oraz posadowienie 1 lampy na działkach oznaczonych numerami ewid. 417, 418, 419, 214 położonych w obrębie geodezyjnym Osina, gmina Osina. Izabela Żabicka 2017-07-26 12:15:05
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia , montaż linii energetycznej napowietrznej 0,4 kV oraz posadowienie 1 lampy na działkach oznaczonych numerami ewid. 417, 418, 419, 214 położonych w obrębie geodezyjnym Osina, gmina Osina. Izabela Żabicka 2017-07-26 12:14:27
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia , montaż linii energetycznej napowietrznej 0,4 kV oraz posadowienie 1 lampy na działkach oznaczonych numerami ewid. 417, 418, 419, 214 położonych w obrębie geodezyjnym Osina, gmina Osina. Izabela Żabicka 2017-07-26 12:11:55
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica Izabela Żabicka 2017-07-25 15:25:37
PROTOKÓŁ NR XXII/2017 Z SESJI RADY GMINY OSINA z dnia 30 maja 2017 roku Wioletta Pośpieszyńska 2017-07-24 11:40:27
Obwieszczenie Wójta Gminy Osina z dnia 21.07.2017r. znak: PP.6721.1.2017 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy osina w obrębach Węgorza, Bodzęcin i Krzywice. Izabela Żabicka 2017-07-21 11:15:26
Obwieszczenie Wójta Gminy Osina z dnia 21.07.2017r. znak: PP.6721.1.2017 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy osina w obrębach Węgorza, Bodzęcin i Krzywice. Izabela Żabicka 2017-07-21 11:14:54
Obwieszczenie Wójta Gminy Osina z dnia 21.07.2017r. znak: PP.6721.1.2017 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy osina w obrębach Węgorza, Bodzęcin i Krzywice. Izabela Żabicka 2017-07-21 11:10:29
Obwieszczenie Wójta Gminy Osina z dnia 21.07.2017r. znak: PP.6721.1.2017 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy osina w obrębach Węgorza, Bodzęcin i Krzywice. - dokument usunięty Izabela Żabicka 2017-07-21 11:09:51
Obwieszczenie Wójta Gminy Osina z dnia 21.07.2017r. znak: PP.6721.1.2017 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy osina w obrębach Węgorza, Bodzęcin i Krzywice. - dokument usunięty Izabela Żabicka 2017-07-21 11:09:45