herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wymiana instalacji elektrycznej wraz z budową sieci internetowej w Szkole Podstawowej w Osinie Joanna Miklas 2018-03-21 13:05:23
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w spr. wydania decyzji nr 5/2018 z 14.03.2018r. zmieniającej decyzję nr 18/2016 z 9.12.2016r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi S-6 na odcinku Goleniów- Nowogard Izabela Żabicka 2018-03-20 14:55:03
WODY POLSKIE - utrzymanie szczegółowych urządzeń melioracji Bogusław Grodź 2018-03-20 14:53:35
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14.03.2018r. w sprawie decyzji nr 5/2018 z dn.14.03.2018r. zmieniającej decyzję nr 18/2016 z dnia 9.12.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi S-6 na odcinku Goleniów - Nowogard - dokument usunięty Izabela Żabicka 2018-03-20 14:50:17
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14.03.2018r. w sprawie decyzji nr 5/2018 z dn.14.03.2018r. zmieniającej decyzję nr 18/2016 z dnia 9.12.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi S-6 na odcinku Goleniów - Nowogard - dokument usunięty Izabela Żabicka 2018-03-20 14:50:02
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Osina 29.03.2018 r. Wioletta Pośpieszyńska 2018-03-20 14:43:39
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2017 Emilian Pisarek 2018-03-20 14:13:18
Koło Łowieckie - RYŚ - zgłaszanie szkód Bogusław Grodź 2018-03-19 14:20:24
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Osinie - pracownik socjalny - informacja o wynikach naboru Emilian Pisarek 2018-03-19 12:30:56
Zaproszenie do współpracy wykonawców robót na zadanie polegające na bieżącej naprawie i remontach odcinków dróg lokalnych. Emilian Pisarek 2018-03-14 13:19:36
Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgorzyce - III przetarg Joanna Miklas 2018-03-12 11:42:35
Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgorzyce - III przetarg Joanna Miklas 2018-03-12 11:40:51
Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgorzyce - III przetarg Joanna Miklas 2018-03-12 11:40:07
Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgorzyce - III przetarg Joanna Miklas 2018-03-12 11:39:35
Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgorzyce - drugi przetarg Joanna Miklas 2018-03-12 10:23:08
Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgorzyce - drugi przetarg Joanna Miklas 2018-03-12 08:28:16
Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgorzyce - drugi przetarg Joanna Miklas 2018-03-12 08:28:06
Obwieszczenie Wójta Gminy Osina z dnia 8 marca 2018r. w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko prowadzonej na potrzeby projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Osina dla przebiegu linii elektroenergetycznej 220 kV w obrębach Węgorza, Bodzęcin i Krzywice Izabela Żabicka 2018-03-09 11:58:10
Obwieszczenie Wójta Gminy Osina z dnia 8 marca 2018r. w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko prowadzonej na potrzeby projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Osina dla przebiegu linii elektroenergetycznej 220 kV w obrębach Węgorza, Bodzęcin i Krzywice - dokument usunięty Izabela Żabicka 2018-03-09 11:57:49
Obwieszczenie Wójta Gminy Osina z dnia 8 marca 2018r. w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko prowadzonej na potrzeby projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Osina dla przebiegu linii elektroenergetycznej 220 kV w obrębach Węgorza, Bodzęcin i Krzywice - dokument usunięty Izabela Żabicka 2018-03-09 11:57:40
Obwieszczenie Wójta Gminy Osina z dnia 8 marca 2018r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Osina dla przebiegu linii elektroenergetycznej 220 kV w obrębach Węgorza, Bodzęcin i Krzywice Izabela Żabicka 2018-03-09 11:56:30
Obwieszczenie Wójta Gminy Osina z dnia 8 marca 2018r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Osina dla przebiegu linii elektroenergetycznej 220 kV w obrębach Węgorza, Bodzęcin i Krzywice Izabela Żabicka 2018-03-09 11:55:45
Obwieszczenie Wójta Gminy Osina z dnia 8 marca 2018r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Osina dla przebiegu linii elektroenergetycznej 220 kV w obrębach Węgorza, Bodzęcin i Krzywice Izabela Żabicka 2018-03-09 11:54:49
Obwieszczenie Wójta Gminy Osina z dnia 8 marca 2018r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Osina dla przebiegu linii elektroenergetycznej 220 kV w obrębach Węgorza, Bodzęcin i Krzywice Izabela Żabicka 2018-03-09 11:54:08
Obwieszczenie Wójta Gminy Osina z dnia 8 marca 2018r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Osina dla przebiegu linii elektroenergetycznej 220 kV w obrębach Węgorza, Bodzęcin i Krzywice Izabela Żabicka 2018-03-09 11:53:36
Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgorzyce - drugi przetarg Joanna Miklas 2018-03-09 10:21:00
Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgorzyce - drugi przetarg Joanna Miklas 2018-03-09 10:20:53
Zarządzenie Nr 50/2017 Wójta Gminy Osina z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej w Urzędzie Gminy Osina i ustalenia zasad przeprowadzania likwidacji majątku ruchomego. Emilian Pisarek 2018-03-07 10:57:56
Zarządzenie Nr 49/2017 Wójta GMINY OSINA z dnia 30 listopada 2017 r w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej w celu przeprowadzania inwentaryzacji na ostatni dzień każdego roku obrotowego dla jednostki obsługiwanej ? GBP w Osinie. Emilian Pisarek 2018-03-07 10:57:14
Zarządzenie Nr 48/2017 Wójta GMINY OSINA z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i zmiany układu wykonawczego Emilian Pisarek 2018-03-07 10:56:23
Zarządzenie Nr 47/2017 Wójta GMINY OSINA z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i zmiany układu wykonawczego Emilian Pisarek 2018-03-07 10:55:37
ZARZĄDZENIE Nr 46/2017 Wójta Gminy Osina z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu, kontroli, ewidencji księgowej i archiwizowania dokumentów księgowych dla operacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. ? Modernizacja i unowocześnienie istniejącej infrastruktury Zespołu Szkół Publicznych w Osinie ?. Emilian Pisarek 2018-03-07 10:54:52
Zarządzenie Nr 38/2017 Wójta GMINY OSINA z dnia 28 września 2017 r w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej w celu przeprowadzania inwentaryzacji na ostatni dzień każdego roku obrotowego dla jednostki obsługiwanej - Ośrodka Pomocy Społecznej w Osinie. Emilian Pisarek 2018-03-07 10:53:41
Zarządzenie Nr 35/2017 Wójta GMINY OSINA z dnia 23 września 2017 r w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej w celu przeprowadzania inwentaryzacji na ostatni dzień każdego roku obrotowego dla Urzędu Gminy Osina. Emilian Pisarek 2018-03-07 10:52:45
Zarządzenie Nr 6/2018 Wójta GMINY OSINA z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i zmiany układu wykonawczego Emilian Pisarek 2018-03-07 10:47:39
Zarządzenie Nr 4/2018 Wójta GMINY OSINA z dnia 06 lutego 2018 r. w sprawi zmiany w budżecie gminy i zmiany układu wykonawczego Emilian Pisarek 2018-03-07 09:58:20
Zarządzenie Nr 3/2018 Wójta GMINY OSINA z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i zmiany układu wykonawczego Emilian Pisarek 2018-03-07 09:57:50
Obwieszczenie Mistra Inwestycji i Rozwoju w sprawie wydanej decyzji z dnia 22 lutego 2018 r., znak: DAB.1.6631.6.2017.MD.2 utrzmującej w mocy decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 10 listopada 2017 r., Nr 209/2017, znak: AP-1.7840.1.211-8.2017.PM, zatwierdzającą projekt budowlany oraz udzielającą pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. "Budowa gazociągu DN700 Szczecin - Gdańsk wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego. Etap V Goleniów - Płoty." Izabela Żabicka 2018-03-06 14:14:34
Obwieszczenie Mistra Inwestycji i Rozwoju w sprawie wydanej decyzji z dnia 22 lutego 2018 r., znak: DAB.1.6631.6.2017.MD.2 utrzmującej w mocy decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 10 listopada 2017 r., Nr 209/2017, znak: AP-1.7840.1.211-8.2017.PM, zatwierdzającą projekt budowlany oraz udzielającą pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. "Budowa gazociągu DN700 Szczecin - Gdańsk wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego. Etap V Goleniów - Płoty." Izabela Żabicka 2018-03-06 14:04:51
Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgorzyce - drugi przetarg Joanna Miklas 2018-03-06 09:45:27