herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgorzyce - III przetarg Joanna Miklas 2018-05-02 11:39:44
Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgorzyce - III przetarg Joanna Miklas 2018-04-27 13:14:31
Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgorzyce - III przetarg Joanna Miklas 2018-04-27 13:13:59
Budżet 2017 Wioletta Pośpieszyńska 2018-04-27 11:57:13
ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2017 ROK Anna Lech-Mikołajczyk 2018-04-27 11:55:37
- dokument usunięty Emilian Pisarek 2018-04-27 11:55:35
- dokument usunięty Emilian Pisarek 2018-04-27 11:55:33
Uchwała RIO Nr CXLIX.283.2018 w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Osina sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Osina za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego - dokument usunięty Wioletta Pośpieszyńska 2018-04-27 11:52:54
Uchwała RIO Nr CXLIX.283.2018 w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Osina sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Osina za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego - dokument usunięty Wioletta Pośpieszyńska 2018-04-27 11:49:29
Uchwała RIO Nr CXLIX.283.2018 w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Osina sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Osina za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego - dokument usunięty Wioletta Pośpieszyńska 2018-04-27 11:49:24
Uchwała RIO Nr CXLIX.283.2018 w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Osina sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Osina za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego - dokument usunięty Wioletta Pośpieszyńska 2018-04-27 11:48:04
- dokument usunięty Anna Lech-Mikołajczyk 2018-04-27 11:45:23
Zarządzenie Nr 10/2018 Wójta GMINY OSINA z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i zmiany układu wykonawczego Emilian Pisarek 2018-04-27 07:42:42
Budowa placu zabaw i siłowni napowietrznej przy Szkole Podstawowej w Osinie Joanna Miklas 2018-04-20 11:19:27
Budowa placu zabaw i siłowni napowietrznej przy Szkole Podstawowej w Osinie Joanna Miklas 2018-04-20 11:17:02
Budowa placu zabaw i siłowni napowietrznej przy Szkole Podstawowej w Osinie Joanna Miklas 2018-04-20 11:11:32
Budowa placu zabaw i siłowni napowietrznej przy Szkole Podstawowej w Osinie Joanna Miklas 2018-04-20 11:11:02
Budowa placu zabaw i siłowni napowietrznej przy Szkole Podstawowej w Osinie Joanna Miklas 2018-04-20 11:10:40
Budowa placu zabaw i siłowni napowietrznej przy Szkole Podstawowej w Osinie Joanna Miklas 2018-04-20 11:10:24
Budowa placu zabaw i siłowni napowietrznej przy Szkole Podstawowej w Osinie Joanna Miklas 2018-04-20 11:09:11
Budowa placu zabaw i siłowni napowietrznej przy Szkole Podstawowej w Osinie Joanna Miklas 2018-04-20 11:08:05
Budowa placu zabaw i siłowni napowietrznej przy Szkole Podstawowej w Osinie Joanna Miklas 2018-04-20 11:07:35
Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie na 2018 r. Emilian Pisarek 2018-04-19 12:13:59
Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgorzyce - III przetarg Joanna Miklas 2018-04-18 13:54:29
Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgorzyce - III przetarg Joanna Miklas 2018-04-18 13:54:09
Rejestr instytucji kultury Emilian Pisarek 2018-04-16 09:23:13
- dokument usunięty Emilian Pisarek 2018-04-16 09:23:02
- dokument usunięty Emilian Pisarek 2018-04-16 09:22:41
ZARZĄDZENIE Nr 8/2018 Wójta Gminy Osina z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Nr XXVIII/181/2018 z dnia 29 marca 2018 r. Rady Gminy Osina w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2018 rok. Emilian Pisarek 2018-04-12 11:57:14
Zarządzenie Nr 8b/2018 Wójta GMINY OSINA z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i zmiany układu wykonawczego Emilian Pisarek 2018-04-12 11:51:44
Zarządzenie Nr 8a/2018 Wójta GMINY OSINA z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i zmiany układu wykonawczego Emilian Pisarek 2018-04-12 11:51:12
Emilian Pisarek 2018-04-11 12:22:10
02 uregulowanie gospodarki ściekowej Emilian Pisarek 2018-04-11 12:21:42
02 uregulowanie gospodarki ściekowej - dokument usunięty Emilian Pisarek 2018-04-11 12:21:26
02 uregulowanie gospodarki ściekowej - dokument usunięty Emilian Pisarek 2018-04-11 12:21:05
Zarządzenie Nr 9/2018 Wójta Gminy Osina z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących mienie Gminy Osina Bogusław Grodź 2018-04-06 07:41:38
UCHWAŁA NR XXVIII/190/2018 Rady Gminy Osina z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny Wioletta Pośpieszyńska 2018-04-05 15:14:00
UCHWAŁA NR XXVIII/189/2018 RADY GMINY OSINA z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie wskazania kierunków działania Wójta w celu uporządkowania gospodarki ściekowej w Gminie Osina. Wioletta Pośpieszyńska 2018-04-05 15:12:58
Uchwała Nr XXVIII/188/2018 Rady Gminy Osina z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Osina a Gminą Nowogard w sprawie przejęcia zadań oświatowych Wioletta Pośpieszyńska 2018-04-05 15:11:55
UCHWAŁA Nr XXVIII/187/2018 Rady Gminy Osina z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Osina na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Wioletta Pośpieszyńska 2018-04-05 15:10:36