herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgorzyce Joanna Miklas 2018-01-29 15:05:47
Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgorzyce Joanna Miklas 2018-01-29 15:05:25
Wymiana instalacji elektrycznej wraz z budową sieci internetowej w Szkole Podstawowej w Osinie Joanna Miklas 2018-01-26 11:58:28
Wymiana instalacji elektrycznej wraz z budową sieci internetowej w Szkole Podstawowej w Osinie Joanna Miklas 2018-01-26 11:58:13
Koło Łowieckie KNIEJA - korekta rocznego planu łowieckiego na sezon 2017/2018 Bogusław Grodź 2018-01-26 11:55:49
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. zmiany decyzji nr 5/2017 z dnia 12.04.2017r. znak PP.6733.5.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie miejsc postojowych wraz z chodnikiem przy ul. 5 Marca na terenie działek o numerach część 241, część 248/17, część 248/20, część 248/22, obr. 3, m. Nowogard w części dot. lokalizacji przedmiotowej inwestycji w strefie ochrony konserwatorskiej na rzecz gminy Nowogard reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Mariusza Jeżdżewskiego reprezentującego Biuro Usług Inżynieryjnych z siedzibą w Nowogardzie przy ul. Ks. J. Poniatowskiego nr 9/7. Izabela Żabicka 2018-01-26 08:28:34
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. zmiany decyzji nr 5/2017 z dnia 12.04.2017r. znak PP.6733.5.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie miejsc postojowych wraz z chodnikiem przy ul. 5 Marca na terenie działek o numerach część 241, część 248/17, część 248/20, część 248/22, obr. 3, m. Nowogard w części dot. lokalizacji przedmiotowej inwestycji w strefie ochrony konserwatorskiej na rzecz gminy Nowogard reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Mariusza Jeżdżewskiego reprezentującego Biuro Usług Inżynieryjnych z siedzibą w Nowogardzie przy ul. Ks. J. Poniatowskiego nr 9/7. Izabela Żabicka 2018-01-26 08:27:41
Plan postępowań o udzielenie zamówienia na rok 2018 Joanna Miklas 2018-01-24 15:27:50
Wymiana instalacji elektrycznej wraz z budową sieci internetowej w Szkole Podstawowej w Osinie Joanna Miklas 2018-01-24 14:29:50
Wymiana instalacji elektrycznej wraz z budową sieci internetowej w Szkole Podstawowej w Osinie Joanna Miklas 2018-01-24 14:27:28
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Osina 31.01.2018 Wioletta Pośpieszyńska 2018-01-24 09:50:32
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Osina - tekst ujednolicony Emilian Pisarek 2018-01-24 09:33:19
Zarządzenie Nr 2/2018 Wójta Gminy Osina z dnia 23 stycznia 2018 r. o zmianie zarządzenia w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Osina. Emilian Pisarek 2018-01-24 09:30:49
Zarządzenie Nr 1/2018 Wójta Gminy Osina z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do oddziałów przedszkolnych i klas I Szkoły Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego w Osinie na rok szkolny 2018/2019. Emilian Pisarek 2018-01-24 09:29:58
Zarządzenia Wójta 2018 r. Emilian Pisarek 2018-01-24 09:29:18
- dokument usunięty Joanna Miklas 2018-01-23 14:58:50
- dokument usunięty Joanna Miklas 2018-01-23 14:58:47
- dokument usunięty Joanna Miklas 2018-01-23 14:47:40
- dokument usunięty Joanna Miklas 2018-01-23 14:44:27
- dokument usunięty Joanna Miklas 2018-01-23 14:41:00
Informacja dotycząca postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych i klas I Szkoły Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego w Osinie na rok szkolny 2018/2019 Emilian Pisarek 2018-01-23 11:01:54
Wymiana instalacji elektrycznej wraz z budową sieci internetowej w Szkole Podstawowej w Osinie Joanna Miklas 2018-01-15 13:56:08
Wymiana instalacji elektrycznej wraz z budową sieci internetowej w Szkole Podstawowej w Osinie Joanna Miklas 2018-01-15 13:54:04
Wymiana instalacji elektrycznej wraz z budową sieci internetowej w Szkole Podstawowej w Osinie Joanna Miklas 2018-01-15 13:53:40
Wymiana instalacji elektrycznej wraz z budową sieci internetowej w Szkole Podstawowej w Osinie Joanna Miklas 2018-01-15 13:53:21
Wymiana instalacji elektrycznej wraz z budową sieci internetowej w Szkole Podstawowej w Osinie Joanna Miklas 2018-01-15 13:52:37
Wymiana instalacji elektrycznej wraz z budową sieci internetowej w Szkole Podstawowej w Osinie Joanna Miklas 2018-01-15 13:49:29
Uchwała budżetowa na 2018 rok Emilian Pisarek 2018-01-04 11:33:50
Uchwały z 2018 r. Emilian Pisarek 2018-01-04 11:29:01
Uchwały z 2017 r. Emilian Pisarek 2018-01-04 11:28:48
Uchwała budżetowa na 2018 rok Emilian Pisarek 2018-01-04 10:27:11
Zarządzenie Nr 55/2017 Wójta Gminy Osina z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Nr XXVI/171/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. Rady Gminy Osina w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2017 rok. Emilian Pisarek 2018-01-03 13:32:52
Zarządzenie Nr 54/2017 Wójta GMINY OSINA z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawi zmiany w budżecie gminy i zmiany układu wykonawczego Emilian Pisarek 2018-01-03 13:32:03
Zarządzenie Nr 53/2017 Wójta GMINY OSINA z dnia 08 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i zmiany układu wykonawczego Emilian Pisarek 2018-01-03 13:31:17
PROTOKÓŁ NR XXV/2017 Z SESJI RADY GMINY OSINA z dnia 03 listopada 2017 roku Wioletta Pośpieszyńska 2018-01-03 11:21:25
Emilian Pisarek 2018-01-03 10:51:36
U C H W A Ł A Nr XXVI/176/2017 Rady Gminy Osina z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia na okres trzech lat nieruchomości Wioletta Pośpieszyńska 2018-01-03 10:47:36
UCHWAŁA Nr XXVI/175/2017 RADY GMINY OSINA z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie programu współpracy Gminy Osina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok. Wioletta Pośpieszyńska 2018-01-03 10:46:08
UCHWAŁA Nr XXVI /174/2017 Rady Gminy Osina z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok. Wioletta Pośpieszyńska 2018-01-03 10:44:59
UCHWAŁA NR XXVI/173/2017 Rady Gminy Osina z dnia 21 grudnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Osina oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności udzielania pomocy publicznej oraz wskazania podmiotów do tego uprawnionych. Wioletta Pośpieszyńska 2018-01-03 10:40:16