Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o przetargu - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej w Osinie (ogród działkowy)


WÓJT GMINY OSINA

OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ

STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY OSINA

 

L.p.

Adres nieruchomości - nazwa obrębu

Termin przetargu

Nr działki

Nr KW

Pow. działki

/ m2 /

Przeznaczenie nieruchomości w planie

Cena wywoławcza

/zł/

Minimalne postąpienie przetargowe

Wadium

/ zł/

1.

Osina

18.12.2008

(czwartek)

godz. 1000

200/27

KW 31979

434

 

Brak aktualnego planu ; wg studium - ogród działkowy;

wg ewidencji gruntów R IVa

1.070.00

20,00

200,00

UWAGA: sprzedaż działki następuje pod warunkiem, że Agencja Nieruchomości Rolnych, działająca na rzecz Skarbu Państwa, nie skorzysta z prawa pierwokupu, zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 11.4.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64 poz. 592 z 2003 r.)

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość rolna, niezabudowana położona na obszarze, dla którego nie ma aktualnego planu - położona w m. Osina z dobrym dostępem do drogi wewnętrznej nie stanowiącej drogi publicznej.

Nieruchomość nie jest obciążona, ani nie jest przedmiotem innych zobowiązań.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie:

- oryginału dowodu wpłaty wadium;

- dowodu tożsamości - w przypadku osób fizycznych lub pełnomocnictwa;

- w przypadku wspólników spółki cywilnej - aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności

gospodarczej, dowodów tożsamości wspólników spółki lub stosownych pełnomocnictw;

- w przypadku osób prawnych - aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, stosownych

pełnomocnictw , dowodów tożsamości osób reprezentujących dany podmiot;

Wadium należy wnieść:

- przelewem środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Osina prowadzony przez:

Bank Spółdzielczy w Goleniowie O/Nowogard 18937510124200321620000010 lub

- gotówką na rachunek jw. w punkcie kasowym Banku Spółdzielczego znajdującym się w budynku

Urzędu Gminy - do godz. 1400 (w godzinach pracy banku).

Termin wniesienia wadium upływa dnia 15.12.2008 r.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Osina.

Wadium osoby wygrywającej przetarg wpłacone w gotówce zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

Cena osiągnięta w przetargu płatna jest w całości przed podpisaniem umowy.

 

Informacje dodatkowe:

  1. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy w całości ponosi nabywca nieruchomości.

  2. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości.

3. Innych informacji nie podanych w ogłoszeniu udziela inspektor ds. geodezji i gospodarki gruntami

Urzędu Gminy Osina, pok. nr 110, telefonicznie - 091 39 103 22 ;

4. Ogłoszenie - jest do wglądu na stronie BIP Urzędu Gminy Osina - http://www.bip.osina.pl

 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Osina dn. 17.11.2008 r..

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 17-11-2008 12:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-11-2008
Ostatnia aktualizacja: Emilian Pisarek 17-11-2008 12:17