herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji, 2018 r. Emilian Pisarek 2018-10-15 09:39:46
INFORMACJA o godzinach rozpoczęcia pracy w dniu głosowania Emilian Pisarek 2018-10-11 12:45:35
Informacja o składzie obwodowych komisji wyborczych Emilian Pisarek 2018-10-11 12:44:49
Trzecie zaproszenie do złożenia oferty na dostarczenie fabrycznie nowych urządzeń elektronicznych obsługujących i rejestrujących pracę Rady Gminy w czasie trwania sesji Emilian Pisarek 2018-10-09 15:07:16
PROTOKÓŁ NR XXX/2018 Z SESJI RADY GMINY OSINA z dnia 29 czerwca 2018 roku Wioletta Pośpieszyńska 2018-10-08 14:18:16
Uchwała RIO CCCLXXXII.680.2018 w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Osina na rok 2018 - dokument usunięty Wioletta Pośpieszyńska 2018-10-08 13:24:16
INFORMACJA dotycząca spotkania i szkolenia obwodowych komisji wyborczych Emilian Pisarek 2018-10-08 10:51:23
PROTOKÓŁ NR XXVI/2017 Z SESJI RADY GMINY OSINA z dnia 21 grudnia 2017 roku Wioletta Pośpieszyńska 2018-10-08 08:05:51
Zarządzenie Nr 30/2018 Wójta GMINY OSINA z dnia 24 września 2018 r. w sprawie: zmiany w budżecie gminy i zmiany układu wykonawczego Emilian Pisarek 2018-10-04 13:44:33
ZARZĄDZENIE Nr 29/2018 Wójta Gminy Osina z dnia 21 września 2018 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Nr XXXI/211/2018 z dnia 21 września 2018 r. Rady Gminy Osina w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2018 rok. Emilian Pisarek 2018-10-04 13:41:21
Zarządzenie Nr 28/2018 Wójta GMINY OSINA z dnia 12 września 2018 r. w sprawie: zmiany w budżecie gminy i zmiany układu wykonawczego Emilian Pisarek 2018-10-04 13:37:03
OBWIESZCZENIE Powiatowej Komisji Wyborczej w Szczecinie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych Emilian Pisarek 2018-10-04 12:47:34
OBWIESZCZENIE Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Szczecinie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych Emilian Pisarek 2018-10-04 12:47:03
Remont lokalu socjalnego w m. Kałużna, gm. Osina - II Joanna Miklas 2018-10-04 11:07:45
Remont lokalu socjalnego w m. Kałużna, gm. Osina - II Joanna Miklas 2018-10-04 11:07:37
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Osinie z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Osina zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Emilian Pisarek 2018-10-04 09:35:51
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Osinie z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Osina zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Emilian Pisarek 2018-10-04 09:33:59
Drugie zaproszenie do złożenia oferty na dostarczenie fabrycznie nowych urządzeń elektronicznych obsługujących i rejestrujących pracę Rady Gminy w czasie trwania sesji Emilian Pisarek 2018-10-02 14:32:09
Remont lokalu socjalnego w m. Kałużna, gm. Osina Joanna Miklas 2018-10-02 08:47:22
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Osinie z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Osina zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Emilian Pisarek 2018-10-02 08:30:57
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisii wyborczych Emilian Pisarek 2018-10-02 07:53:56
Informacja o wyłożeniu spisu wyborców Emilian Pisarek 2018-10-01 15:37:24
UCHWAŁA NR XXXI/218/2018 RADY GMINY OSINA z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Osina Wioletta Pośpieszyńska 2018-10-01 11:25:35
UCHWAŁA Nr XXXI/217/2018 RADY GMINY OSINA z dnia 21 września 2018 roku w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Wioletta Pośpieszyńska 2018-10-01 11:24:28
Uchwała Nr XXXI/216/2018 Rady Gminy Osina z dnia 21 września 2018 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku złożonego w trybie art. 241 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Wioletta Pośpieszyńska 2018-10-01 11:22:02
U C H W A Ł A Nr XXXI/215/2018 Rady Gminy Osina z dnia 21 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Osina. Wioletta Pośpieszyńska 2018-10-01 11:20:20
U C H W A Ł A Nr XXXI/214/2018 Rady Gminy Osina z dnia 21 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. Wioletta Pośpieszyńska 2018-10-01 11:19:04
Uchwała Nr XXXI/213/2018 Rady Gminy Osina z dnia 21 września 2018 r. w sprawie : określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Osina oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze Wioletta Pośpieszyńska 2018-10-01 11:17:20
Uchwała Nr XXXI/212/2018 Rady Gminy Osina z dnia 21 września 2018 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2018-2024. Wioletta Pośpieszyńska 2018-10-01 11:16:08
Uchwała Nr XXXI/211/2018 Rady Gminy Osina z dnia 21 września 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2018 rok. Wioletta Pośpieszyńska 2018-10-01 11:13:52
Informacja Wójta Gminy Osina z dnia 1 października 2018 r. - wyjaśnienia do komunikatu w sprawie wynaczenia miejsc na obwieszczenia i plakaty Emilian Pisarek 2018-10-01 10:05:19
Emilian Pisarek 2018-09-28 13:18:58
04 Wzorowa Łazienka Emilian Pisarek 2018-09-28 13:18:39
04 Wzorowa Łazienka Emilian Pisarek 2018-09-28 13:11:05
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 26 września 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Osina Emilian Pisarek 2018-09-28 10:52:55
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Osinie z dnia 25 września 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Osina bez głosowania w okręgu wyborczym nr 14 Emilian Pisarek 2018-09-25 10:09:43
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 24 września 2018 r. Emilian Pisarek 2018-09-24 10:45:44
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Osina z dnia 19 września 2018 roku o obwodach głosowania Emilian Pisarek 2018-09-21 12:28:51
ZARZĄDZENIE Nr 27/2018 Wójta Gminy Osina z dnia 03 września 2018 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Emilian Pisarek 2018-09-21 09:43:12
Zarządzenie Nr 25/2018 Wójta GMINY OSINA z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i zmiany układu wykonawczego Emilian Pisarek 2018-09-21 09:40:24