herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr CDLXVI.884.2018 RIO w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Osina na 2019 r. - dokument usunięty Wioletta Pośpieszyńska 2018-12-27 12:39:29
Prawo wodne - nowe przepisy w zakresie wymogów które mają być przestrzegane w gospodarstwach ronych - dokument usunięty Bogusław Grodź 2018-12-21 13:50:44
Prawo wodne - nowe przepisy w zakresie wymogów które mają być przestrzegane w gospodarstwach ronych Bogusław Grodź 2018-12-21 13:50:32
Prawo wodne - nowe przepisy w zakresie wymogów które mają być przestrzegane w gospodarstwach ronych - dokument usunięty Bogusław Grodź 2018-12-21 13:50:28
Zarządzenie Nr 42/2018 Wójta GMINY OSINA z dnia 07 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i zmiany układu wykonawczego Emilian Pisarek 2018-12-19 09:47:06
Dowóz i odwóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Osina wraz z zapewnieniem opieki w roku szkolnym 2018/2019 Emilian Pisarek 2018-12-10 22:27:09
Uchwała Nr x Emilian Pisarek 2018-12-10 15:22:47
Emilian Pisarek 2018-12-10 09:32:02
Emilian Pisarek 2018-12-10 09:30:44
Sołtysi Gminy Osina - dokument usunięty Wioletta Pośpieszyńska 2018-12-10 08:01:49
Sołtysi Sołectw Gminy Osina - dokument usunięty Wioletta Pośpieszyńska 2018-12-10 08:01:40
Statut Gminy Osina - zmiana - uchwała z 12.09.2013 r. Emilian Pisarek 2018-12-07 14:33:00
Statut Gminy Osina - zmiana - uchwała z 12.09.2013 r. Emilian Pisarek 2018-12-07 14:32:49
Statut Gminy Osina - zmiana - uchwała z 21.09.2018 r. Emilian Pisarek 2018-12-07 14:32:03
Statut Urzędu Gminy Osina - uchwała z 23.06.2008 r. Emilian Pisarek 2018-12-07 14:29:04
Statut Gminy Osina - uchwała z 28.05.2003 r. Emilian Pisarek 2018-12-07 14:28:19
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Osinie Emilian Pisarek 2018-12-07 12:04:04
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zatwierdzone w roku 2018 Emilian Pisarek 2018-12-07 12:02:07
PUWiS Sp. z o.o w Nowogardzie Emilian Pisarek 2018-12-07 12:01:00
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zatwierdzone w roku 2018 Emilian Pisarek 2018-12-07 11:57:36
Zakup biletów miesięcznych dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego w Osinie na 2019 rok. Emilian Pisarek 2018-12-06 14:06:40
Podinspektor ds. funduszy zewnętrznych, promocji, turystyki i sportu - ogłoszenie o naborze Emilian Pisarek 2018-12-05 14:18:35
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. Rozbudowa fermy - odchowalni kurcząt na nioski w miejscowości Węgorza, gm. Osina Piotr Piwko 2018-12-04 12:26:09
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. Rozbudowa fermy - odchowalni kurcząt na nioski w miejscowości Węgorza, gm. Osina Piotr Piwko 2018-12-04 11:28:54
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. Rozbudowa fermy - odchowalni kurcząt na nioski w miejscowości Węgorza, gm. Osina Piotr Piwko 2018-12-04 11:20:21
Procedura postępowania w sytuacjach konfliktowych człowiek-wilk Bogusław Grodź 2018-12-04 10:57:52
ZGŁOSZENIE SZKODY WYRZĄDZONEJ PRZEZ WILKI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Bogusław Grodź 2018-12-04 10:56:25
ZGŁOSZENIE SZKODY WYRZĄDZONEJ PRZEZ WILKI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO - dokument usunięty Bogusław Grodź 2018-12-04 10:55:47
ZGŁOSZENIE SZKODY WYRZĄDZONEJ PRZEZ WILKI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO - dokument usunięty Bogusław Grodź 2018-12-04 10:52:28
ZGŁOSZENIE SZKODY WYRZĄDZONEJ PRZEZ WILKI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO - dokument usunięty Bogusław Grodź 2018-12-04 10:51:22
ZGŁOSZENIE SZKODY WYRZĄDZONEJ PRZEZ WILKI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO - dokument usunięty Bogusław Grodź 2018-12-04 10:50:53
05 elektronizacja zamówień - odpowiedź Emilian Pisarek 2018-12-03 13:16:00
05 elektronizacja zamówień - petycja Emilian Pisarek 2018-12-03 13:15:47
05 elektronizacja zamówień - odpowiedź Emilian Pisarek 2018-12-03 13:15:03
05 elektronizacja zamówień - petycja Emilian Pisarek 2018-12-03 12:27:49
05 elektronizacja zamówień Emilian Pisarek 2018-12-03 12:27:27
SKŁAD RADY GMINY OSINA VIII KADENCJA Wioletta Pośpieszyńska 2018-11-29 10:26:12
Uchwała Nr I/8/2018 Rady Gminy Osina z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji ds. Finansowych i Społecznych. Wioletta Pośpieszyńska 2018-11-29 10:21:56
Uchwała Nr I/7/2018 Rady Gminy Osina z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji ds. Finansowych i Społecznych. Wioletta Pośpieszyńska 2018-11-29 10:21:00
Uchwała Nr I/6/2018 Rady Gminy Osina z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Wioletta Pośpieszyńska 2018-11-29 10:19:57