herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 47/2017 Wójta GMINY OSINA z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i zmiany układu wykonawczego Emilian Pisarek 2018-03-07 10:55:37
ZARZĄDZENIE Nr 46/2017 Wójta Gminy Osina z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu, kontroli, ewidencji księgowej i archiwizowania dokumentów księgowych dla operacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. ? Modernizacja i unowocześnienie istniejącej infrastruktury Zespołu Szkół Publicznych w Osinie ?. Emilian Pisarek 2018-03-07 10:54:52
Zarządzenie Nr 38/2017 Wójta GMINY OSINA z dnia 28 września 2017 r w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej w celu przeprowadzania inwentaryzacji na ostatni dzień każdego roku obrotowego dla jednostki obsługiwanej - Ośrodka Pomocy Społecznej w Osinie. Emilian Pisarek 2018-03-07 10:53:41
Zarządzenie Nr 35/2017 Wójta GMINY OSINA z dnia 23 września 2017 r w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej w celu przeprowadzania inwentaryzacji na ostatni dzień każdego roku obrotowego dla Urzędu Gminy Osina. Emilian Pisarek 2018-03-07 10:52:45
Zarządzenie Nr 6/2018 Wójta GMINY OSINA z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i zmiany układu wykonawczego Emilian Pisarek 2018-03-07 10:47:39
Zarządzenie Nr 4/2018 Wójta GMINY OSINA z dnia 06 lutego 2018 r. w sprawi zmiany w budżecie gminy i zmiany układu wykonawczego Emilian Pisarek 2018-03-07 09:58:20
Zarządzenie Nr 3/2018 Wójta GMINY OSINA z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i zmiany układu wykonawczego Emilian Pisarek 2018-03-07 09:57:50
Obwieszczenie Mistra Inwestycji i Rozwoju w sprawie wydanej decyzji z dnia 22 lutego 2018 r., znak: DAB.1.6631.6.2017.MD.2 utrzmującej w mocy decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 10 listopada 2017 r., Nr 209/2017, znak: AP-1.7840.1.211-8.2017.PM, zatwierdzającą projekt budowlany oraz udzielającą pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. "Budowa gazociągu DN700 Szczecin - Gdańsk wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego. Etap V Goleniów - Płoty." Izabela Żabicka 2018-03-06 14:14:34
Obwieszczenie Mistra Inwestycji i Rozwoju w sprawie wydanej decyzji z dnia 22 lutego 2018 r., znak: DAB.1.6631.6.2017.MD.2 utrzmującej w mocy decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 10 listopada 2017 r., Nr 209/2017, znak: AP-1.7840.1.211-8.2017.PM, zatwierdzającą projekt budowlany oraz udzielającą pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. "Budowa gazociągu DN700 Szczecin - Gdańsk wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego. Etap V Goleniów - Płoty." Izabela Żabicka 2018-03-06 14:04:51
Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgorzyce - drugi przetarg Joanna Miklas 2018-03-06 09:45:27
Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgorzyce - drugi przetarg Joanna Miklas 2018-03-06 09:45:05
Wymiana instalacji elektrycznej wraz z budową sieci internetowej w Szkole Podstawowej w Osinie Joanna Miklas 2018-03-06 09:31:54
Wymiana instalacji elektrycznej wraz z budową sieci internetowej w Szkole Podstawowej w Osinie Joanna Miklas 2018-03-06 09:31:27
Emilian Pisarek - Sekretarz Gminy Osina Emilian Pisarek 2018-03-02 15:00:54
Oświadczenia radnych Rady Gminy Osina Emilian Pisarek 2018-03-02 15:00:10
Oświadczenia pracowników UG Osina i kierowników jednostek Emilian Pisarek 2018-03-02 14:59:56
Oświadczenia majątkowe za 2017 r. Emilian Pisarek 2018-03-02 14:59:26
Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgorzyce - drugi przetarg Joanna Miklas 2018-03-02 10:43:18
Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgorzyce - drugi przetarg Joanna Miklas 2018-03-02 10:42:58
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Osinie - ogłoszenie o naborze - pracownik socjalny Emilian Pisarek 2018-02-28 15:03:22
Emilian Pisarek 2018-02-27 12:10:26
Emilian Pisarek 2018-02-27 11:50:32
Emilian Pisarek 2018-02-27 11:46:42
Emilian Pisarek 2018-02-27 11:45:09
Obwieszczenie dot. wydania decyzji nr 1/2018 z dnia 26.02.2018r., znak: PP.6733.1.2018 o zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 5/2017 z dnia 12.04.2017r. znak; PP.6733.5.2017 dla inwestycji polegającej na budowie miejsc postojowych wraz z chodnikiem przy ul. 5 Marca na terenie działek o numerach część 241, część 248/17, część 248/20, część 248/22, obręb nr 3, miasta Nowogard w części dotyczącej lokalizacji przedmiotowej inwestycji w strefie ochrony konserwatorskiej. Izabela Żabicka 2018-02-26 12:34:19
Obwieszczenie dot. wydania decyzji nr 1/2018 z dnia 26.02.2018r., znak: PP.6733.1.2018 o zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 5/2017 z dnia 12.04.2017r. znak; PP.6733.5.2017 dla inwestycji polegającej na budowie miejsc postojowych wraz z chodnikiem przy ul. 5 Marca na terenie działek o numerach część 241, część 248/17, część 248/20, część 248/22, obręb nr 3, miasta Nowogard w części dotyczącej lokalizacji przedmiotowej inwestycji w strefie ochrony konserwatorskiej. Izabela Żabicka 2018-02-26 12:33:17
Zmiany rocznego planu łowieckiego dla obwodu nr 158 - KNIEJA Bogusław Grodź 2018-02-21 12:41:55
Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgorzyce - drugi przetarg Emilian Pisarek 2018-02-21 11:34:17
Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgorzyce - drugi przetarg Emilian Pisarek 2018-02-21 11:33:34
Zaproszenie na spotkanie informacyjne ws. modernizacji linii elektroenergetycznej 220 kV Morzyczyn-Recław, które odbędzie się w dniu 22 lutego 2018r. czwartek o godz. 17,30 w świetlicy wiejskiej w Krzywicach Izabela Żabicka 2018-02-21 09:59:32
Zaproszenie na spotkanie informacyjne ws. modernizacji linii elektroenergetycznej 220 kV Morzyczyn-Recław, które odbędzie się w dniu 22 lutego 2018r. czwartek o godz. 17,30 w świetlicy wiejskiej w Krzywicach Izabela Żabicka 2018-02-21 09:57:47
- dokument usunięty Izabela Żabicka 2018-02-20 10:11:57
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14.02.02018r. w sprawie zmiany decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 18/2016 z dnia 09.12.2016r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi S-6 na odcinku Goleniów -Nowogard Izabela Żabicka 2018-02-20 10:10:56
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14.02.2018r. dot. zmiany decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 18/2016 z dnia 9.12.2016r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na buowie drogi S-6 na odcinku Goleniów -Nowogard - dokument usunięty Izabela Żabicka 2018-02-20 10:08:27
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14.02.2018r. dot. zmiany decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 18/2016 z dnia 9.12.2016r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na buowie drogi S-6 na odcinku Goleniów -Nowogard - dokument usunięty Izabela Żabicka 2018-02-20 10:08:14
- dokument usunięty Izabela Żabicka 2018-02-20 10:03:54
Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgorzyce Emilian Pisarek 2018-02-15 12:12:56
Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgorzyce Emilian Pisarek 2018-02-13 09:33:38
Zarządzenie Nr 190/2014 Wójta Gminy Osina z dnia 18 kwietnia 2014 roku w sprawie ustanowienia Zasad wydatkowania Funduszu Sołeckiego w Gminie Osina. Emilian Pisarek 2018-02-12 07:59:42
PROTOKÓŁ NR XXVI/2017 Z SESJI RADY GMINY OSINA z dnia 21 grudnia 2017 roku Wioletta Pośpieszyńska 2018-02-07 09:12:36