herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XXVI/172/2017 Rady Gminy Osina z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2017-2024. Wioletta Pośpieszyńska 2018-01-03 10:39:01
Uchwała Nr XXVI/171/2017 Rady Gminy Osina z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2017 rok. Wioletta Pośpieszyńska 2018-01-03 10:36:00
Uchwała Nr XXVI/170/2017 Rady Gminy Osina z dnia 21 grudnia 2017 roku . w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2018-2024. Wioletta Pośpieszyńska 2018-01-03 10:34:42
Uchwała Nr XXVI/169/2017 Rady Gminy Osina z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osina na rok 2018. Wioletta Pośpieszyńska 2018-01-03 10:33:15
Uchwała Nr XXVI/169/2017 Rady Gminy Osina z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osina na rok 2018. Wioletta Pośpieszyńska 2018-01-03 10:32:44
Uchwała Nr XXVI/169/2017 Rady Gminy Osina z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osina na rok 2018. Wioletta Pośpieszyńska 2018-01-03 10:31:35
Uchwała Nr XXVI/169/2017 Rady Gminy Osina z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osina na rok 2018. - dokument usunięty Wioletta Pośpieszyńska 2018-01-03 10:30:03
Uchwała Nr XXVI/169/2017 Rady Gminy Osina z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osina na rok 2018. - dokument usunięty Wioletta Pośpieszyńska 2018-01-03 10:29:29
Oświadczenie majątkowe, 2017 r., Anna Kaliczyńska, kier. OPS, początek pracy Emilian Pisarek 2017-12-29 10:04:29
Oświadczenie majątkowe, 2017 r., Anna Kaliczyńska, kier. OPS, początek pracy - dokument usunięty Emilian Pisarek 2017-12-29 10:03:53
Oświadczenie majątkowe, 2017 r., Anna Kaliczyńska, kier. OPS, początek pracy - dokument usunięty Emilian Pisarek 2017-12-29 10:02:37
Zarządzenie Nr 56/2017 Wójta Gminy Osina z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących minienie Gminy Osina Bogusław Grodź 2017-12-27 14:16:56
04 uciążliwość zapachowa, odpowiedź Emilian Pisarek 2017-12-22 11:29:47
04 uciążliwość zapachowa, petycja Emilian Pisarek 2017-12-22 11:29:04
04 uciążliwość zapachowa, odpowiedź Emilian Pisarek 2017-12-22 11:27:55
Emilian Pisarek 2017-12-20 11:39:51
Budżet na 2009 rok Emilian Pisarek 2017-12-20 11:38:44
Budżet 2008 Emilian Pisarek 2017-12-20 11:36:29
ZARZĄDZENIE NR 52/2017 WÓTA GMINY OSINA z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy rodzinie w Gminie Osina. Emilian Pisarek 2017-12-18 11:22:32
Emilian Pisarek 2017-12-18 08:25:48
Opinia RIO o projekcie budżetu na 2018 r. Emilian Pisarek 2017-12-15 09:21:48
Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej na 2018 r. Emilian Pisarek 2017-12-15 09:21:14
Opinia RIO o projekcie uchwały o WPF Emilian Pisarek 2017-12-15 09:19:59
Opinia RIO o projekcie uchwały o WPF Emilian Pisarek 2017-12-15 09:19:06
Budżet 2018 Emilian Pisarek 2017-12-15 08:41:27
Oświadczenie majątkowe, 2017 r., Marcin Płusa, kier. OPS, koniec pracy Emilian Pisarek 2017-12-15 08:35:28
Oświadczenia majątkowe, 2017 r., kier. Ośrodka Pomocy Społecznej Emilian Pisarek 2017-12-15 08:31:14
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Osina 21.12.2017 Wioletta Pośpieszyńska 2017-12-15 08:02:23
Protokół z kontroli przestrzegania zasad organizacji przacy przez Urząd Gminy w Osinie stanowiący podmiot w którym wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz prace społecznie użyteczne. Emilian Pisarek 2017-12-14 14:36:31
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Osina 21.12.2017 Wioletta Pośpieszyńska 2017-12-14 13:20:23
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Osina 21.12.2017 - dokument usunięty Wioletta Pośpieszyńska 2017-12-14 11:29:39
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Osina 21.12.2017 - dokument usunięty Wioletta Pośpieszyńska 2017-12-14 10:49:23
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Osina 21.12.2017 - dokument usunięty Wioletta Pośpieszyńska 2017-12-14 10:35:47
Zarządzenie Nr 51/2017 Wójta Gminy Osina z dnia 04 grudnia 2017 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Emilian Pisarek 2017-12-13 12:53:49
Emilian Pisarek 2017-12-08 12:37:36
05 woda w szkołach Emilian Pisarek 2017-12-08 12:37:12
Poszukiwany wykonawca na zadanie polegające na bieżącej naprawie odcinków dróg lokalnych na terenie gminy Emilian Pisarek 2017-12-08 09:36:19
Zakup biletów miesięcznych dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego w Osinie na 2018 rok. Emilian Pisarek 2017-12-06 15:09:46
Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 9/2017 z dnia 29.11.2017 r., znak: PP.6733.11.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie obiektu liniowego w postaci odcinka polietylenowego gazociągu zasilającego średniego ciśnienia dn 40 PE na terenie działek o numerach 464 i 465, obręb Kościuszki, gmina Osina. Emilian Pisarek 2017-12-04 08:25:57
Emilian Pisarek 2017-12-01 14:35:14