herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wymiana instalacji elektrycznej wraz z budową sieci internetowej w Szkole Podstawowej w Osinie Joanna Miklas 2018-01-15 13:53:40
Wymiana instalacji elektrycznej wraz z budową sieci internetowej w Szkole Podstawowej w Osinie Joanna Miklas 2018-01-15 13:53:21
Wymiana instalacji elektrycznej wraz z budową sieci internetowej w Szkole Podstawowej w Osinie Joanna Miklas 2018-01-15 13:52:37
Wymiana instalacji elektrycznej wraz z budową sieci internetowej w Szkole Podstawowej w Osinie Joanna Miklas 2018-01-15 13:49:29
Uchwała budżetowa na 2018 rok Emilian Pisarek 2018-01-04 11:33:50
Uchwały z 2018 r. Emilian Pisarek 2018-01-04 11:29:01
Uchwały z 2017 r. Emilian Pisarek 2018-01-04 11:28:48
Uchwała budżetowa na 2018 rok Emilian Pisarek 2018-01-04 10:27:11
Zarządzenie Nr 55/2017 Wójta Gminy Osina z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Nr XXVI/171/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. Rady Gminy Osina w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2017 rok. Emilian Pisarek 2018-01-03 13:32:52
Zarządzenie Nr 54/2017 Wójta GMINY OSINA z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawi zmiany w budżecie gminy i zmiany układu wykonawczego Emilian Pisarek 2018-01-03 13:32:03
Zarządzenie Nr 53/2017 Wójta GMINY OSINA z dnia 08 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i zmiany układu wykonawczego Emilian Pisarek 2018-01-03 13:31:17
PROTOKÓŁ NR XXV/2017 Z SESJI RADY GMINY OSINA z dnia 03 listopada 2017 roku Wioletta Pośpieszyńska 2018-01-03 11:21:25
Emilian Pisarek 2018-01-03 10:51:36
U C H W A Ł A Nr XXVI/176/2017 Rady Gminy Osina z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia na okres trzech lat nieruchomości Wioletta Pośpieszyńska 2018-01-03 10:47:36
UCHWAŁA Nr XXVI/175/2017 RADY GMINY OSINA z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie programu współpracy Gminy Osina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok. Wioletta Pośpieszyńska 2018-01-03 10:46:08
UCHWAŁA Nr XXVI /174/2017 Rady Gminy Osina z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok. Wioletta Pośpieszyńska 2018-01-03 10:44:59
UCHWAŁA NR XXVI/173/2017 Rady Gminy Osina z dnia 21 grudnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Osina oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności udzielania pomocy publicznej oraz wskazania podmiotów do tego uprawnionych. Wioletta Pośpieszyńska 2018-01-03 10:40:16
Uchwała Nr XXVI/172/2017 Rady Gminy Osina z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2017-2024. Wioletta Pośpieszyńska 2018-01-03 10:39:01
Uchwała Nr XXVI/171/2017 Rady Gminy Osina z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2017 rok. Wioletta Pośpieszyńska 2018-01-03 10:36:00
Uchwała Nr XXVI/170/2017 Rady Gminy Osina z dnia 21 grudnia 2017 roku . w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2018-2024. Wioletta Pośpieszyńska 2018-01-03 10:34:42
Uchwała Nr XXVI/169/2017 Rady Gminy Osina z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osina na rok 2018. Wioletta Pośpieszyńska 2018-01-03 10:33:15
Uchwała Nr XXVI/169/2017 Rady Gminy Osina z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osina na rok 2018. Wioletta Pośpieszyńska 2018-01-03 10:32:44
Uchwała Nr XXVI/169/2017 Rady Gminy Osina z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osina na rok 2018. Wioletta Pośpieszyńska 2018-01-03 10:31:35
Uchwała Nr XXVI/169/2017 Rady Gminy Osina z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osina na rok 2018. - dokument usunięty Wioletta Pośpieszyńska 2018-01-03 10:30:03
Uchwała Nr XXVI/169/2017 Rady Gminy Osina z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osina na rok 2018. - dokument usunięty Wioletta Pośpieszyńska 2018-01-03 10:29:29
Oświadczenie majątkowe, 2017 r., Anna Kaliczyńska, kier. OPS, początek pracy Emilian Pisarek 2017-12-29 10:04:29
Oświadczenie majątkowe, 2017 r., Anna Kaliczyńska, kier. OPS, początek pracy - dokument usunięty Emilian Pisarek 2017-12-29 10:03:53
Oświadczenie majątkowe, 2017 r., Anna Kaliczyńska, kier. OPS, początek pracy - dokument usunięty Emilian Pisarek 2017-12-29 10:02:37
Zarządzenie Nr 56/2017 Wójta Gminy Osina z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących minienie Gminy Osina Bogusław Grodź 2017-12-27 14:16:56
04 uciążliwość zapachowa, odpowiedź Emilian Pisarek 2017-12-22 11:29:47
04 uciążliwość zapachowa, petycja Emilian Pisarek 2017-12-22 11:29:04
04 uciążliwość zapachowa, odpowiedź Emilian Pisarek 2017-12-22 11:27:55
Emilian Pisarek 2017-12-20 11:39:51
Budżet na 2009 rok Emilian Pisarek 2017-12-20 11:38:44
Budżet 2008 Emilian Pisarek 2017-12-20 11:36:29
ZARZĄDZENIE NR 52/2017 WÓTA GMINY OSINA z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy rodzinie w Gminie Osina. Emilian Pisarek 2017-12-18 11:22:32
Emilian Pisarek 2017-12-18 08:25:48
Opinia RIO o projekcie budżetu na 2018 r. Emilian Pisarek 2017-12-15 09:21:48
Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej na 2018 r. Emilian Pisarek 2017-12-15 09:21:14
Opinia RIO o projekcie uchwały o WPF Emilian Pisarek 2017-12-15 09:19:59