herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Osina 29.06.2018 Wioletta Pośpieszyńska 2018-06-22 12:19:57
SUSZA - wniosek o oszacowanie szkód powstałych w związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska Bogusław Grodź 2018-06-22 08:56:54
Budowa przydomowych oczyszczalni w miejscowości Krzywice Joanna Miklas 2018-06-19 12:50:30
Budowa przydomowych oczyszczalni w miejscowości Krzywice Joanna Miklas 2018-06-19 12:50:24
Budowa przydomowych oczyszczalni w miejscowości Krzywice Joanna Miklas 2018-06-19 12:42:04
Budowa przydomowych oczyszczalni w miejscowości Krzywice Joanna Miklas 2018-06-19 12:41:45
Budowa przydomowych oczyszczalni w miejscowości Krzywice Joanna Miklas 2018-06-19 12:38:27
Ogólna klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych Emilian Pisarek 2018-06-18 13:48:00
Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych - USC, ewidencja ludności i dowody osobiste Emilian Pisarek 2018-06-18 13:47:39
Ogólna klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych Emilian Pisarek 2018-06-18 13:44:09
Budowa przydomowych oczyszczalni w miejscowości Krzywice Joanna Miklas 2018-06-13 09:13:07
Budowa przydomowych oczyszczalni w miejscowości Krzywice Joanna Miklas 2018-06-13 09:12:26
Budowa przydomowych oczyszczalni w miejscowości Krzywice Joanna Miklas 2018-06-13 09:10:26
Budowa przydomowych oczyszczalni w miejscowości Krzywice Joanna Miklas 2018-06-13 09:09:30
Budowa przydomowych oczyszczalni w miejscowości Krzywice Joanna Miklas 2018-06-13 09:08:55
PROTOKÓŁ NR XXVIII/2018 Z SESJI RADY GMINY OSINA z dnia 29 marca 2018 roku Wioletta Pośpieszyńska 2018-06-11 07:47:46
Wymiana elewacji z uzupełnieniem na budynku Szkoły Podstawowej w Osinie Joanna Miklas 2018-06-08 12:25:06
Wymiana elewacji z uzupełnieniem na budynku Szkoły Podstawowej w Osinie Joanna Miklas 2018-06-08 12:25:02
Budowa placu zabaw i siłowni napowietrznej przy Szkole Podstawowej w Osinie - III Joanna Miklas 2018-06-08 09:08:47
Budowa placu zabaw i siłowni napowietrznej przy Szkole Podstawowej w Osinie - III Joanna Miklas 2018-06-08 09:06:19
Budowa placu zabaw i siłowni napowietrznej przy Szkole Podstawowej w Osinie - III Joanna Miklas 2018-06-08 09:05:01
Budowa placu zabaw i siłowni napowietrznej przy Szkole Podstawowej w Osinie - III Joanna Miklas 2018-06-08 09:04:42
Budowa placu zabaw i siłowni napowietrznej przy Szkole Podstawowej w Osinie - III Joanna Miklas 2018-06-08 09:04:20
Budowa placu zabaw i siłowni napowietrznej przy Szkole Podstawowej w Osinie - III Joanna Miklas 2018-06-08 09:03:57
Budowa placu zabaw i siłowni napowietrznej przy Szkole Podstawowej w Osinie - III Joanna Miklas 2018-06-08 09:03:13
Budowa placu zabaw i siłowni napowietrznej przy Szkole Podstawowej w Osinie - III Joanna Miklas 2018-06-08 09:02:32
Budowa placu zabaw i siłowni napowietrznej przy Szkole Podstawowej w Osinie - III Joanna Miklas 2018-06-08 09:01:21
Uchwała Nr XXIX/199/2018 Rady Gminy Osina z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych. Wioletta Pośpieszyńska 2018-06-06 14:33:48
UCHWAŁA Nr XXIX/198/2018 Rady Gminy Osina z dnia 29 maja 2018 roku o zmianie uchwały w sprawie ustalenia dla nauczycieli regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród z funduszu nagród, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania. Wioletta Pośpieszyńska 2018-06-06 14:32:16
UCHWAŁA Nr XXIX/197/2018 RADY GMINY OSINA z dnia 29 maja 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. Wioletta Pośpieszyńska 2018-06-06 14:30:55
UCHWAŁA Nr XXIX/196/2018 RADY GMINY OSINA z dnia 29 maja 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. Wioletta Pośpieszyńska 2018-06-06 14:29:51
UCHWAŁA Nr XXIX/195/2018 RADY GMINY OSINA z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Osina na lata 2018 - 2026. Wioletta Pośpieszyńska 2018-06-06 14:28:41
U C H W A Ł A XXIX/194/2018 Rady Gminy Osina z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Osina. Wioletta Pośpieszyńska 2018-06-06 14:26:00
U C H W A Ł A XXIX/193/2018 Rady Gminy Osina z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Osina Wioletta Pośpieszyńska 2018-06-06 14:25:07
UCHWAŁA Nr XXIX/192/2018 Rady Gminy Osina z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji dla Gminy Osina na lata 2017-2022. Wioletta Pośpieszyńska 2018-06-06 14:24:01
UCHWAŁA NR XXIX/191/2018 Rady Gminy Osina z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Osina w obrębie Kikorze Wioletta Pośpieszyńska 2018-06-06 14:22:22
Ogłoszenie Wójta Gminy Osina w sprawie przyjęcia dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa Izabela Żabicka 2018-06-05 10:56:06
Sołtysi sołectw Gminy Osina - dokument usunięty Wioletta Pośpieszyńska 2018-06-05 09:57:08
Sołtysi Gminy Osina Wioletta Pośpieszyńska 2018-06-05 09:57:00
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 maja 2018r. dot. postępowania w sprawie zmiany decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 18/2016 z dnia 9.12.2016r zmienionej decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego nr 5/2018 z dnia 14.03.2018r o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej polegajacej na budowie drogi S-6 na odcinku Goleniów-Nowogard (S-3) Węzeł Goleniów-Północ z węzłem -początek obwodnicy m. Nowogard Izabela Żabicka 2018-06-04 09:16:16