herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
INFORMACJA DOT. PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW DO ORZEKANIA W SPRAWACH Z ZAKRESU PRAWA PRACY NA KADENCJĘ 2016-2019 NA POTRZEBY SĄDU REJONOWEGO W GOLENIOWIE - 2018 r. Emilian Pisarek 2018-07-06 11:10:05
INFORMACJA DOT. PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW DO ORZEKANIA W SPRAWACH Z ZAKRESU PRAWA PRACY NA KADENCJĘ 2016-2019 NA POTRZEBY SĄDU REJONOWEGO W GOLENIOWIE - 2018 r. Emilian Pisarek 2018-07-06 11:08:53
PROTOKÓŁ NR XXIX/2018 Z SESJI RADY GMINY OSINA z dnia 29 maja 2018 roku Wioletta Pośpieszyńska 2018-07-05 13:35:29
UCHWAŁA Nr XXX/210/2018 RADY GMINY OSINA z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie skargi na działanie Wójta Gminy Osina. Wioletta Pośpieszyńska 2018-07-05 12:07:56
UCHWAŁA Nr XXX/209/2018 Rady Gminy Osina z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Osina. Wioletta Pośpieszyńska 2018-07-05 12:06:05
Uchwała Nr XXX/208/2018 Rady Gminy Osina z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Osina przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej. Wioletta Pośpieszyńska 2018-07-05 11:12:34
Uchwała Nr XXX/207/2018 Rady Gminy Osina z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Wioletta Pośpieszyńska 2018-07-05 11:11:14
Uchwała Nr XXX/206/2018 Rady Gminy Osina z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Osina Wioletta Pośpieszyńska 2018-07-05 11:09:42
UCHWAŁA Nr XXX/205/2018 Rady Gminy Osina z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia projektu ?Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Osina?. Wioletta Pośpieszyńska 2018-07-05 11:08:14
Uchwała Nr XXX/204/2018 Rady Gminy Osina z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Osina dla przebiegu linii elektroenergetycznej 220 kV w obrębach Węgorza, Bodzęcin i Krzywice Wioletta Pośpieszyńska 2018-07-05 11:04:57
Uchwała Nr XXX/203/2018 Rady Gminy Osina z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2018-2024. Wioletta Pośpieszyńska 2018-07-05 10:57:08
Uchwała Nr XXX/202/2018 Rady Gminy Osina z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2018 rok. Wioletta Pośpieszyńska 2018-07-05 10:52:06
Uchwała Nr XXX/201/2018 Rady Gminy Osina z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017 r. Wioletta Pośpieszyńska 2018-07-05 10:49:41
UCHWAŁA Nr XXX/200/2018 RADY GMINY OSINA z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osina za 2017 rok Wioletta Pośpieszyńska 2018-07-05 10:48:19
Budowa placu zabaw i siłowni napowietrznej przy Szkole Podstawowej w Osinie - III Joanna Miklas 2018-07-04 12:42:41
Budowa placu zabaw i siłowni napowietrznej przy Szkole Podstawowej w Osinie - III Joanna Miklas 2018-07-04 12:42:32
Zarządzenie Nr 16/2018 Wójta GMINY OSINA z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i zmiany układu wykonawczego Emilian Pisarek 2018-07-04 09:47:12
Obwieszczenie Wójta Gminy Osina z dnia 3 lipca 2018r. w sprawie przyjęcia dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa o przyjęciu uchwałą Nr XXX/204/2018 Rady Gminy Osina z dnia 29 czerwca 2018 r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Osina dla przebiegu linii elektroenergetycznej 220 kV w obrębach Węgorza, Bodzęcin i Krzywice. Izabela Żabicka 2018-07-03 12:22:09
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 28 czerwca 2018r. zmieniającą decyzję nr 18/2016 z dnia 9 grudnia 2016r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi S-6 na odcinku Goleniów-Nowogard Izabela Żabicka 2018-07-02 14:19:52
Budowa placu zabaw i siłowni napowietrznej przy Szkole Podstawowej w Osinie - III Joanna Miklas 2018-07-02 10:42:08
Budowa placu zabaw i siłowni napowietrznej przy Szkole Podstawowej w Osinie - III Joanna Miklas 2018-07-02 10:42:01
Budowa przydomowych oczyszczalni w miejscowości Krzywice Joanna Miklas 2018-06-28 11:32:59
Budowa przydomowych oczyszczalni w miejscowości Krzywice Joanna Miklas 2018-06-28 11:32:55
SUSZA - INFORMACJE DLA ROLNIKÓW Bogusław Grodź 2018-06-27 10:33:13
SUSZA - INFORMACJE DLA ROLNIKÓW - dokument usunięty Bogusław Grodź 2018-06-27 10:28:28
SUSZA - INFORMACJE DLA ROLNIKÓW - dokument usunięty Bogusław Grodź 2018-06-27 10:27:54
SUSZA - INFORMACJE DLA PODMAŁALNOŚĆ ROLNICZĄ - dokument usunięty Bogusław Grodź 2018-06-27 10:21:45
Bogusław Grodź 2018-06-27 10:20:58
SUSZA - INFORMACJE DLA PODMAŁALNOŚĆ ROLNICZĄ - dokument usunięty Bogusław Grodź 2018-06-27 10:18:19
Budowa placu zabaw i siłowni napowietrznej przy Szkole Podstawowej w Osinie - III Joanna Miklas 2018-06-26 11:51:29
Budowa placu zabaw i siłowni napowietrznej przy Szkole Podstawowej w Osinie - III Joanna Miklas 2018-06-26 11:51:22
ZARZĄDZENIE Nr 30/2017 Wójta Gminy Osina z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie : wprowadzenia zasad polityki rachunkowości dla projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego pn. Poprawa jakości kształcenia oraz dostosowanie nauczania do potrzeb rynku pracy. Emilian Pisarek 2018-06-26 11:34:34
Zarządzenie Nr 30/2017 Wójta Gminy Osina z dnia 1 września 2017 r. w sprawie upoważnienia do udzielania zwolnień z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5. - dokument usunięty Emilian Pisarek 2018-06-26 11:33:56
Zarządzenie Nr 15/2018 Wójta GMINY OSINA z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i zmiany układu wykonawczego Emilian Pisarek 2018-06-26 11:31:54
Zarządzenie Nr 14/2018 Wójta GMINY OSINA z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i zmiany układu wykonawczego Emilian Pisarek 2018-06-26 11:29:12
Uchwała Nr XXV.87.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 18 stycznia 2018 w sprawie wydania opinii o mozliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Osina na rok 2018 Wioletta Pośpieszyńska 2018-06-25 10:42:23
Uchwała Nr XXV.86.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 18 stycznia 2018 w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Osina Wioletta Pośpieszyńska 2018-06-25 10:39:55
Budowa przydomowych oczyszczalni w miejscowości Krzywice Joanna Miklas 2018-06-25 09:41:04
Budowa przydomowych oczyszczalni w miejscowości Krzywice Joanna Miklas 2018-06-25 09:40:57
Budowa przydomowych oczyszczalni w miejscowości Krzywice Joanna Miklas 2018-06-25 09:40:39