herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Emilian Pisarek 2017-11-06 13:54:44
Zarządzenie Nr 40/2017 Wójta GMINY OSINA z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i zmiany układu wykonawczego Emilian Pisarek 2017-11-06 11:37:06
Zarządzenie Nr 42/2017 Wójta GMINY OSINA z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i zmiany układu wykonawczego Emilian Pisarek 2017-11-06 07:45:01
PLAN POLOWAŃ NA SEZON 2017-2018 -WKŁ "ORZEŁ" Bogusław Grodź 2017-11-02 12:46:50
Emilian Pisarek 2017-10-31 10:18:42
Informacja KŁ "Knieja" - planowane polowania zbiorowe Bogusław Grodź 2017-10-30 07:47:07
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Osina 03.11.2017 Wioletta Pośpieszyńska 2017-10-27 11:46:57
Zarządzenie Nr 41/2017 Wójta GMINY OSINA z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i zmiany układu wykonawczego Emilian Pisarek 2017-10-25 15:59:20
Zarządzenie Nr 33/2017 Wójta Gminy Osina z dnia 19 września 2017 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Nr XXIV/156/2017 z dnia 19 września 2017 r. Rady Gminy Osina w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2017 rok. Emilian Pisarek 2017-10-24 14:05:13
Sprzątanie śniegu i błota pośniegowego z dróg oraz terenów gminnych znajdujących się na terenie Gminy Osina Joanna Miklas 2017-10-20 09:17:08
Wieloletni Plan Finansowy 2017 Dawid Mitłosz 2017-10-19 08:01:20
Sprawozdanie z wykonania budżetu I pólrocze 2017 Dawid Mitłosz 2017-10-19 07:58:49
Sołtysi sołectw Gminy Osina Wioletta Pośpieszyńska 2017-10-16 15:30:19
SOŁTYSI GMINY OSINA - dokument usunięty Wioletta Pośpieszyńska 2017-10-16 15:29:05
Przebudowa drogi gminnej wraz z remontem kanalizacji deszczowej, położonej w miejscowości Osina - działka nr 351 obręb Osina . Tomasz Trykacz 2017-10-11 13:16:48
Uchwała CCCVII.522.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Osina na 2017 rok Wioletta Pośpieszyńska 2017-10-11 12:35:33
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osina Emilian Pisarek 2017-10-11 09:57:52
Zarządzenie Nr 37/2017 Wójta Gminy Osina z dnia 28 września 2017 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Emilian Pisarek 2017-10-10 11:24:04
Emilian Pisarek 2017-10-10 11:19:31
Emilian Pisarek 2017-10-10 11:19:09
Zarządzenie Nr 30/2017 Wójta Gminy Osina z dnia 1 września 2017 r. w sprawie upoważnienia do udzielania zwolnień z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5. Emilian Pisarek 2017-10-09 07:50:02
Zarządzenie Nr 39/2017 Wójta GMINY OSINA z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i zmiany układu wykonawczego Emilian Pisarek 2017-10-09 07:48:29
Zarządzenie Nr 34/2017 Wójta GMINY OSINA z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i zmiany układu wykonawczego Emilian Pisarek 2017-10-09 07:47:36
Zarządzenie Nr 29/2017 Wójta GMINY OSINA z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i zmiany układu wykonawczego Emilian Pisarek 2017-10-09 07:46:38
Zarządzenie Nr 28/2017 Wójta GMINY OSINA z dnia 02 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i zmiany układu wykonawczego Emilian Pisarek 2017-10-09 07:45:55
Zarządzenie Nr 27/2017 Wójta GMINY OSINA z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Osina na 2018 r. Emilian Pisarek 2017-10-09 07:45:03
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 września 2017 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę inwestycji w zakresie terminalu pn.: "Budowa gazociągu DN700 Szczecin-Gdańsk wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego. Etap V Goleniów-Płoty." Emilian Pisarek 2017-10-05 15:36:14
Zarządzenie Nr 36/2017 Wójta Gminy Osina z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Osina Bogusław Grodź 2017-09-28 13:44:00
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Osinie - informacja o wynikach naboru Emilian Pisarek 2017-09-27 12:34:30
Przebudowa drogi gminnej wraz z remontem kanalizacji deszczowej, położonej w miejscowości Osina - działka nr 351 obręb Osina . Tomasz Trykacz 2017-09-22 14:57:53
UCHWAŁA Nr XXIV/158/2017 RADY GMINY OSINA z dnia 19 września 2017 roku w sprawie skargi na działanie Wójta Gminy Osina. Wioletta Pośpieszyńska 2017-09-21 08:49:09
Uchwała Nr XXIV/157/2017 Rady Gminy Osina z dnia 19 września 2017 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2017-2024 Wioletta Pośpieszyńska 2017-09-21 08:47:01
Uchwała Nr XXIV/156/2017 Rady Gminy Osina z dnia 19 września 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2017 rok. Wioletta Pośpieszyńska 2017-09-21 08:43:10
Zawiadomienie o sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Osina 19.09.2017 Wioletta Pośpieszyńska 2017-09-14 15:09:03
Przebudowa drogi gminnej wraz z remontem kanalizacji deszczowej, położonej w miejscowości Osina - działka nr 351 obręb Osina . Tomasz Trykacz 2017-09-13 15:22:38
Przebudowa drogi gminnej wraz z remontem kanalizacji deszczowej, położonej w miejscowości Osina - działka nr 351 obręb Osina . Tomasz Trykacz 2017-09-13 15:22:04
Przebudowa drogi gminnej wraz z remontem kanalizacji deszczowej, położonej w miejscowości Osina - działka nr 351 obręb Osina . Tomasz Trykacz 2017-09-13 15:20:04
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Osinie - ogłoszenie o naborze Emilian Pisarek 2017-09-05 15:45:54
Zarządzenie Nr 32/2017 Wójta Gminy Osina z dnia 1 września 2017 r. w sprawie upoważnienia do udzielania zwolnień z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5. Emilian Pisarek 2017-09-04 13:56:32
Zarządzenie Nr 31/2017 Wójta Gminy Osina z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie dodatku motywacyjnego oraz dodatku funkcyjnego dla Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych im. Bronisława Malinowskiego w Osinie Emilian Pisarek 2017-09-04 13:55:12