Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie nr 63/2021 Wójta Gminy Osina z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie: ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 r. Emilian Pisarek 2022-02-04 08:17:32
ZARZĄDZENIE 60/2021 Wójta Gminy Osina z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie: układu wykonawczego do Uchwały Nr XXIII/180/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. Rady Gminy Osina w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2021 rok. Emilian Pisarek 2022-02-04 08:16:36
ZARZĄDZENIE NR 59/2021 Wójta Gminy Osina z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie : informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz ustalenia planów finansowych budżetu gminy Osina na 2022 r. Emilian Pisarek 2022-02-04 08:14:01
ZARZĄDZENIE NR 59/2021 Wójta Gminy Osina z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie : informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz ustalenia planów finansowych budżetu gminy Osina na 2022 r. Emilian Pisarek 2022-02-04 08:13:27
Zarządzenie nr 58/2021 Wójta Gminy Osina z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie: ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 r. Emilian Pisarek 2022-02-04 08:05:55
Zarządzenie nr 57/2021 Wójta GMINY OSINA z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie: zmiany w budżecie gminy i zmiany układu wykonawczego Emilian Pisarek 2022-02-04 08:03:43
Zarządzenie nr 56/2021 Wójta GMINY OSINA z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie: zmiany w budżecie gminy i zmiany układu wykonawczego Emilian Pisarek 2022-02-04 08:02:05
Zarządzenie nr 55/2021 Wójta GMINY OSINA z dnia 09 grudnia 2021 r. w sprawie: wyboru długości okresu wyliczenia relacji określonych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Emilian Pisarek 2022-02-04 08:00:14
ZARZĄDZENIE nr 46/2021 Wójta Gminy Osina z dnia 29 października 2021 r. w sprawie : wprowadzenia zasad polityki rachunkowości dla projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pn. ?Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Redło wraz zagospodarowaniem terenu?. Emilian Pisarek 2022-02-04 07:58:58
ZARZĄDZENIE 43/2021 Wójta Gminy Osina z dnia 27 października 2021 r. w sprawie: układu wykonawczego do Uchwały Nr XXI/162/2021 z dnia 27 października 2021 r. Rady Gminy Osina w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2021 rok. Emilian Pisarek 2022-02-04 07:57:06
Zarządzenie Nr 40/2021 Wójta Gminy Osina z dnia 30 września 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Osina. Emilian Pisarek 2022-02-03 13:41:52
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego (dz. nr 353/5 - obręb Kościuszki) Bogusław Grodź 2022-02-02 14:56:08
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego (dz. nr 489/9 - obręb Kościuszki) Bogusław Grodź 2022-02-02 14:55:14
Obwieszczenie Starosty Goleniowskiego z dnia 24.01.2022 r. - wszczęcie postępowania administracyjnego (DROBIMEX - Węgorza dz. 25) Grzegorz Bundyra 2022-02-01 14:55:01
Zarządzenie Nr 3/2022 Wójta Gminy Osina z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do oddziałów przedszkolnych i klas I Szkoły Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego w Osinie na rok szkolny 2022/2023. Emilian Pisarek 2022-02-01 14:51:07
Zarządzenia wójta, 2022 r. Emilian Pisarek 2022-02-01 14:29:11
Zarządzenie Nr 71/2021 Wójta Gminy Osina z dnia 31 grudnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Gminy Osina. Emilian Pisarek 2022-02-01 14:27:30
Zarządzenie Nr 70/2021 Wójta Gminy Osina z dnia 31 grudnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Osinie. Emilian Pisarek 2022-02-01 14:26:15
Plan zamówień na 2022 rok Joanna Miklas 2022-01-31 12:06:35
Zarządzenie Nr 1/2022 Wójta Gminy Osina z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (dz. nr 27/7 - obręb Krzywice). Bogusław Grodź 2022-01-28 14:18:23
Zarządzenie Nr 1/2022 Wójta Gminy Osina z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (dz. nr 27/7 - obręb Krzywice). Bogusław Grodź 2022-01-28 14:18:01
Odstrzał sanitarny dzików - rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Bogusław Grodź 2022-01-26 07:56:17
Szkolenie: Estetyzacja wiejskiego gospodarstwa domowego - wybrane aspekty praktyczne Bogusław Grodź 2022-01-21 15:09:06
Zgłoszenie wodnoprawne - zawieszenie postępowania (budowa pomostu na jeziorze Kościuszki) Bogusław Grodź 2022-01-21 12:30:58
Sołtysi Sołectw Gminy Osina Wioletta Pośpieszyńska 2022-01-20 12:38:59
Zgłoszenie wodnoprawne - budowa pomostu na jeziorze Kościuszki Bogusław Grodź 2022-01-18 07:54:45
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. 180 i 181 obręb Węgorza, gmina Osina Krzysztof Zwoliński 2022-01-14 14:45:54
obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla prze3dsięzięcia polegającego na Rozbudowa zabudowy magazynowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek ewidencyjnych nr 197 i 201 obręb Redostowo, gmina Osina Krzysztof Zwoliński 2022-01-12 15:15:09
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Osina o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie ewidencyjnym Osina i Kościuszki, gm. Osina Grzegorz Bundyra 2022-01-12 12:45:26
Wniosek Azbest 2022 r. Krzysztof Zwoliński 2022-01-11 14:49:36
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Kikorze o mocy do 25 MW realizowanej na działce nr 77/6 obręb Kikorze Krzysztof Zwoliński 2022-01-05 11:32:25
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 215 obręb Węgorza Krzysztof Zwoliński 2022-01-05 11:29:56
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 91/1 w obrębie Kościuszki, gmina Osina Krzysztof Zwoliński 2022-01-03 15:21:13
BUDŻET 2022 Emilian Pisarek 2021-12-31 11:50:28
Emilian Pisarek 2021-12-31 11:49:18
Zarządzenie Nr 62/2021 Wójta Gminy Osina z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (Osina) Bogusław Grodź 2021-12-29 07:44:09
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 180 i 181 obręb Węgorza Krzysztof Zwoliński 2021-12-23 10:50:51
Informacja w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego Bogusław Grodź 2021-12-20 14:44:24
Informacja w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego Bogusław Grodź 2021-12-20 14:44:03
WPF 2021 Emilian Pisarek 2021-12-17 08:11:57