herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgorzyce - III przetarg Joanna Miklas 2018-04-18 13:54:29
Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgorzyce - III przetarg Joanna Miklas 2018-04-18 13:54:09
Rejestr instytucji kultury Emilian Pisarek 2018-04-16 09:23:13
- dokument usunięty Emilian Pisarek 2018-04-16 09:23:02
- dokument usunięty Emilian Pisarek 2018-04-16 09:22:41
ZARZĄDZENIE Nr 8/2018 Wójta Gminy Osina z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Nr XXVIII/181/2018 z dnia 29 marca 2018 r. Rady Gminy Osina w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2018 rok. Emilian Pisarek 2018-04-12 11:57:14
Zarządzenie Nr 8b/2018 Wójta GMINY OSINA z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i zmiany układu wykonawczego Emilian Pisarek 2018-04-12 11:51:44
Zarządzenie Nr 8a/2018 Wójta GMINY OSINA z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i zmiany układu wykonawczego Emilian Pisarek 2018-04-12 11:51:12
Emilian Pisarek 2018-04-11 12:22:10
02 uregulowanie gospodarki ściekowej Emilian Pisarek 2018-04-11 12:21:42
02 uregulowanie gospodarki ściekowej - dokument usunięty Emilian Pisarek 2018-04-11 12:21:26
02 uregulowanie gospodarki ściekowej - dokument usunięty Emilian Pisarek 2018-04-11 12:21:05
Zarządzenie Nr 9/2018 Wójta Gminy Osina z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących mienie Gminy Osina Bogusław Grodź 2018-04-06 07:41:38
UCHWAŁA NR XXVIII/190/2018 Rady Gminy Osina z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny Wioletta Pośpieszyńska 2018-04-05 15:14:00
UCHWAŁA NR XXVIII/189/2018 RADY GMINY OSINA z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie wskazania kierunków działania Wójta w celu uporządkowania gospodarki ściekowej w Gminie Osina. Wioletta Pośpieszyńska 2018-04-05 15:12:58
Uchwała Nr XXVIII/188/2018 Rady Gminy Osina z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Osina a Gminą Nowogard w sprawie przejęcia zadań oświatowych Wioletta Pośpieszyńska 2018-04-05 15:11:55
UCHWAŁA Nr XXVIII/187/2018 Rady Gminy Osina z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Osina na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Wioletta Pośpieszyńska 2018-04-05 15:10:36
Uchwała Nr XXVIII/186/2018 Rady Gminy Osina z dnia 29 marca 2018 w sprawie podziału Gminy Osina na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Wioletta Pośpieszyńska 2018-04-05 15:09:11
UCHWAŁA Nr XXVIII / 185/ 2018 RADY GMINY OSINA z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane. Wioletta Pośpieszyńska 2018-04-05 15:07:46
Emilian Pisarek 2018-04-05 14:53:46
02 uregulowanie gospodarki ściekowej - dokument usunięty Emilian Pisarek 2018-04-05 14:53:20
01 uregulowanie gospodarki ściekowej - petycja - dokument usunięty Emilian Pisarek 2018-04-05 14:53:05
02 uregulowanie gospodarki ściekowej - odpowiedź - dokument usunięty Emilian Pisarek 2018-04-05 14:53:02
02 uregulowanie gospodarki ściekowej - odpowiedź - dokument usunięty Emilian Pisarek 2018-04-05 14:52:12
UCHWAŁA Nr XXVIII/184/2018 Rady Gminy Osina z dnia 29 marca 2018 w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osina na rok 2018 Wioletta Pośpieszyńska 2018-04-05 14:47:58
UCHWAŁA Nr XXVIII/183/2018 Rady Gminy Osina z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia na okres czterech lat nieruchomości Wioletta Pośpieszyńska 2018-04-05 14:45:27
Uchwała Nr XXVIII/182/2018 Rady Gminy Osina z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2018-2024. Wioletta Pośpieszyńska 2018-04-05 14:44:40
Uchwała Nr XXVIII/181/2018 Rady Gminy Osina z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2018 rok. Wioletta Pośpieszyńska 2018-04-05 14:38:53
Uchwała Nr XXVIII/181/2018 Rady Gminy Osina z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2018 rok. - dokument usunięty Wioletta Pośpieszyńska 2018-04-05 14:37:29
Uchwała Nr XXVIII/181/2018 Rady Gminy Osina z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2018 rok. - dokument usunięty Wioletta Pośpieszyńska 2018-04-05 14:36:49
PROTOKÓŁ NR XXVII/2018 Z SESJI RADY GMINY OSINA z dnia 31 stycznia 2018 roku Wioletta Pośpieszyńska 2018-04-05 14:18:15
Zarządzenie Nr 5/2018 Wójta Gminy Osina z dnia 21 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Osina oraz zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Gminy Osina. Emilian Pisarek 2018-03-28 15:31:13
Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgorzyce - III przetarg Joanna Miklas 2018-03-27 11:42:30
Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgorzyce - III przetarg Joanna Miklas 2018-03-27 11:42:11
Zarządzenie Nr 7/2018 Wójta GMINY OSINA z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w Osinie za 2017 r. Emilian Pisarek 2018-03-27 11:21:22
Zarządzenie Nr 7/2018 Wójta GMINY OSINA z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w Osinie za 2017 r. Emilian Pisarek 2018-03-27 11:20:27
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Osina 29.03.2018 r. Wioletta Pośpieszyńska 2018-03-27 08:25:46
01 uregulowanie gospodarki ściekowej - petycja - dokument usunięty Emilian Pisarek 2018-03-26 14:18:06
Petycje w 2018 r. Emilian Pisarek 2018-03-26 14:09:03
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Osina 29.03.2018 r. Wioletta Pośpieszyńska 2018-03-23 07:50:20