herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
04 uciążliwość zapachowa, petycja - dokument usunięty Emilian Pisarek 2017-06-30 09:46:37
04 uciążliwość zapachowa, petycja - dokument usunięty Emilian Pisarek 2017-06-30 09:45:52
04 uciążliwość zapachowa Emilian Pisarek 2017-06-30 09:44:56
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Osina 06.07.2017 Wioletta Pośpieszyńska 2017-06-29 10:08:28
Podinspektor ds. księgowości finansowo-budżetowej - informacja o wynikach Emilian Pisarek 2017-06-21 14:56:52
Zarządzenie Nr 19/2017 Wójta Gminy Osina z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Nr XXII/145/2017 z dnia 30 maja 2017 r. Rady Gminy Osina w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2017 rok. Emilian Pisarek 2017-06-21 08:04:13
Zarządzenie Nr 8/2017 Wójta Gminy Osina z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie: układu wykonawczego do Uchwały Nr XXI/136/2017 z dnia 30 marca 2017 r. Rady Gminy Osina w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2017 rok. Emilian Pisarek 2017-06-21 08:03:13
Zarządzenie 17/2017 Wójta GMINY OSINA z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i zmiany układu wykonawczego Emilian Pisarek 2017-06-21 07:59:29
Zarządzenie nr 18/2017 Wójta Gminy Osina z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania zaliczek w Urzędzie Gminy Osina oraz podległych jednostkach organizacyjnych. Emilian Pisarek 2017-06-20 13:02:21
Zarządzenie nr 16/2017 Wójta Gminy Osina z dnia 20 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia aktualnego wykazu zbioru danych tworzacych ksiegi rachunkowe na informatycznych nośnikach danych. Emilian Pisarek 2017-06-20 13:01:34
Zarządzenie nr 15/2017 Wójta Gminy Osina z dnia 20 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia aktualnego wykazu zbioru danych tworzacych ksiegi rachunkowe na informatycznych nośnikach danych. Emilian Pisarek 2017-06-20 13:00:46
Zarządzenie nr 14/2017 Wójta Gminy Osina z dnia 20 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia aktualnego wykazu zbioru danych tworzacych ksiegi rachunkowe na informatycznych nośnikach danych. Emilian Pisarek 2017-06-20 12:59:55
Zarządzenie 13/2017 Wójta GMINY OSINA z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i zmiany układu wykonawczego Emilian Pisarek 2017-06-20 12:55:27
Zarządzenie 12/2017 Wójta GMINY OSINA z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i zmiany układu wykonawczego Emilian Pisarek 2017-06-20 12:54:44
Zarządzenie 9/2017 Wójta GMINY OSINA z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i zmiany układu wykonawczego. Emilian Pisarek 2017-06-20 12:53:35
Podinspektor ds. księgowości finansowo-budżetowej - ogłoszenie o naborze Emilian Pisarek 2017-06-08 13:25:47
Podinspektor ds. księgowości finansowo-budżetowej - ogłoszenie o naborze Emilian Pisarek 2017-06-08 13:24:50
Podinspektor ds. księgowości finansowo-budżetowej - ogłoszenie o naborze - dokument usunięty Emilian Pisarek 2017-06-08 13:21:07
Podinspektor ds. księgowości finansowo-budżetowej - ogłoszenie o naborze - dokument usunięty Emilian Pisarek 2017-06-08 13:18:05
Podinspektor ds. księgowości finansowo-budżetowej - ogłoszenie o naborze - dokument usunięty Emilian Pisarek 2017-06-08 13:05:13
PROTOKÓŁ NR XXI/2017 Z SESJI RADY GMINY OSINA z dnia 30 marca 2017 roku Wioletta Pośpieszyńska 2017-06-08 11:58:18
Rejestr instytucji kultury Emilian Pisarek 2017-06-06 12:27:27
Rejestr instytucji kultury Emilian Pisarek 2017-06-06 12:26:35
Rejestr instytucji kultury Emilian Pisarek 2017-06-06 12:25:01
UCHWAŁA NR XXII/ 149/ 2017 RADY GMINY OSINA z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane Wioletta Pośpieszyńska 2017-06-05 15:05:24
U C H W A Ł A NR XXII/148/2017 RADY GMINY OSINA z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Osina nieruchomości z zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych Wioletta Pośpieszyńska 2017-06-05 15:03:56
UCHWAŁA NR XXII/147/2017 RADY GMINY OSINA z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Wioletta Pośpieszyńska 2017-06-05 15:02:32
Uchwała Nr XXII/146/2017 Rady Gminy Osina z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2017-2024. Wioletta Pośpieszyńska 2017-06-05 15:00:06
Uchwała Nr XXII/145/2017 Rady Gminy Osina z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2017 rok. Wioletta Pośpieszyńska 2017-06-05 14:56:28
Uchwała Nr XXII/145/2017 Rady Gminy Osina z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2017 rok. Wioletta Pośpieszyńska 2017-06-05 14:54:42
Uchwała Nr XXII/144/2017 Rady Gminy Osina z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016 r. Wioletta Pośpieszyńska 2017-06-05 14:53:23
UCHWAŁA NR XXII/143/2017 RADY GMINY OSINA z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osina za 2016 rok. Wioletta Pośpieszyńska 2017-06-05 14:51:48
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Osina 30.05.2017 Wioletta Pośpieszyńska 2017-05-24 07:52:27
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Osina 30.05.2017 Wioletta Pośpieszyńska 2017-05-24 07:52:05
Emilian Pisarek 2017-05-23 15:04:33
03 Podwórko NIVEA Emilian Pisarek 2017-05-23 15:04:18
03 Podwórko NIVEA - dokument usunięty Emilian Pisarek 2017-05-23 15:04:07
03 Podwórko NIVEA - dokument usunięty Emilian Pisarek 2017-05-23 15:03:50
02 Podwórko NIVEA - dokument usunięty Emilian Pisarek 2017-05-23 15:03:41
02 Podwórko NIVEA - dokument usunięty Emilian Pisarek 2017-05-23 15:03:04