herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgorzyce - drugi przetarg Joanna Miklas 2018-03-06 09:45:05
Wymiana instalacji elektrycznej wraz z budową sieci internetowej w Szkole Podstawowej w Osinie Joanna Miklas 2018-03-06 09:31:54
Wymiana instalacji elektrycznej wraz z budową sieci internetowej w Szkole Podstawowej w Osinie Joanna Miklas 2018-03-06 09:31:27
Emilian Pisarek - Sekretarz Gminy Osina Emilian Pisarek 2018-03-02 15:00:54
Oświadczenia radnych Rady Gminy Osina Emilian Pisarek 2018-03-02 15:00:10
Oświadczenia pracowników UG Osina i kierowników jednostek Emilian Pisarek 2018-03-02 14:59:56
Oświadczenia majątkowe za 2017 r. Emilian Pisarek 2018-03-02 14:59:26
Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgorzyce - drugi przetarg Joanna Miklas 2018-03-02 10:43:18
Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgorzyce - drugi przetarg Joanna Miklas 2018-03-02 10:42:58
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Osinie - ogłoszenie o naborze - pracownik socjalny Emilian Pisarek 2018-02-28 15:03:22
Emilian Pisarek 2018-02-27 12:10:26
Emilian Pisarek 2018-02-27 11:50:32
Emilian Pisarek 2018-02-27 11:46:42
Emilian Pisarek 2018-02-27 11:45:09
Obwieszczenie dot. wydania decyzji nr 1/2018 z dnia 26.02.2018r., znak: PP.6733.1.2018 o zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 5/2017 z dnia 12.04.2017r. znak; PP.6733.5.2017 dla inwestycji polegającej na budowie miejsc postojowych wraz z chodnikiem przy ul. 5 Marca na terenie działek o numerach część 241, część 248/17, część 248/20, część 248/22, obręb nr 3, miasta Nowogard w części dotyczącej lokalizacji przedmiotowej inwestycji w strefie ochrony konserwatorskiej. Izabela Żabicka 2018-02-26 12:34:19
Obwieszczenie dot. wydania decyzji nr 1/2018 z dnia 26.02.2018r., znak: PP.6733.1.2018 o zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 5/2017 z dnia 12.04.2017r. znak; PP.6733.5.2017 dla inwestycji polegającej na budowie miejsc postojowych wraz z chodnikiem przy ul. 5 Marca na terenie działek o numerach część 241, część 248/17, część 248/20, część 248/22, obręb nr 3, miasta Nowogard w części dotyczącej lokalizacji przedmiotowej inwestycji w strefie ochrony konserwatorskiej. Izabela Żabicka 2018-02-26 12:33:17
Zmiany rocznego planu łowieckiego dla obwodu nr 158 - KNIEJA Bogusław Grodź 2018-02-21 12:41:55
Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgorzyce - drugi przetarg Emilian Pisarek 2018-02-21 11:34:17
Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgorzyce - drugi przetarg Emilian Pisarek 2018-02-21 11:33:34
Zaproszenie na spotkanie informacyjne ws. modernizacji linii elektroenergetycznej 220 kV Morzyczyn-Recław, które odbędzie się w dniu 22 lutego 2018r. czwartek o godz. 17,30 w świetlicy wiejskiej w Krzywicach Izabela Żabicka 2018-02-21 09:59:32
Zaproszenie na spotkanie informacyjne ws. modernizacji linii elektroenergetycznej 220 kV Morzyczyn-Recław, które odbędzie się w dniu 22 lutego 2018r. czwartek o godz. 17,30 w świetlicy wiejskiej w Krzywicach Izabela Żabicka 2018-02-21 09:57:47
- dokument usunięty Izabela Żabicka 2018-02-20 10:11:57
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14.02.02018r. w sprawie zmiany decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 18/2016 z dnia 09.12.2016r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi S-6 na odcinku Goleniów -Nowogard Izabela Żabicka 2018-02-20 10:10:56
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14.02.2018r. dot. zmiany decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 18/2016 z dnia 9.12.2016r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na buowie drogi S-6 na odcinku Goleniów -Nowogard - dokument usunięty Izabela Żabicka 2018-02-20 10:08:27
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14.02.2018r. dot. zmiany decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 18/2016 z dnia 9.12.2016r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na buowie drogi S-6 na odcinku Goleniów -Nowogard - dokument usunięty Izabela Żabicka 2018-02-20 10:08:14
- dokument usunięty Izabela Żabicka 2018-02-20 10:03:54
Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgorzyce Emilian Pisarek 2018-02-15 12:12:56
Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgorzyce Emilian Pisarek 2018-02-13 09:33:38
Zarządzenie Nr 190/2014 Wójta Gminy Osina z dnia 18 kwietnia 2014 roku w sprawie ustanowienia Zasad wydatkowania Funduszu Sołeckiego w Gminie Osina. Emilian Pisarek 2018-02-12 07:59:42
PROTOKÓŁ NR XXVI/2017 Z SESJI RADY GMINY OSINA z dnia 21 grudnia 2017 roku Wioletta Pośpieszyńska 2018-02-07 09:12:36
Uchwała Nr XXVII/180/2018 Rady Gminy Osina z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Wioletta Pośpieszyńska 2018-02-02 10:07:39
UCHWAŁA Nr XXVII/179/2018 Rady Gminy Osina z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok. Wioletta Pośpieszyńska 2018-02-02 10:06:37
UCHWAŁA Nr XXVII/178/2018 RADY GMINY OSINA z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Osinie. Wioletta Pośpieszyńska 2018-02-02 10:05:11
UCHWAŁA Nr XXVII/177/2018 Rady Gminy Osina z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji dla Gminy Osina na lata 2017-2022 Wioletta Pośpieszyńska 2018-02-02 10:01:30
Informacja o zmianach w Prawie łowieckim Bogusław Grodź 2018-02-01 15:05:39
OBWIESZCZENIE o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. ?Program Rewitalizacji dla Gminy Osina na lata 2017-2022? Emilian Pisarek 2018-01-31 14:16:01
Wymiana instalacji elektrycznej wraz z budową sieci internetowej w Szkole Podstawowej w Osinie Joanna Miklas 2018-01-30 12:49:22
Wymiana instalacji elektrycznej wraz z budową sieci internetowej w Szkole Podstawowej w Osinie Joanna Miklas 2018-01-30 12:48:50
Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgorzyce Joanna Miklas 2018-01-29 15:09:44
Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgorzyce Joanna Miklas 2018-01-29 15:08:36